Suomen koronakuolleisuus keskittyy yli 70-vuotiaisiin ja alle 60-vuotiaiden osuus alle 4 %

Maailman koronapandemian eteneminen

 

Kuva 1. Muutamien maiden koronakuolleisuuden kehittyminen

Maailman muutaman referenssimaan kumulatiiviset eli kokonaiskuolleisuusluvut 24.4.20 mennessä on esitetty graafisesti kuvassa 1 kymmentä miljoonaa asukasta kohti. Kuvassa näkyvien suurien maiden – Italia, Espanja, USA, Ranska, Britannia ja Alankomaat, – kuolleisuuden kehittyminen hyvin vakuuttavasti samalla tavalla. Vähiten rajoituksia on soveltanut Ruotsi ja se näyttää kuuluvan kuolleisuudessa näitten maitten joukkoon: ei huonompi eikä parempi. Parempi siinä suhteessa, että siellä talous on kärsinyt vähiten.

Olen nostanut näiden huonojen maiden kuolleisuusennustetta. Kuolleisuus näyttää päätyvän tasolle 0,05 % väestöstä. Syynä on kuvassa 2 näkyvä ilmiö, että kuolleisuuden lasku ei tapahdu symmetrisesti samaa vauhtia kuin nousu. Projektimiesten kielellä projekti häntii eli se hiipuu selvästi hitaammin pois kuin alun perin arvioitiin.

Saksa edustaa sitä joukkoa maista, joissa näytetään päädyttävän alhaisemmalle tasolle, ja siitä kohta lisää. Ylivoimainen suoriutuja on Etelä-Korea, jonka kuolleisuus luvut ovat 100 kertaa pienemmät ja taloudelliset vaikutukset myös ehkä vähintään 100-kertaa pienemmät kuin huonojen maiden joukko. Mitä ylistettävää on Saksassa tai Suomessa, kun katsotaan Etelä-Koreaa? Olemme luokalle jääneistä parhainten joukossa. Näyttää siltä, että jotkut haluavat jättää Etelä-Korean laskuista pois.

Suomen koronakuolleisuus

Suomen koronakuolleisuus oli vielä viikko sitten painumassa alle Saksan ja Norjan lukujen, mutta sitten THL:ltä tuli suuri jälkikäteen tehty korjaus. On datassani tasoittanut Suomen kuolleisuuspiikin aikaisemmalle kahdelle viikolle, koska THL ei ole pystynyt tätä oikeaa kuolleisuustilastoa julkaisemaan. Tietohan siellä on, mutta virkamiehet eivät vain pysty siihen. USA pystyy korjaamaan virheellisiä raporttejaan. Kyllä Trump tietää ja osaa (ironiaa). Nyt tilanne näyttää kuvan 2 mukaiselta. Tyydyn nyt Suomen kohdalla yhteen ennustekäyrään, kun THL:n oikaisu on saatu mukaan.

Kuva 2. Muutaman maan kumulatiivisia koronakuolleisuuslukuja 24.4.20 mennessä.

Kuva 3. Päivittäiset koronakuolleiden lukumäärät miljoonaa asukasta kohden.

Kuvasta 3 on varsin luotettavasti pääteltävissä, että Etelä-Korea, Espanja, Italia, Ranska, Tanska ja Norja ovat ohittaneet tautihuipun. Taudin käännekohdassa ovat USA, Ruotsi ja Suomi.

Suomen koronataudin eteneminen

Suomi on asettunut peesaamaan erittäin tarkasti Saksaa. Tässä jotain tuttua, että Suomi myötäilee Saksaa kaikessa. Norjalla menee Suomea paremmin, mutta Tanskan kuolleisuus on korkeampi. Kuitenkin siellä päädyttiin jo purkamaan rajoituksia.

THL:n tiedote kuolleiden ikäryhmistä Suomessa puoltaa Tanskan päätöstä. THL:n luvut 24.4.20 yhteensä 138 kuolleesta: Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta, ikäryhmissä 30-39-vuotta, 40-49-vuotta ja 50-59-vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on yhdeksän, 70-79-vuotiaita on 27, 80-89-vuotiaita on 66, yli 90-vuotiaita on 31. Siis kuolleiden määrässä 138 on alle 60-vuotiaita yhteensä vain 5 eli 3,6 %.

Hallitus ja THL onnistuivat huonosti suojelemaan ikä-ihmisiä koronalta, vaikka heidän riskinsä tiedettiin jo maaliskuun alussa risteilylaiva Diamond Princess – keisin perusteella. Pääroolia näytteli suojavarusteiden puute, jonka takia ei kehdattu antaa riittäviä ohjeita vanhusten hoitolaitoksiin – näin tulkitsen tilanteen. Hoitohenkilökunta toi koronan näihin laitoksiin ja nyt on aloitettu jopa poliisitutkinta eräässä hoitolaitoksessa. Pitäisikö aloittaa tutkinta myös selvästi ylemmällä tasolla? Vanha kansa sanoo, että ei korppi korpin silmää noki.

Kuolleisuuslukujen valossa koulut voitaisiin aloittaa, koska lapset eivät ole vaarassa. Riski on jonkin kokoinen iäkkäille yli 60-vuotiaille, mutta se voidaan hoitaa suojaimilla työssäkäynnin osalta. Suomi voitaisiin hiljalleen avata. Vain massatapahtumat pitäisi olla kieltolistalla edelleen.

Lopuksi vielä yhteenvetoni pandemian etenemisestä. Pidän ennusteeni ennallaan. Nähtäväksi jää, tuleeko se joidenkin ennustama toinen korona-aalto. Silloin kaikki ennusteet menisivät uusiksi, mutta Ruotsi todennäköisesti poikkeaisi joukosta. Jos pandemia hiipuisi sama vauhtia pois, kuin se kasvoi, niin Suomen kuolleisuusennuste olisi n. 400. Nyt on nähtävissä Italiasta ja Espanjasta, että pandemian kuolleisuusvauhti maksimin jälkeen pienenee odotettua hitaammin.

Ennuste Suomen koronatilanteesta
Ennuste päivämäärä Huippu Pandemia ohi Kuolleita
4.4.2020 25.4 – 6.5.2020 1.8.2020 1800
11.4.2020 25.4 – 6.5.2020 1.8.2020 550
18.4.2020 25.4 – 6.5.2020 1.8.2020 550
25.4.2020 25.4 – 6.5.2020 1.8.2020 550
aveollila1

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto). Uskon demokratiaan ja markkinatalouteen (en kapitalismiin) ja kansallisvaltioon. Olen tutkinut yhdeksän vuotta ilmastonmuutosta, josta julkaisuja on kertynyt 19. Tutkimukseni keskittyvät ilmastonmuutoksen ytimeen eli kasvihuoneilmiöön, hiilidioksidin osuuteen ilmastonmuutoksessa ja hiilen kiertoon. Tulokseni osoittavat oleellisia virheitä IPCC:n tieteessä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu