Maapallon lämpötila putosi jälleen 2000-luvun alun tasolle

Huhtikuussa 2021 maapallon lämpötila putosi ensimmäisen kerran sitten 1998 2000-luvun alun tasolle eli sille tasolle, jolla lämpötilapaussi oli 14 vuotta. ”Pause is back” eli paussi on tullut takaisin, kuva 1.  Käytän lämpötilamittauksissa satelliittilämpötilamittausta UAH, koska sitä ei ole homogenisoitu eli manipuloitu.

Kuva 1. Maapallon lämpötilakehitys eri lämpötilamittaussarjojen mukaan vuodesta 2002 eteenpäin.

Ilmastoeliitin ja IPCC:n mukaan lämpötilan pitäisi tasaisesti nousta, koska sehän riippuu pääasiassa hiilidioksidista (CO2). Näin on maailman isot herrat päättäneet Pariisissa. Ilmeisesti sopimusta ei ole ratifioitu maapallon lämpötilaa säätelevässä neuvostossa.

Kysymys kuuluu, että miksi lämpötila ylipäänsä lähti ylämäkeen ja on nyt tekemässä paluuta alaspäin? Kuvasta 1 näkyy, että hiilidioksidilla ei ole ollut näkyvää vaikutusta maapallon lämpötilaan vuodesta 2002 eteenpäin ja itse asiassa se paussi alkaa jo vuoden 2000 alusta. Ne tekijät, joilla on ollut pääasiallinen vaikutus tällä suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla, selviää kuvasta 2. Säästän teidät matemaattisilta malleilta, mutta jos joku niitä välttämättä haluaa, niin perusteet kyllä löytyvät; Kysykää vain viitettä.

Kuva 2. Ollilan yksinkertaisen lämpötilamallin laskema lämpötila (musta käyrä) ja mitattu lämpötila (punainen käyrä). Lisäksi kuvassa on myös lyhytaaltoisen säteilyn muutos (keltainen käyrä), hiilidioksidin lämpötilavaikutus ja ENSO-ilmiöiden (El Nino ja La Nina) vaikutukset.

Kuvasta 2 näkyy, että 2000-luvulla lämpötilaan on vaikuttanut ennen kaikkea lyhytaaltoisen säteilyn voimakas kasvu (ei ole sama kuin auringon säteilyteho) ja sen aika raju vaihtelu, sekä ENSO-ilmiöt, jotka ovat lyhytaikaisia ilmastohäiriöitä. En ole tällä kertaa esittänyt IPCC:n yksinkertaisen mallin tuloksia, mutta vuodelle 2019 laskettu virhe mitattuun nähden (HadCRUT4) on luokkaa 0,75 astetta ja ylittää Pariisin lämpötilanousun ylärajan 2,0 astetta. Se on aika hurjasti enemmän kuin minun mallini antama virhe. Mitään katastrofia ei ole kuitenkaan näkyvissä, pitemminkin päinvastoin. 

Tässä kohtaa annan tunnustusta vakiolukijalleni Lahnakoskelle, kun hän kommentoi aikanaan, että huhtikuun 2021 lämpötilan laskun pääsyyllinen on La Nina. Esitin, että kyllä se on todennäköisesti lyhytaaltoinen säteily. Huhtikuun 2021 lyhytaaltoisen säteilyn määrä tuli CERES-mittauksena käyttökelpoiseksi vasta nyt tammikuussa. Nyt kuvasta 2 näkyy, että Lahnakoski oli oikeassa ja minun näkemykseni oli väärä.

Onko maapallon lämpötila karkaamassa käsistä?

Kun katsoo kuvia 2 ja 3, tulee helposti sellainen tunne, että kylläpä lämpötila laukkaa hurjasti. Onko lämpötila karkaamassa käsistä eli onko maapallo ylittänyt lämpenemisessä niin sanotun ”No return”-pisteen eli maapallo lämpötilan säätömekanismi ei pysty enää palauttamaan lämpötilaa normaalitasolle, vaan se on jo pysyvästi karannut jatkuvaan lämpenemismoodiin. Tällaista viestiähän ns. ilmastoalarmistit ihan vakavissaan esittävät maailman turuilla. (Tähän kevennys: turku tarkoittaa markkinapaikkaa ja sen viikingit toivat laajalta Venäjän maalta, jossa markkinapaikan nimi oli jotain sellaista kuin örg ja siitä tuli viikinkien skandikielessä torg ja suomeksi turku. Turkkulaiset ovat siis markkinapaikkaihmisiä. Viron kielessä edelleen turustetaan eli markkinoidaan.) Tein kuvan 3, joka havainnollistaa asiaa.

Kuva 3. Maapallon lämpötilakehitys ja maapallon pinnan säteilemä infrapunasäteily 1850-2020.

Sähkömagneettinen säteily noudattaa Planckin lakia, ja se yhtälö on mielestäni maaginen yhtälö, sillä se on käyttökelpoinen röntgensäteilystä radioaaltoihin. Kyseinen yhtälö esittää, miten säteily riippuu pinnan lämpötilasta ja tuossa yhtälössä lämpötilan pitää olla Kelvin-asteissa, lyhenne K. Celcius-asteisiin pitää lisätä vakioarvo 273,16, jotta niistä tule Kelvineitä. Kelvinit ovat siis luonnon omia asteita ja siksi kuvassa 3 olen käyttänyt Kelvin-asteikkoa. Maapallon keskimääräinen lämpötila on nyt noin 16,3 Celcius-astetta ja se tarkoittaa, että maapallo säteilee maanpinnalta keskimäärin 398 W/m2, josta avaruuteen päättyy sama määrä kuin maapallo saakin eli 240 W/m2.

Kuva 3 osoittaa, että silmällä on oikeastaan mahdoton sanoa, että Kelvin-asteissa maapallon lämpötila olisi muuttunut. Infrapunasäteilyn määrässä voi havaita pienen liikahduksen ylöspäin. Ei siis mitään syytä huoleen. Maapallon lämpötila ei ole karkaamassa mihinkään. Sen lisäksi varsinkin Suomen kannalta lämpötilassa on havaittavissa huolestuttava piirre, että se ei enää nouse. Hyvästi paremmat säät ja paremmat sadot.

                                                                         ***

Taustatietoa: Olen koulutukseltani prosessi-insinööri Oulun yliopistosta, jossa opetus perustui yksikköprosesseihin, jotka esiintyvät kaikilla teollisuuden aloilla. Näitä ovat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä aineen- ja lämmönsiirto. Lisäksi opiskelin automaatiota ja prosessidynamiikka, josta tein DI- ja lisensiaattityöt ja se tieto on ollut kaikkein hyödyllisintä ilmastotutkimuksissani. Väittelin laatutekniikasta TKK:ssa 1995. Olen pystynyt hyödyntämään näitä asioita tutkiessani maapallon energiatasetta, hiilenkiertoa, kasvihuonekaasujen osuutta kasvihuoneilmiössä ja lämpenemisessä, dynaamisia viiveitä pilvisyyden, sekä ilmastonmuutoksen lämpötilavaikutuksia lyhyen ja pitkän ajan dynaamisissa simuloinneissa. Näistä aiheista olen julkaissut 20 tutkimusta vuoden 2011 jälkeen. Kasvihuonekaasujen vahvuustutkimus on julkaistu englantilaisessa Energy & Environment-lehdessä 2012 ja Pariisin ilmastosopimuksen perusteiden analysointi 2018 englantilaisen Emerald Publishing Limited – lehdessä ”International Journal of Climate Change and Management”. Tutkimustulokseni poikkeavat IPCC:n tuloksista mm. seuraavissa kohdissa, joilla on ratkaiseva vaikutus ihmisen osuuteen lämpenemisessä: kasvihuoneilmiön suuruus, veden takaisinkytkennän puuttuminen, hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin vahvuus kasvihuonekaasuna sekä fossiilisen hiilidioksidin määrä, kierto ja viipymäaika ilmakehässä. Tärkein tulos on ilmastoherkkyysarvoni 0,6 °C. En ole samaa mieltä IPCC:n kanssa ilmastonmuutoksen syistä ja sen vuoksi minut voidaan luokitella toisinajattelijaksi (contrarian). Kirjoitukseni Puheenvuorossa ovat tieteen popularisointia pyrkien osoittamaan IPCC:n ja valtamedian virheet sekä ilmastopaniikin perusteettomuuden. Pyrin välttämään matemaattisia esityksiä ja suosimaan graafisia kuvia. Laajoja esityksiä näistä aiheista on omalla nettisivustollani: https://www.climatexam.com/home

 

aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu