Vihreän energian terveiset Säätytalolle – lyhyt oppimäärä tuulivoiman riittävyydestä

Johdanto

Suomessa on menossa median ykkösvaikuttajan Helsingin Sanomien masinoimana armoton vihreän energian hypetys, jonka mukaan Säätytalolla hallitusneuvottelijat ratkaisevat, nukkuuko Suomi uuden teollisen vallankumouksen ohi vihreän energian muodossa. Taustalla on myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) keräämät tiedot Suomeen kaavailluista yli 90 miljardin vihreän energian investoinneista ja kohta varmaan paukkuu 100 miljardin raja. Tätä tukee Tuulivoimayhdistyksen tiedot 33 miljardin merituulivoiman investoinneista Pohjanlahdelle. Nämä valtavat investoinnit ovat HS:n ja Fingridin toimitusjohtaja Ruususen mukaan kiinni vain siitä, että Säätytalolla ei sössitä tätä asiaa. Kukaan ei ole kertonut, miten nämä asiat voidaan sössiä.

Vanha sanonta kuuluu, että jos joku asia vaikuttaa liian hyvältä, niin se ei ole totta. Ei ole totta tämäkään asia, kun hieman tarkastellaan kylmiä tosiasioita.

Tosiasioita Suomen energian käytöstä, tuulivoimasta ja vihreästä vetyenergiasta

 1. Suomen oma sähköntuotanto vuonna 2022 oli 82 TWh, josta tuontia oli 12 TWh eli 12 %. Suomen oma sähköntuotantokyky on siis noin 70 TWH vastaten noin 11 GW:n sähköntuotantotehoa. Kylmänä talvipäivänä Suomen tehotarve on 15 GW ja oma tuotantokapasiteetti vain se 11 GW. Kylmänä talvipäivänä tuulivoima tuotto on noin 0 GW eli edes se kaavailtu 33 GW ei muuta tätä tilannetta. Viite 1.
 2. Suomen kantaverkko ei salli edes nykyisin uusien tuulivoimaloiden liittämistä verkkoon länsirannikolla.
 3. Hallituksen ensisijainen vastuu on hoitaa ensin tämä epäsuhta kuntoon, miten Suomeen saadaan 4 GW varmaa sähköntuotantokapasiteettia eli noin kolme OL3-voimalan kokoista varmaa sähköntuotantolaitosta. 
 4. EU:n tämänhetkinen merituulivoimakapasiteetti on 12 GW. Suomeen kaavailtu kapasiteetti 33 GW olisi siis lähes kolminkertainen rakennettuna 7 vuodessa. Realismia? EU:n merituulivoimatavoite on 300 GW vuoteen 2050 mennessä, Viite 2.
 5. Suomen nykyinen hallitus on linjannut Suomen tavoitteeksi tuottaa ainakin 10 % EU:n vihreästä vedystä vuonna 2030. Hallituksen mukaan haluamme valmistaa vetyä ja sähköpolttoaineita ennen kaikkea kotimaisen teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin. Uutta tuulivoimakapasiteettia on hallituksen mukaan valmisteilla moninkertaisesti Suomen tämänhetkiseen kasvutarpeeseen verrattuna. Viite 3.
 6. Suomen tavoite vihreän vedyn tavoite tarkoittaa 1 miljoonaa tonnia vetyä, joka tarkoittaa jatkuvaa ja pysyvää sähköntarvetta 6 GW, viite 4. Tämä sähköntuotantokapasiteetti tarkoittaisi n. 4 kappaletta lisää OL3:n kokoista 1,6 GW:n voimalaa. Hallituksen tavoite on tehdä tämä sähkö tuulivoimalla, joita tarvittaisiin 3600 kappaletta teholtaan 4 GW ja käyttöaste 0,42. Rakennustahti merituulimyllyille pitäisi olla 1,5 voimalaa joka päivä tästä hetkestä alkaen vuoteen 2030 asti. Tällä tahdilla saataisiin uutta merituulivoimakapasiteettia 14 GW. Kaavailtu on siis 33 GW. Jotkut teollisuuden edustajat ovat uskaltautuneet esittämään julkisuudessakin, että vihreän vedyn tavoitteet menivät överiksi sekä EU:ssa että Suomessa, viite 4.
 7. Näistä luvuista puuttuu Raahen terästehtaan tarvitsema vihreä vety ja sähkö määrältään noin 3 TWh ja mahdollinen nykyisen Suomen vetytuotannon määrän 150 000 tonnia muuttaminen fossiilivapaaksi. Arvelen, että siinäkin on jo melkoinen tavoite aikataululla 2030.

Mitä uuden hallituksen pitäisi linjata

 • Vihreän vedyn ja tuulivoiman nykyisen hallituksen kirjaamat kasvutavoitteet ovat epärealistisia.
 • Merituulivoiman ja vihreän vedyn kasvutavoitteet pitää sitoa yhteen niin, että vedyn tuotantolaitokset sijoitetaan Pohjanlahden rannikolle, joihin johdetaan merituulivoimaloiden sähkökaapelointi suoraan rasittamatta Fingridin kantaverkkoa. Tällöin Fingridin kantaverkko ei tarvitse oleellisia lisäinvestointeja. Koska investointirahaa on tarjolla monin verroin vihreän vedyn ja tuulivoiman tarpeisiin nähden, niin tämä ei ole ongelma.
 • Suomen hallituksen ensisijainen tavoite on taata Suomen saaminen sähkön suhteen omavaraiseksi kaikissa sääolosuhteissa. Sen turvaamiseksi Fortumin pitäisi rakentaa kaksi 1400 MW:n (korj. 10.6.) ydinvoimalaitosta Pyhäjoelle alkaen välittömästi. Se tukisi Raahen terästehtaan ja Outokummun sähköntarvetta. Luotettavaa näyttöä tekniikasta ja aikataulujen pitävyydestä löytyy Etelä-Koreasta.

Kiitän Jyrki Itkosta faktatiedoista, jotka olen pyrkinyt itse varmistamaan ja vastaan siksi itse kaikista kirjoituksessani esittämistäni luvuista.

Viitteet

 1. Energiavirasto: https://energiavirasto.fi/-/sahkon-odotetaan-riittavan-talvipakkasilla-suomessa-kova-pakkasjakso-voi-rajoittaa-sahkontuontia-naapurimaista
 2. Euroopan parlamentin tiedote 16.5.2023. Miten EU edistää uusiutuvaa energiaa: https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20221128STO58001/miten-eu-edistaa-uusiutuvaa-energiaa
 3. Suomen hallituksen vihreän vedyn tavoite 23.2.2023:  https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/hallitus-hyvaksyi-periaatepaatoksen-vedysta-suomella-edellytykset-valmistaa-10-prosenttia-eu-n-vihreasta-vedysta-2030#:~:text=Suomi%20tavoittelee%20Euroopan%20johtavaa%20asemaa,veturi%2C%20niin%20Suomessa%20kuin%20maailmalla.
 4. Kauppalehti 7.6.2030. Vety: Olisiko aika siirtyä hurmoksesta realismiin. Outi Ervasti, Neste ja Marita Niemelä, Rejlers:  https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/rejlers-finland/vety-olisiko-aika-siirtya-hurmoksesta-realismiin/
aveollila
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu