Konsensus ilmastonmuutoksesta 97 % manipuloiden

 Mediassa on näkynyt tietoja, että on olemassa 97 %:n konsensus eli yksimielisyys ilmastonmuutostutkijoiden keskuudessa, että maapallon lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. Muutamat poliitikot mukaan lukien USA:n presidentti Barack Obama ovat käyttäneet tätä ilmaisua. Taannoin 196 kansakunnan päämiehet äänestivät Pariisissa sopimuksesta, jossa sitoudutaan kasvihuonekaasujen pienentämiseen. Tällaiset uutiset saavat maallikot helposti uskomaan, että ilmastonmuutoksen syistä ei ole enää mitään tieteellisiä epäilyksiä.

Kun pöly on laskeutunut Pariisin kokouksen jälkeen, on huomattu, että siellä sovituilla toimenpiteillä ei toteudu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, koska Intian ja Kiinan ei tarvitse tehdä mitään. Sopimus tehtiin, jotta valtioiden päämiehet säilyttäisivät kasvonsa.

Entäs tämä 97 %, jonka mukaan 97 % ilmastonmuutostutkijoista on sitä mieltä, että muutos on ihmisestä johtuva? On todella Cook et kumppanien tieteellinen tutkimus vuodelta 2013, joka perustui 11 944 ilmastonmuutosjulkaisun yhteenvetoihin – ei suoriin tutkijoiden mielipiteisiin:

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/meta;jsessionid=2D2822005694C4EF2811368D3AA6AB65.c2.iopscience.cld.iop.org

Tutkimustulosten mukaan 3896 julkaisua eli 32,6 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on kokonaan tai osittain ihmisen aiheuttama, 7930 julkaisua eli 66,4 % ei ottanut asiaan kantaa, epävarmoja tapauksia oli 40 eli 0,3 % ja 78 eli 0,7 % julkaisuista ei pitänyt ihmistä missään tapauksessa syyllisenä. Miten näistä luvuista on saatu 97 %? Yksinkertaisesti niin, että ne julkaisut, jotka eivät ottaneet asiaan kantaa eli 7930 julkaisua siirrettiin syrjään ja näin otoksen kooksi manipuloitiin 11944 – 7930 = 4014. Tämän jälkeen laskettiin ns. ”konsensus-%” = 100*3896/4014 = 97,1 %. Näin tehdään poliittista ilmastonmuutostiedettä ja media toistelee tätä lukua ”tieteellisenä totuutena”. Sic.

Maailman tunnetuimmat ilmastonmuutosskeptikot (skeptikko ei pidä totena, että ihminen on pääsyyllinen ilmastonmuutokseen) ovat ilmoittaneet kuuluvansa tähän manipuloituun 97 prosenttiin (lue 32,6 %), jos heiltä kysyttäisiin nämä kysymykset. Itse vastaisin samalla tavalla. Tähän luokkaan nimittäin kuuluvat myös ne tutkijat, jotka ovat sitä mieltä, että muutos on vain osittain ihmisen aiheuttama. Ehkä 20 %, ehkä 50 %, mutta ei 100 %.

Tämä tutkimus on aiheuttanut laajat vastalauseet. Legate et al. ovat julkaisseet vertaisarvioidun artikkelin arvostetussa tieteellisessä lehdessä, jossa he analysoivat tarkemmin tämän tutkimuksen aineistoa: http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9. Itse asiassa 41 tutkimusta osoitti, että yksinomaan ihmisellä olisi vaikutusta ilmastonmuutokseen eli oikea konsensus-% tässä tutkimuksessa on vain 0,3 %.

Onneksi on tehty muitakin mielipidekyselyitä. Amerikan Meteorologisen Seuran kyselyn mukaan 1852 vastanneesta 52 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pääosin ihmisestä aiheutuva. Hollannissa tehty kyselyyn vastanneet antoivat samaksi prosenttiluvuksi 66 %. Yhteenvetona voi siis todeta, että arviolta 32% – 66 % ilmastoalaan liittyvistä henkilöistä pitää ihmistä pääosin syyllisenä ilmastonmuutokseen, mutta ei siis täysin syyllisenä.

Esitän kuvitteellisen jutun, joka voisi lukujen puolesta olla totta, ja joka valaisee, mistä on kysymys tällaisessa manipuloinnissa. Suoritutan mielipidekyselyn, jossa otoksen koko on suuri eli 10 000 suomalaista. Heiltä kysytään, onko euro vaikuttanut myönteisesti vai kielteisesti Suomen talouteen ja heille annetaan seuraavat vaihtoehdot, joihin annan myös kuvitteelliset vastausmäärät: euro vaikuttaa kaikissa tilanteissa negatiivisesti 30, euro vaikuttaa melkein kaikissa tilanteissa negatiivisesti 780, euro vaikuttaa joissakin tapauksissa negatiivisesti 2390, en osaa sanoa (EOS) euron vaikutusta Suomen talouteen 6700, euro vaikuttaa kaikissa tilanteissa positiivisesti 100. Jätän huomioonottamatta EOS-vastaajat, jolloin otoksen koko on 10 000 – 6700 = 3300. Summeeraan kaikki ne vastanneet, jotka kokivat eurolla olevan negatiivisia vaikutuksia ja heitä on yhteensä 3200. Sitten lasken konsensus-%:n, joka = 100*3200/3300 = 97 % ja ilmoitan lehdistötilaisuudessa, että suomalaisten keskuudessa on 97 %:n konsensus siitä, että eurolla on kielteinen vaikutus Suomen talouteen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 13 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen kuudenn vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

+1
aveollila1
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto). Uskon demokratiaan ja markkinatalouteen (en kapitalismiin) ja kansallisvaltioon. Olen tutkinut 10 vuotta ilmastonmuutosta, josta julkaisuja on kertynyt 19. Tutkimukseni keskittyvät ilmastonmuutoksen ytimeen eli kasvihuoneilmiöön, hiilidioksidin osuuteen ilmastonmuutoksessa ja hiilen kiertoon. Tulokseni osoittavat oleellisia virheitä IPCC:n tieteessä. Olen kutsuttu norjalaisen järjestön Klimarealistine (Climate realister) tieteelliseen neuvostoon.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu