Esimerkkitapaus Suomalaisen median käytöstä liikennejärjestelmä kehittämisoperaatioihin

Kirjoitin tälle sivustolle ensimmäisen raideliikenne vs sisävesiliikenne analyysin 17.4.2019 Rantarata ja vesiliikenne kehittäminen vai Tunnit Junat ja Tallina tunneli ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Nyt 4.8.2022 olemme edenneet aikakauteen ,  jossa selkeästi näemme tuloksia tästä harjoitetusta linjasta ja sen vahvuudesta

Liikennekomissaarin avustaja Maritnez vahvistaa hesarin haastattelussa tänään 4.8.2022 artikkelissa että  raideliikenteen yhtenäisvaateesta kaventaa ratoja voi jäädä pois, se mikä oli todella mielenkiintoista luettavaa ,oli se että arvioini nyt tehdyistä Suomi rata hankkeista on yhtenevä liikennekomissaarin ajatuksiin että :

” …..todella pitkän aikavälin suunnitelma on liittää Suomi manner Eurooppaan tai Baltiaan, ja silloin tarvitaan kaikkea tätä”

eli

Suomi rataa,  Etusivu – Suomirata

itä rataa  Etusivu – Itärata-hanke (xn--itrata-cua.fi)

turun tunnin rataa  Turun tunnin juna – Turun tunnin juna

Kasaamaan maksimimäärät niin henkilö kuin tavaraliikennettä Helsingin kautta Eurooppaan

Helsinki–Tallinna-rautatietunneli – Wikipedia

Edellä mainitut hankkeet edustavat yhteensä 50-100 miljardin panostusta

ja

on sujora kilpailija sisävesi ja lähimeriliikenteen kanssa. Mikäli näitä kehitettäisiin vastaavasti EU tavoitteisesti.

Kuitenkin olemme vaiheessa jossa pelkästään raidehankkeita tahedeotaan valtion taholta toteuttaa ja  ilman vaihtoehtojen ja EU tavoitteiden kokonaisvaltaista vertailua eri liikennemoodien ja liikenne verkkojen hyötyjen ja haittojen välillä.

Juuri tämän vertailun estämisen vuoksi valtio valta (LVM) tekee kaiken voitavansa, että raideliikenne investoinnit maksimoidaan…. jopa toisten liikennemuotojen kustannuksella ja laajentamalla veronmaksajien riskejä kuntatasolle.

+++

Alkaen vuoden 1997 liikenne direktiivistä, jossa sisävesien alueellista saavutettavuutta ei otettu ohjelmaan mukaan., vaikka sen olisi tullut olla perusta sille ,että voidaan Saimaan kanava liikenne nimetä ydinverkoksi.

Jatkaen vuoden 2011 lopettamalla kaikki valtion kustantamat sisävesiliikenne tutkimukset ja suunnittelut   2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sekä aloittamalla ns neljän liikennemuodon mukaisen liikennejärjestelmä suunnittelun, jossa liikenneverkkoja rakennetaan ainoastaan raiteille, maanteille ja meriliikenne perusteisesti Saimaan rajoitetulle syväväylä osuudelle.

Kuten havaitsemme väyläviraston sivuilta meillä ei ole sisävesiväyläverkkoa lainkaan, vaikka EU ssa kyseistä verkkoa tukimenettelyin muualla kehitetään ja meillä on Eurooppalaisittain erittäin suuri noin 8000 km sisävesiväylästä lähes täysin käyttämättömänä tälläkin hetkellä

Ja nyt viimeksi tällä viikolla on täysin selvää että

edelleen edetään vastoin mm EU 2021/1153   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0384&from=EN  asetuksen tavoitetta siirtää maantieliikenne volyymejä sisävesille.

Kun tietoisesti  ministerin suulla otetaan esille asetuksen pelkkä raideliikenne vaikutus ja media ja median avulla koko kansakunta päättäjineen nielaisee syötin… kuten näimme tällä viikolla ….

vaikka asetuksen perustavoite on selkeästi ilmoitettu kyseisessä 27.07.2022 ehdotuksessa

”Lisäksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa edellytetään, että merkittävä osa nykyisestä 75 prosentista maanteitse kuljetettavasta sisämaan tavaraliikenteestä kuljetetaan rautateitse ja sisävesitse.   Jälleen laivaukseen tarvittava aika ja kustannukset vaikuttavat kuitenkin kielteisesti rautateiden kilpailukykyyn ja haastavat tämän tavoitteen. Rautateitse kuljetettavien määrien valtava kasvu loisi vakavia pullonkauloja rajoille, kuten voimme nyt nähdä Ukrainan rajalla, ja vaarantaisi siten myös tämän tavoitteen saavuttamisen.

Niin tätä osuutta miten siirrämme kuljetuksia tehokkaampaan sisävesiliikenteeseen ei tahdota valtiovallan taholta ei kommentoida eikä tutkia , vaan edetään kuten raideliikenne olisi ainoa vaihtoehto…

+2
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu