Ultraviolettivalo – menetelmä, jonka maailma unohti virusperäisten tautien hoidossa

Tanskalainen – oikeastaan Fär-saarelainen – Niels Finsen kehitti 1900-luvun taitteessa valohoidon ihotuberkuloosin Lupus Vulgaris hoitoon. Valohoidossa käytettiin hiilikaarilamppuja (Finsen-valoa). Tätä hoitoa antavia laitoksia Finsen-instituutteja perustettiin 40 maahan. Valohoidon avulla parannettiin 100 %:n onnistumissuhteella 300 potilasta tästä taudista. Niels Finsen sai ensimmäisenä eurooppalaisena vuonna 1903 Nobel-palkinnon lääketieteen alalta.

Kuva 2. Hemo-Irridiator

Seuraava merkittävä askel valohoidon alalla oli laitekeksintö nimeltä Hemo-Irridiator (Kuva 2) vuonna 1928, jonka teki lääketieteen opiskelija Lester Edblom USA:ssa. Tässä laitteessa verta käsiteltiin ultraviolettivalon avulla kehon ulkopuolella. Alkuperäistä mallia käytettiin lukuisissa sairaaloissa 1950-luvun loppuun saakka ja sillä hoidettiin tuhansia potilaita arviolta 98-100 %:n onnistumisella. Laitteessa oli oleellinen keksintö hyödyntää kvartsikidettä, jonka läpi UV-valoa johdettiin läpinäkyviin putkiin, joissa oli voimakas turbulenssi, jotta pinnat pysyisivät puhtaina ja UV-valo pääsi vaikuttamaan mahdollisimman tehokkaasti vereen.

Potilaista noin 50 % oli terminaalivaiheessa olevia kuolevia potilaita. Hoidot eivät rajoittuneet pelkästään bakteeri-infektioihin, vaan sillä hoidettiin myös virusperäisiä sairauksia kuten poliota, lupusta (perhosreumaa, puhahukkaa), vaikeasti paranevia haavoja, astmaa ja nivelreumaa, reumaperäistä kuumetta lapsilla, virusperäistä keuhkokuumetta, hepatiittia ja autoimmuunisairauksia. Ultraviolettivalon käyttö laajeni erikoisesti Saksaan ja sen käytöstä tehtiin monia kliinisiä kokeita ja tieteellisiä artikkeleita. Vuosien varrella tehtiin yli 300 000 kliinistä koetta, joissa saatiin merkittäviä hoidollisia tuloksia ja vieläpä niin, että yhtään potilasta ei kuollut näissä testeissä 50 vuoden aikana.

1950-luvulla tapahtui dramaattinen kehitys antibioottien, rokotteiden ja kortikosteroidien (steroidihormonit) kehityksessä ja ne tulivat lääketieteen käyttöön. Nämä ”ihmelääkkeet” aiheuttivat sen, että vain kourallinen lääkäreitä jatkoi ultraviolettivalon käyttämistä. Vaikka UV-valon käyttö toimii hyvin virustautien torjunnassa, johon antibiootit eivät pysty, niin sen käyttö jäi syrjään lääketieteen valtavirrasta. Kuitenkin alkueräistä laitetta myytiin vuoteen 1976 asti. Tänä päivänä yhdysvaltalainen yritys UBI omistaa alkuperäisen Knott Hemo-Irridiator laiteen oikeudet ja myy seuraavan sukupolven laitetta nimeltä Hemo-Aide.

UV-valon käyttö on säilynyt jollakin tasolla käytössä DDR:ssä ja NL:ssa nykypäiviin saakka. Venäläiset lääkärit kehittivät UV-valon käyttöön suonensisäisen neulan, jossa käytetään matalatehoista laser-valoa UV-alueella. Nykyisin UV-valon käyttöön on herännyt uutta mielenkiintoa antibioottiresistiivisten bakteerien ja autoimmuunitautien hoitoon.

UV-valon käytön esteenä on ilmeisesti sen 90-vuotisen historian aikana, että sen vaikutusmekanismia ei ole tarkasti tunnettu. Epäilyksiä on varmaankin pitänyt elossa UV-valon käyttö veden ja kirurgisten instrumenttien desinfiointiin. Tästä vedetään ehkä liian yksisuuntainen johtopäätös, että UV-valon vaikutus perustuisi yksinomaan sen patogeenien eli taudinaiheuttajien tuhoamiskykyyn. Epävarmuutta on luonut myös laaja kirjo sairauksia, joihin UV-valon väitetään sopivan. Usein ajatellaan, että ”jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei ole totta”.

Mikro-organismit eivät säännönmukaisesti kestä UV-valoa ja suurina pitoisuuksina UV-valo on haitallista kaikille eläville organismeille. Matalat ja lievät annokset UV-valoa vahingoittavat mikro-organismien kuten viruksien DNA:ta eli estävät niiden lisääntymisen, kun taas isäntäsolujen DNA-vauriot paranevat nopeasti DNA-entsyymien ansiosta.

UV-valon vaikutus ei voi perustua pelkästään sen kykyyn tappaa bakteereita verenmyrkytyksessä, koska ainoastaan 5-7 % veren kokonaisvolyymista käsitellään optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi. UV-valo saattaa vahvistaa fagosyytti- eli syöjäsolujen toimintaa (fagosyyttisolu on immuunijärjestelmään kuuluva solu, joka tuhoaa bakteereita ja viruksia), hillitä lymfosyyttien eli valkosolujen toimintaa ja hapettaa veren lipidejä.

Ultraviolettivalo eli UV-valo on sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella 100-400 nanometriä (nm) ja näkyvä valo säteilee aallonpituudella 400-700 nm. UV-valo jaetaan neljään alueeseen eli UV 100-200 nm, UVC 200-280 nm, UVB 280-315 nm ja UVA 315-400 nm. Vain  UVB ja UBA saapuvat maan pinnalle asti, koska ilmakehän otsonikerros absorboi lyhyemmät aallonpituudet. Olen todennut tämän omakohtaisesti laskiessani auringonvalon absorption määrän ilmakehässä spektrianalyysimenetelmällä.

Mielestäni UV-valon toimivuus keuhkoperäisten sairauksien kuten keuhkokuumeen ja astman hoidossa kuulostaa lupaavalta ajatellen koronaviruksen eliminointia. Keuhkokuumeen hoidossa positiivinen vaikutus tapahtui yleensä muutamissa minuuteissa sinertyvyyden kadotessa ja pulssin normalisoituessa.

Lehdistötilaisuudessa 23.4.20 presidentti Trumpin katsottiin yleisesti puhuneen ns. läpiä päähänsä, koska hänen väitettiin esittäneen puhdistusaineiden käyttöä sisäisesti koronan hoitoon. Hän todella ilmaisi ajatuksen puhdistusaineiden mahdollisesta käytöstä koronan hoitoon, mutta hän ei kehottanut tekemään niin. BBC teki tästä lehdistötilaisuudesta lyhennelmän, joka levisi ympäri maailman. Lyhennelmä on tarkoituksella leikattu ja liimattu uudelleen eri järjestykseen antamaan mahdollisimman epäedullisen kuvan Trumpista. Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=aFXdWWiF0oU

Tästä BBC:n pätkästä ei käy ilmi, että Trumpin esikuntaan kuuluva Science & Technology – osaston päällikkö Bill Bryan esitti ensin lyhyen yhteenvedon, kuinka auringonvalo nopeuttaa koronaviruksen kuoleman pinnalla 2 minuuttiin, joka muuten veisi 6 tuntia. Lyhennelmästä saa sen kuvan, että valon käyttökin koronan hoitoon olisi ollut Trumpin oma idea, mutta ei se ollut. Trump kysyi asiasta Deborah Birx:ltä joka istui taustalla, ja hän on Corona Response Coordinator esikunnassa. Lyhennelmästä saa sen vaikutelman, että Birx puuttui Trumpin puheeseen, jotta tämä ei mokaisi enää lisää, mutta tämä on leikkaamalla saatu vaikutelma. BBC halusi vielä varmistaa Trumpin nolauksen pyytämällä lausunnon puhdistusaineiden sisäisestä käytöstä professori Tim Spectorilta.

Trumpin kautta tullut ajatus valon käyttämisestä koronan hoitoon, ei ollut hänen keksintönsä ja tämä juttu osoittaa, että UV-valon käyttö on ollut mahdollista jo n. 90 vuotta. Tein tämän jutun siinä mielessä, että ehkä joku koronatutkimuksen parissa työskentelevä tutkija saisi impulssin tutkia UV-valon käyttöä koronan hoidossa. Koronan nitistämiseen ei ole lääkettä toistaiseksi ja hoito perustuu oireiden lievittämiseen.

Juttuni perustuu brittiläisen sivuston Principia Scientific International aineistoon useammassa blogikirjoituksessa: https://principia-scientific.org/page/2/

 

aveollila1

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto). Uskon demokratiaan ja markkinatalouteen (en kapitalismiin) ja kansallisvaltioon. Olen tutkinut yhdeksän vuotta ilmastonmuutosta, josta julkaisuja on kertynyt 19. Tutkimukseni keskittyvät ilmastonmuutoksen ytimeen eli kasvihuoneilmiöön, hiilidioksidin osuuteen ilmastonmuutoksessa ja hiilen kiertoon. Tulokseni osoittavat oleellisia virheitä IPCC:n tieteessä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu