Maapallon lämpötila on pudonnut 2000-luvun lämpötilapaussin tasolle eli paussi jatkuu…

Päivitän noin kuukausi sitten kirjoittamani blogin maapallon lämpötilan kehityksestä, koska satelliittimittausten mukainen maaliskuun lämpötila on julkaistu.

 Kuva 2. Satelliittilämpötilan UAH kuukausittaiset arvot vuosina 2002–2021.   ENSO-tapahtumien vaikutus on laskettu kaavalla 0,1*ONI (Oceanic Nino Index) soveltaen viiden kuukauden viivettä.

Maaliskuun lämpötila on pudonnut ns. lämpötilapaussin tasolle, joksi kutsutaan 2000-luvun alussa ollutta jaksoa. Kuvassa jakson keskiarvo on laskettu ajalle 2002-2014.

Lokakuun 2010 jälkeen lämpötila on pudonnut lokakuun arvosta 0,4 °C arvoon 0,15 °C joulukuussa, arvoon 0,12 °C tammikuussa ja arvoon -0,01 °C maaliskuussa. Lämpötilamuutoksia vuoden 2014 jälkeen voi arvioida sitä taustaa vasten, että hiilidioksidin (CO2) pitoisuus on noussut arvosta 398.87 ppm arvoon 414,24 ppm vuonna 2020. IPCC:n tieteen mukaan tämä muutos aiheuttaa lämpötilanmuutosta 0,1 °C eli 0,02 °C kuukaudessa. Rajuihin lämpötilamuutoksiin vuoden 2014 jälkeen syyllinen ei voi olla CO2 eikä ihminen edes IPCC:n tieteen mukaan, vaikka media kirjoittaa näin.

Vuosien 2015-16 super El Ninon aiheuttama voimakas lämpötilan nousu n. 0,6 °C on hyvin tiedossa, mutta siitä halutaan ymmärrettävästi vaieta tässä yhteydessä, koska suuri yleisö ei tiedä asiasta. ENSO-tapahtumien lämpötilavaikutus näkyy kuvassa sinisenä käyränä. Vuoteen 2014 saakka ENSO-tapahtumat selittävät varsin hyvin lämpötilassa tapahtuneita muutoksia, mutta sen jälkeen lämpötila on ollut korkealla vuosina 2019-2020, vaikka El Ninot ovat olleet suuruudeltaan pieniä.

Vuosien 2019 ja 2020 korkeille lämpötiloille en ole nähnyt esitettävän erikoisia syitä tutkimustuloksissa tai blogikirjoituksissa, poikkeuksina viitteet 1 ja 2. Kuvassa 2 on esitetty pääsyyllinen tähän lämpenemiseen. Tiedossa on kolme täysimittakaavaista koetta ilmastolla. Luontoäiti on järjestänyt kaikessa hiljaisuudessa helposti mitattavan kokeen, josta on vaiennut niin ilmastoeliitti kuin toisinajattelijatkin. Kyseessä auringonsäteilyn muutos, mutta koska se ei johdu auringon aktiivisuuden muutoksesta kutsun sitä lyhytaaltoiseksi säteilyksi, joka on kasvanut voimakkaasti erikoisesti vuoden 2014 jälkeen. Viimeisin saatavilla oleva arvo on joulukuulta 2020, joka osoittaa, että edelleen ollaan vuoden 2019 tason yläpuolella, mutta vuoden 2020 alapuolella.

Kuva 2. Lyhytaaltoisen säteilyn vuosittaiset trendit muutamalta vuodelta 2001 –  2020.

Vuoden 2021 säteilytaso on selkeästi alhaisempi kuin myöhäisempien vuosien. Vuoden 2020 trendi noudatti aluksi tarkasti vuoden 2019 käyrää, mutta sitten tapahtui muutos syyskuun jälkeen. Globaalilämpötila putosi voimakkaasti joulukuussa 2020 ja on pysynyt alhaisella tasolla ja laskenut nyt maaliskuussa arvoon -0,01 °C.

Ilmastoeliitti on tässäkin kohtaa noudattanut Wittgensteinin ohjetta, että ”mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta”. Emme voi tietää, jääkö lyhytaaltoisen säteilyn muutos lyhytaikaiseksi kuten vuosien 2017-18 pudotus, vai jatkuuko anomalian pieneneminen pysyvästi. Yhden asian luonnon järjestämä koe jo osoittaa kiistattomasti: ilmakehässä ei ole veden positiivista takaisinkytkentää.

Joka tapauksessa tämä tilanne on paljastanut, että IPCC:n mallit eivät toimi, vaan ne käyvät ylikuumina. Ilmastomuutoksen piirissä toisinajattelijoita kutsutaan usein termillä ”denier” eli ilmastonmuutoksen kieltäjä. Paljon suuremmalla syyllä IPCC:n tieteeseen luottavia voidaan kutsua ilmastonmuutoksen kieltäjäksi. Heihin voidaan soveltaa vanhaa sanontaa, että ”he uskovat, vaikka näkevät”. Arvelen, että muutamia kommentteja tulee, jossa yritetään kieltää kuvassa 1 näkyvä lämpötilan pudotus.

Sanotaan myös, että ”millään ei näe niin hyvin kuin silmällä”. Kuvasta 1 näkee pelkällä silmällä, että hiilidioksidipitoisuus nousee tasaisesti, mutta lämpötila kulkee aivan omia polkujaan ja nyt voimakkaasti alaspäin. Mutta IPCC on oikeassa, koska se on IPCC: ilmastonmuutos johtuu hiilidioksidista ja ihmisestä. Eräs ilmastoeliitin perustelu tälle ”näennäiselle” syysuhteen puuttumisille on, että se on luonnollista vaihtelua. Siihen voin yhtyä ihan sataprosenttisesti ja syykin on selvillä: se on aurinko ja muut ilmakehässä tapahtuvat ilmiöt kuten pilvisyyden muutos.

Viitteet

  1. Loeb NG, Thorsen TJ, Norris JR, Wang H, Su W. Changes in earth’s energy budget during and after the “pause” in global warming: an observational perspective. 2018;6:62. doi:103390/cli6030062.
  2. Ollila, A. The pause end and major temperature impacts during super El Niños are due to shortwave radiation anomalies. Sc. Int. J. 24(2), 1-20 (2020).
+15
aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu