ETLA ja ETLAN uusin päästö arvio – liikenteen päästöt …..

Tutkija Ville Kaitila on tehnyt Etlalle tutkimuksen Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2035 https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-84.pdf 
jota vahvasti referoitiin suomalaisessa mediassa .

Se mikä jäi suomalaisessa päämedia piirissä kommentoimatta oli se :

Muistion tiivistelmä osuudessa ollut  mielenkiintoinen maininta päästöjen pienentämisten tehostamisissa , julkisen sektorin roolista, sen  viimeisessä kappaleessa,  joka huipentuu siihen, että tutkija toteaa

Hiilineutraalisuustavoite voidaan ottaa huomioon myös julkisissa hankinnoissa ja infrastruktuuri-investoinneissa.”

+++

Keskityn tässä blogissa huomioimaan ainoastaan sen miten liikenteen infrastruktuuri muutos mahdollisuudet ovat otetut yleensä ja tässä raportissa huomioon.

Liikenteen tutkija Kaitila on jakanut mielenkiintoisesti kahteen eri osaan.

Kuljetusala ja kotitalouksien liikenne

Joissa kasvihuone päästöt ovat kuljetuksessa ja varastoinnissa 12,0 % valtakunnan kokonaispäästöistä.
ja
Kotitalouksien liikenteessä 9,4% valtakunnan kokonaispäästöistä.

Eli liikenteen päästöt ovat yhteensä 21,4% ETLAN mukaan.

Joista valtio omissa päästösuunnitelmissaan aina 11.1.2020 mennessä huomioinut käytännössä vain ja ainoastaan tuota kotitalouksien osuutta kansliapäällikkö Pursiaisen mukaan  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/ministeri-harakka-ja-kansliapaallikko-pursiaisen-media-testi-uudelle-ministerille/

Se alkaako uusi kokonniasvaltaisen liikenteen päästöjen pienentämisen aika kun kansliapäällikkö perui 11.1.2020 puheensa 17.01.2020 ja otti mukaan myös raskaan liikenteen osuuden, sen  josta ETLA käyttää 12,4% eli yli puolta liikenteen päästöjen osuutta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/liikenneministerion-kansliapaallikon-todellinen-auton-arvo-blogi/

+++

Näiden muutosta ja tulevaisuuden päästöistä  käsitellään ETLA raportissa seuraavasti.

1) ETLA kerää Toimialakohtaiset ennusteet liikenteen nykytoimijoilta
2) ETLA laskee Kotitalouksien kulutukset
3)ETLA havainnoi  nykyliikenteen  teknologisen kehityksen,  josta tehdään kolme eri skenaariota.

Joista sitten lopullisesti muotoillaan  historiallisen kehityksen ja ulkomailla tehtyjen suomeen tuotujen ja suomesta vietyjen tuotteiden liikenteen päästöt huomioiden lopullinen ETLA – ennuste liikenteen päästöistä.

+++

em tarkoittaa jälleen samaa mitä kaikissa muissakin Suomessa tuotetuissa liikenteen päästöraporteissa.

. Suomessa teknologia muutokset ovat ainoastaan niitä, mitä tehdään liikennemoodien sisällä , ei siinä, kuten tulisi olla , että etsittäisiin EU:ssa sovituin keinoin päästöpienimmät liikennetavat kuljettaa eri tuotteita kohteesta toiseen ja maasta toiseen kaikkia nykyisiä ja maalle ominaisia liikenneväyliä ja niillä liikennöiviä laitteita esimerkki:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/ruoholahden-uusi-rekka-ralli-vuonna-2029/

+++

Eli tässäkään – ETLA – raportissa kuten missään muussakaan valtion ja talouselämän tuottamissa dokumenteissa , ei ole mukana Suomen EU: ssa sovitun liikennestrategian skenaariota siitä, mitä voitaisiin säästää, mikäli aloitettaisiin EU liikennestrategian nyt joulukuussa 2019 75% korotetut vuoden 2011 50% tavoitteen mukaiset (joita niitäkään ei suomessa missään ole vielä arvioitu) raskaan maantieliikenne volyymien siirrot raiteille ja vesille . Eli tämä ETLA raporttikin kuuluu ryhmään ei voi olla totta : jonka tyypillinen syntytarina löytyy blogista : https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/277775-ei-voi-olla-totta/

+++

Juuri Tämä edellä kerrottu osuus jossa valtion sopimusten toteuttamisilla (esim. EU liikenenstrategia) ja niiden asettamisilla toteutuksiin, voitaisiin vaikuttaa muutokseen.  Ne on kuitenkin jälleen myös tässä ETLA raportissa  jätetty tietoisesti  käsitelemättä  , ja se, on juuri se tapa millä  ETLA tuo ja voi tuoda  esille  teollisuuden näkökannan , kun se ei radikaalisti ei puututa nykyisiin tavaraliikenteen päästöihin tavoittelemalla   EUssa asetettua muutosta  liikenneinfraan  ja sen nykymalliin.

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu