Ei ainoastaan Helsingin , vaan koko valtakunnan liikennesuunnittelu on solmussa

Viime ja tämän viikon aikana olemme nähneet ja mediasta saaneet lukea yllämainittuja hienoja uutisia kuinka Vuosaarta tulisi kasvattaa maantieliikenteen voimalla.

Ja miten Kotkan satama on kykenevä ottamaan suuria aluksia vastaan.

Valitettavasti molemmat ovat ns Suomi on Saari liikennemallin malliesimerkkejä maamme liikennesuunnittelussa olevasta perusvirheestä.

Tavoitellaan rannikkosatamaliikenteen kasvattamisella sisämaahan tapahtuvaa rekka liikennettä, kun olemme valtakuntana sopineet juuri vastakkaisesta toimintamallista jo vuonna 2011 EU:ssa.

++++

Vuonna 2015 juuri ennen vaaleja vuonna 2007 valittu liikenneministeriön kansliapäällikkö perusteli vakuutti uudelle tulevalle hallitukselle syitä miksi Kulkulaitosministeriötä ei tarvitse perustaa.
Kansliapäällikkö totesi mm seuraavaa:

” Kasvaneinakin teiden ja ratojen rakentaminen on vain prosentin loukkaa Suomen 34 miljardin euron liikennemarkkinoista….Liikennepolitiikan sielu ei siis enää ole rakennustyömailla, vaan liikennemarkkinoilla. ”

Kansliapäällikön virassa olo ajalla on vakautettu artikkelikuvien mukaisesti liikennemallia nimeltään
”Suomi on Saari” , jossa liikennepoliittisesti kuvitellaan , että Suomi on Saari ja sen tarvitsemia valtavia liikenne infra panostuksia voidaan toteuttaa ,ja jopa 100% ilman vaihtoehtojen punnitsemisia,kun sillä on  median ja erityisesti sen median osan tuki  jolle LVM antaa lehdistötukea tai ja valtio on hallinnossa mukana. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/275587-kestava-kehitys-ja-107-turhaa-huomautusta-siita-medialle/

+++

Mikäli Suomi olisi saari ja sillä ei olisi vesiväyliä sisämaahan niin toteutettu liikennepolitiikka olisi perusteltua,
Mutta vaikka Suomi ei ole Saari vaan sillä on noin 9000 km sisävesiväyliä, silti Suomessa on nykymallin Suomi on Saari liikennepolitiikkaa harjoitettu koko tämän kansliapäällikön virka ajan ja hänen alaisuudessaan seuraavasti :

Päätoimijat :

AAA)  Vuoden 2007 hallitus Pääministeri Vanhasen johdolla poisti hallitusohjelmasta sisävesiliikenteen kehittämisen ja
Valitsi Liikenneministeriksi Anu Vehviläisen toteuttamaan valittua politiikkaa. joka taas sai LVM:ään kansliapäälliköksi Harri Pursiaisen joka aloitti vahvasti ministeriössä jossa Suomi on Saari mallin ensimmäiset toimet olivat .

1) Uuden liikenteen hallinnon ja aluehallinnon rakentaminen niin että valittua Suomi on Saari tavoitetta voidaan maksimaalisesti toteuttaa hierarkisesti virkamiesten voimin ja ilman siilo hallinnon(rautatie ja merenkulkuhallitusten välisiä) intressi ristiriitoja . siksi

a. Lopetettiin itsenäiset Rautatiehallitus ja Merenkulkuhallitus ja
b. Rakennettiin aluehallinto yhdessä TEMmin kanssa niin että Aluehallinnon vastuualueiksi jäi pelkkä maantieliikenne ,keskushallinnon tueksi. Raide ja vesiliikenne jäi kokonaisuudessaan keskushallinnon suunnitteluun ja toteutukseen

2) Keitele Päijänne vesiväylästö kehittämissuunnitelmien ja hankkeiden lopettaminen tapahtui jo vuonna 2010, Tekesin ja TEMmin toimesta -LVM:n tuottaessa tarvittavat viite dokumentit liikenteen vähäisyydestä alueella . Tämä koska sisävesikehittäminen oli ja on yhä uhka ja vaara Suomi on Saari liikennemallille. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78214/Julkaisuja_3-2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BBB) Pääministeri Kataisen hallitus jatkoi kaikkien puolueiden hyväksynnällä em politiikkaa niin että Hallituskauden ja ministeri Kyllösen aikana http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/3.1-SUOMALAISTA-VESILIIKENNEKEHITTÄMISTÄ-2000-LUVULLA.pdf

1) oikeuskansleri joutui huomauttamaan ministeriötä puutteellisen tiedon toimittamisesta eduskunnalle ja hallitukselle päätösten pohjaksi.

a. josta syystä suunnittelusta vastaava liikenneviraston pääjohtaja erotettiin, mutta liikennemalli suunnittelua ja toteuttamista ei muutettu piiruakaan.
b. ja uusi Liikenneviraston pääjohtaja valittiin , jonka ensimmäinen tehtävä oli tehostaa Suomi on Saari järjestelmän mukaisen rekka auto liikenne volyymin kuljetuksia myöntämällä noin 30% akselipainojen kasvattaminen (2013) , mikä taas aiheutti valtakunnan tason korjausvelka ongelmat siltojen ja maanteitten kunnon takia kun ne kaikki oli suunniteltu kestämään pienempää kulutusta.

2) Huomion arvoista oli myös että hallituskauden aikana ei aloitettu tutkimuksia EU liikennestrategian vuonna 2011 asetettuja tavoitteita vuodelle 2050 maantieliikenne volyymien siirroista vesiliikenteeseen eikä tehty yhtään sisävesiliikenne tutkimusta vaikka liikennevirasto tuotti yhteensä yli 200 liikenne tutkimusta hallituskauden aikana

CCC) Vuonna 2015 Pääministeri Sipilän hallituksen aloittaessa, sille toimitettiin ensitöiksi  mm. LVM:n , päälobbarien ja Pellervon tutkimuslaitoksen tuottamat puutteelliset Ruotsi Suomi infra vertailut jotka oli puhdistettu kokonaan vesiliikenne kehittämisistä. http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf  sivu 8/11

1) Suomi on Saari liikennepolitiikka sai Sipilän hallituskaudella huipennuksensa kun ex pääministeri Vanhasen siviili viran työn antaja Kataisen hallituskaudella – liikenneministeri Berner pääsi jatkamaan maassa aloitettuja Suomi on Saari mallin infra kehittämisiä vastoin EU tavoitteita ,
2) Ministeriön tehtävälistalla ei painaneet mitään lehdistössä paljon laajaa huomiota (jolle myönnettiin lehdistötukea liikenneministeriöstä) saanut uusi yllä jo mainittu palveluun ja digitalisaatioon perustuva liikenteen moderni kehittäminen. Vaan Ministeriössä valmisteltiin hallituskaudella valtiolle jopa sadan miljardin euron yksiopuolisia raideliikenne hankkeita ilman EU liikennestrategia tavoitteiden mukaisia vertailuja muista vaihtoehdoista.
3) Ministeriön Liikenneviraston nimi muutettiin nyt Väylä virastoksi ja vuonna 2014 valittu järjestysluvultaan toinen liikenneviraston pääjohtaja sai lähtöpassit LVM:stä .  Suomi on Saari -liikennepoliittista mallia ei muutettu.

 

DDD) Nyt vuonna 2019 pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on mainittu sisävesiliikenne, kun se on palautettu ensi kerran vuoden 2007 jälkeen hallitusohjelmaan. Tavoitteena EU liikennestrategian mukaisen sisävesiliikenne kehittäminen.  Se edellyttäö toteutuakseen faktisia panostuksia siihen että maantieliikenne volyymejä päinvastoin Kotkan jo tekemien muutosten, ja Vuosaaren hamuamien muutosten mukaiset toimet jatkuvat.  Vaihtoehtona on aloittaa aktiiviset tutkimukset maantieliikenne volyymien siirtomahdollisuuksista maamme noin9000 vesiväyläkilometrille EU ilmasto ja liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Tämä tavoite on pelkästään jo riittävä syy keskeyttää kaikki menneillään oleva raide liikenne suunnittelu ja aloittaa suunnittelut peruslähtökohdista huomioimalla ensi kertaa sitten vuoden 2011 valtiotasolla EU:ssa sovitut tavoitteet ja Suomen mahdollisuus sisävesikuljetuksiin noin 30% viennin ja tuonnin osalta.
’Edellämainitun tavoitteen toteuttaminen on erittäin vaikeaa koska

1) LVM Virkamieskunta ja sen ylin kansliapäällikkö on sitoutunut *Suomi on Saari liikennemalliin ja siksi päästää läpi mm kesäkuussa aloitetun seuraavan 12 vuotis kauden parlamentaarisen liikennetutkimuksen tapahtua edelleen ilman vesiliikenne arvioita. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/277775-ei-voi-olla-totta/
2) Menneet vuodet ilman puolueettoman tutkimustiedon perusteita ovat jättäneet jälkensä myös TEM ja muihin virkamiehiin jotka tuottavat vastaavasti raportteja ilman vesiliikenne arvioita
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/tem-tuottaa-raportteja/
ja
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/joitain-raskaan-tavaraliikenteen-energia-ja-eu-liikenne-strategia-huomioita-tem-energia-raporttiin-201953/

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu