EI VOI OLLA TOTTA

Liikenneverkot LVM mukaan

 

 

Että LVM voi toimia jälleen ja edelleen , kuten se nyt on toiminut : 

 

LVM on tehnyt suunnitelman   12 tulevan vuoden liikennejärjestelmähanke tutkimushankkeesta,  mikä on edelleen rakennettu puutteellisin lähtötiedoin pelkästään neljälle liikennemuodolle, vaikka hallitusohjelmassa on sovittu muuta.

 

hankkeen toteuttaminen alla mainituin LVM:n tuottamien  viite dokumentein  tarkoittaa ,että varmasti myös tuotos on puutteellinen ja siten virheellinen , ja se ei vastaa hallituksessa vasta sovittuja liikenne- verkon rakentamistavoitteita EU :ssa sovituin viiden liikenneoodin avulla. 

 

+++ 

 

 Uusi  12 tulevan vuoden valtakunnalliseen liikennejärjestelmä on LVM:ssa laitettu käyntiin 17.06.2019 https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019  

Ministeriö on julkaissut kolme dokumenttia hankkeen perustietoina :  

 

 

+++ 

  1. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma .  

löytyy :

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/c15fd7e8-1dde-42e7-acda-81ca2ff027b5/ESITYS_20190617115919.pdf    

 

Hankeikkunasta löytyy suunnitelman arvioinnin ohjelma . 

 

 Siinä tullaan  arvioimaan tuotoksia  ainoastaan maantieliikenteen osaltaa  ja sille tehtävälle 12 vuoden suunnitelmalle . Viitteenä Laki liikennejärjestelmästä  ja maaanteistä  503/2005 mukaisesti.    Ja  hankkeen arvioinneista puuttuu kaikki maininnat mm sisävesiliikenneväylien huomioimisista tulevaisuuden ilmasto ja energian säästö mahdollisuuksien tai ympäristö vaikutusten  huomioonottamisissa mikäli maanteiltä siirrettäisiin jopa 50-70% raskasta maantieliikennettä raiteille ja vesiliikenteeseen ,kuten EU: sopimukset edellyttävät tutkittavan ja mahdollisuuksien mukaan väylärakennettavan vuoteen 2050 mennessä..

 

 

+++ 

2) Liikennejärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa.  

Nyt  

Hankkeessa mainittua tämän hetken Liikennejärjestelmä arvioidaan  https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/29c4954c-6d85-416d-9756-f7fda683ddaa/ESITYS_20190617115510.pdf  edelleen pelkästään neljän liikennemuodon perusteella.  Jopa kartat ovat laaditut Sivu 12 ilman sisävesiliikennevaihtoehtoa , vaikka maassa on jopa 8300 km sisävesiväyliä ja vähintään kaikki yli 300 km tavaraliikennematkat tulisi arvioida voidaanko niitä siirtää raiteille tai vesille.  Ja tämä on vähintään 40% kuorma autojen nykyhetken tavaraliikenne suoritteesta mikäli otetaan tulevaisuuden laivat huomioon ja niiden mahdollisuus korvata kuorna auto liikennettä (kuten VTT raportti 37/73/2009 toteaa) niin liikennejärjestelmän uusimisen analysointi tulisi suorittaa vähintään 70% osuudelle kyseisistä kuorma autojen liikennesuoritteista.  

 

Tulevaisuudessa  

Hankkeessa edellytetään vastoin hallitusohjelmaa neljän liikennemuodon liikennejärjestelmää (  http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277724-fiktiotfaktat-ja-liikenneministerion-tulevat-toimet   ) , vaikka  hallitusohjelmassa on sovittu   EU liikennestrategian mukaisen liikenneverkon kehittämisestä eli on sovittu viidestä liikennemuodosta ja niiden varaan rakennettavasta liikennejärjestelmästä (. https://ec.europa.eu/transport/modes_en ) minkä hallituspuolueet ovat siten ohjelmassaan  sopineet ;  että EU liikennestrategian mukaista viiden liikennemuodon  järjestelmää aletaan toteuttamaan myös Suomessa. 

 

+++ 

 

3) Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu. 

Hanketta toteuttaa valtakunnan tasolla ministeriöt , maakunta tasolla ilmeisesti ELYt ja Maakuntahallitukset sekä kuntatasolla kunnat  ja kaupungit https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/acc53428-ba2f-4593-ab49-c44a54aa90da/ESITYS_20190617115256.pdf   

On tietenkin vaikeaa maakunta ja kuntatasolla ottaa sisävesiliikenne mukaan suunnitteluun kun kymmenen vuotta sitten organisoitiin aluehallinto ilman maakuntiin (ei edes Järvi Suomeen ) sijoitettavaa vesiliikenne asiantuntemusta.  

 

 

Summa Summarum  

Eli mikäli tämä hanke toteutetaan LVM suunnitelman mukaisesti ja se menee tälläisenaan läpi niin hallituksessa kuin eduskunnassa niin  voidaan todeta, että hallitusohjelmalla ei ole mitään merkitystä siihen minkälaista liikennejärjestelmää LVM  voi syöttää vaihtoehtoisena tietopakettina  hallitukselle ja eduskunnalle.  

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu