”Antisote” ja valtion raideliikenne kehittämisen edellyttämä liikennetutkimuksen laiminlyönti.  

Antisote malliseksi kehittämiseksi voidaan nimetä maassamme vuodesta 1990 alkaen tehtyä yksipuolista raideliikenne kehittämistä – mikä tapahtuu siten medialta sivussa – että viiden liikennemuodon osalta, kokonaisvaltaisen liikenne infran ylläpito, kehittäminen ja niistä julkinen keskustelu ja tutkiminen puuttuu .  

+++ 

Sote kehittämisen huippu saavutettiin julkisesti keskustellen mm. Lapin kansa – lehdessä julkaistun kolumnin mukaan tammikuussa 2021, jolloin ennen aluevaaleja kaikki puolueet lupasivat alueilleen Soten tasavertaiset palvelut “kaikille asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta, vieläpä niin, että veronmaksajien rahaa kuluisi koko komeuteen aiempaa vähemmän.” Kaikkien aikojen kala(stelu)valhe | Lapin Kansa  

+++ 

Antisoteksi toimintamalliltaan voidaan verrata Liikenne-infrakehittämisen raideliikenne kehittämis- vääristymää, siksi että sitä tietoisesti ylläpidetään kaikessa media hiljaisuudessa – täysin vastoin Sote prosessia, kun peitellään jatkuvalla pelkän raide ja maantie kehittämisfaktoilla vuosi vuoden jälkeen -hyvin onnistuneesti sisävesiliikenteen poisjättämistä niin valtion tekemistä tukemista ja tuottamista tutkimuksista ja liikenne infran kehittämisistä.

Muutos alkoi 1990 luvulla kun Valtion toimesta kaapattiin laivatuonnista Saimaan alueelle annettavien raide ja maantieliikenne volyymien kuljetustukien avulla ulkolaisten öljy-yhtiöitten kilpaileva suoratuonti Neste Oy:n Sköldvikistä tapahtuvaan raide ja maantieliikenteeseen. uolevi raade ja susi pulliainen bionavigaattori – Haku (bing.com)  

Tästä suoratuonnin lopettamisesta, alkoi tasainen valtakunnan tason raide ja maantieliikenteen kehittäminen , joista tuloksena heti 2000 luvun alussa Vuosaaren satama, 5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)   jonne piti saada liikennettä. 

Poliittisilla päätöksillä jätettiin raide, maantieliikenne ja meriliikenne tavoitteisesta valtakunnan tason suunnittelusta ulos Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T – Väylävirasto (vayla.fi)   sisävesiliikenteen alueellisen saavutettavuuden liikenneverkkokehittäminen heti 1997 TEN_T direktiivin toteuttamisissa. Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)  

Tämä oli alkusoitto LVM:n ja Sitran yhteisesti kehittämälle Liikenne revoluutiolle mikä liikenteellisesti on tällä hetkellä katastrofi. liikennerevoluution mahalasku bionavigaattori – Haku (bing.com) , mutta mallilla ja sen avulla  on viimeisen viidentoista vuoden aikana kehitetty “Liikenne 12 “ järjestelmä, jota hallitus toisensa jälkeen  toteuttaa silmät lapuilla hyvän ravihevosen tapaan,  niin hallitusohjelmissaan kuin lopulta eilen talouspoliittisen ministerivaliokunnan eilisessä päätöksessäänTurun tunnin juna nytkähti seuraavalle seisakkeelle – ministerivaliokunta käynnistää neuvottelut rakennustöistä kuntien kanssa (yle.fi)  , todeten ;

“Rakentamisvaiheessa EU-rahoitusta on teoreettisesti saatavilla enimmillään 30 prosenttia.” -tähän toteamukseen yle lopetti artikkelinsa eilen.   Kun samaan aikaan ei ole ainoatakaan sisävesien alueelliseen saavutettavuuteen kohdistuvia tutkimuksia tai hankkeita LVM:n hankekirjoissa.

 

 

+++ 

Ministeri Lulu Ranne

totesi hyvin ylevästi, mitä ilmeisimmin luottaen virkamiesten vakuutuksiin ja esitettyihin faktoihin vedoten 2.10.2023 puheessaan

Ministeri Ranteen puhe liikenne- ja viestintäfoorumissa 2023 – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)   :

Me johdamme ja teemme päätöksiä faktojen pohjalta, emme tunteella. Vaikutusarvioinnit, selvitykset, analyysit ja excel-taulukot ovat meille hyviä renkejä.” 

+++ 

Ministerille suuhun tuotu juhlapuhe vs todellisuus

Ongelma näissä ministerin saamissa ja ministerin ilmoittamissa faktoissa, joilla liikennejärjestelmäämme kehitetään, on siinä, että LVM on todella kokonaisvaltaisesti ja pitkällä suunnitelmalla, vuodesta 1990 tietoisesti EU liikennestrategia kehittämisen vastaisesti ollut tuottamassa ja valitsemassa faktat, joita ministeriön virkamiehet sitten syöttävät poliittisille päättäjille ja mediaan.  

+++ 

Vuonna 2016 tein ensimmäisen taulukon siitä miten LVM:ssä kerätään ja tuotetaan faktoja. 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)  

 

 

+++ 

Seuraava tietojen kaikki liikennemuotoja, tasapuolisuuden kattavuutta koskevana yhteenvetona oli vuonna 2022 tekemäni vertailu siitä onko vuosien saatossa tapahtunut muutosta. 

 

No viime vuonna 2022 – fakta päivitetyn taulukon antama selkeä havainto oli ja on edelleen, että LVM ei ole tehnyt muutosta, eikä ole vielä ottanut kaikkia viittä liikennemuotoa tutkimuksiin  

+++ 

Liikennerevoluutiossa

toteutetut neljän liikennemuodon edellyttämät keskus ja aluehallinto organisaatiomuutokset ja edellä mainitut tutkimukset huomioon ottaen, voidaan todeta, että kummassakin niin organisaatioiden toiminnan määrittelyillä kuin henkilökunnan organisaatiolle syötettyjen tietojen osalta, ovat rakenteellisesti puutteellisia.

Tulos tästä puutteellisuudesta näkyy nyt alla olevissa LVM:n toteuttamissa Lausuntopyynnöissä ja vastauksissa selkeänä tukena poliittisesti -ei faktoihin perustuvina- valittuun ”Liikenne 12 ” liikenne järjestelmäsuunnitteluun.

 

Käytännössä taulukkoa  – annettuja vastauksia ja lausunnon antajia  voi lukea seuraavasti:

Maantieliikennettä, sen avulla kehitettävää Liikenne 12 järjestelmää, jossa huoltovarmuus on suuri yksittäinen määräävä tekijä, joilla tuetaan lausunnoissa nykyjärjestelmää lähes poikkeuksetta.

Raide meri ja ilmailu kehittäminen on hyväksytty sellaisenaan.

Sisävesiliikenteen kehittämisen aloittaminen on yhden valtion viraston, ja kahden yhdistyksen ongelman rakenneratkaisuehdotus.  Esitetyt ratkaisu mallit toteuttavat käytännössä koko järjestelmän totaalisen muuttumisen maantieliikenteen volyymien siirtyessä suurelta osin EU tavoitteisesti maanteiltä vesille.

Yrityksistä suoria tukia edellytti 1 maantieliikenteen kehittämisiin, 3 raideliikenteen, 1 meriliikenteen, ja 2 ilmailun. ja ei yhtään yritysten mielipidettä sisävesiliikenteen kehittämisiin.

Kuntien, aluehallintojen ja yhdistysten huolena oli alueellinen saavutettavuus ja olla mukana kehittämässä poliittisesti valittua lakisääteistä – ilman mainintoja EU liikennestrategia-tavoitteista poikkeamisista – valtion suurta liikennekokonaisuutta.

 

Merenkulun tutkimuskentässä sattui ja tapahtui vuoden 2023 aikana seuraavaa  :

“Yllättäen Brahea, keskus mikä perustettiin Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistyksen Jäsenet | motk   ja valtion liikennerevoluution mahdollistamalla poliittisella myötävaikutuksella vuonna 2014, ja mikä toteutti merenkulun tutkimista revoluutio perusteisesti neljällä liikennemuodolla viiden sijaan. Brahea jätti koko olemassaolonsa aikana merenkulun määritelmän sisävesi osuuden ja lähimerenkulun tutkimisen

Pelkkä vetytalous nykyisen liikenteen ja alue talouden eriarvoisuuskehittämisen muuttaja ? | Uusi Suomi Puheenvuoro   tekemättä .  Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki ja ilmoitti alkuvuonna 2023 lopettavansa toiminnan rahoitus ongelmien takia.  

 Suomalainen merenkulun tutkimus menee uusiksi ? vai meneekö sittenkään ? | Uusi Suomi Puheenvuoro 

Ja 

ORPON KOKOOMUS, -LIIKENNE ,-TIEDE JA TUTKIMUS sekä niiden merkitys -SUOMEN TALOUTEEN | Uusi Suomi Puheenvuoro 

++++ 

Brahea tuki valittua liikennerevoluutio malli hyvin yksipuolisesti. 

Tutkimalla liikennettä ja sen jo valmiiden väylien antamia mahdollisuuksia pelkästään meriliikenteen, sen rannikkosatama toimintaa ja siitä kotimaan liikennettä raiteilla ja rekoilla yksipuolisesti tutkien valtiovalta on päätynyt toteuttamaan yhden liikennemuodon yksipuolista “Suomi on Saari” liikennemallia.  

Suomi valitsemalla meriliikenne tutkimukset, EU ssa valitun sisävesiliikenteen kehittämismallin perustaksi jättää kaiken EU ssa tuotetun alueellisen vesiliikenteen avulla kehitettävän liikenteen ja kaluston huomiotta.

´Viikottain saamme seurata miten EU – sen Sisävesiliikenteen kehittäminen etenee sisävesiliikenne mm juuri alueellisen saavutettavuuden- Suomen aluehallinnon tavoitteista poisjätetyn liikennemuodon osalta

Se jatkuu EU ssa -ilman suomalaista mukana oloa tai virallisia lausuntoja Suomesta.  Koska kaikki valtion, alueitten ja yksityisten tuki on kategoorisesti lopetettu liikennerevoluutio mallin liikennejärjestelmä kehittämisistä  vv 2008-2023 Suomessa.

IW-NETin finaalitapahtuma Intermodaalinen kaupunkiliikenne radan ja jäljityksen avulla | IW-Net

Huomioikaa EU maininta Sisävesien kehittämisistä omana tietona :  Tietoon perustuvan päätöksen teon ansiosta !  Kun Suomen eduskunta hylkäsi em tiedon ja toi tilalle meriliikenteen tutkimisen sisävesiliikenteen kehittämismallina. Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi

+++

Onko tämä eilen Savon Sanomiin hyväksytty asiallinen kirjoitus alku jollekin uudelle, vai onko se pelkkä työtapaturma, jota vielä lähiaikoina valtion tai nykymallin edunsaajien toimesta rangaistaan tavalla tai toisella. ”Refleksiivinen ohjausteoria” tietoinen toimintamalli, kun ”Suomi on Saari” liikenneinfra miljardeja liikutellaan? | Uusi Suomi Puheenvuoro 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu