EU Mega hankkeet TEN – T verkkoa toteutettaessa vs.  Suomen liikennejärjestelmä suunnittelu

EU:n jäsenvaltiot sopivat vuonna 2013, että EU:n ydinliikenneverkon (TEN-T-verkko) rakentaminen saatetaan päätökseen vuoteen 2030 mennessä.

 

+++

 

EU tilintarkastajat ja TEN-T verkko

v  2020  

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did={28F30B2D-1A5F-45D0-B2D4-F007F2F3811F}

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kahdeksan EU:n rahoittamaa megahanketta vuonna 2020 .  Niiden kokonaisarvo oli 54 miljardia euroa, ja EU:n rahotus osuus oli 7,5 miljardia euroa.

Suomen esittämistä ja Suomen mukana olosta hankkeesta Baltian maiden kanssa todettiin tilintarkastajien toimesta seuraavaa:

”…Tarkastajat havaitsivat lisäksi, että kustannus-hyötyanalyysit, joita jäsenvaltiot olivat tehneet näistä usean miljardin euron suuruisista investoinneista, olivat puutteellisia: liikenne-ennusteet olivat potentiaalisesti ylioptimistisia ja jotkin hankkeet saattavat osoittautua taloudellisesti elinkelvottomiksi. Tämä ongelma koskee varsinkin Rail Baltica -rataa…”…..

” Tarkastajat havaitsivat myös, että ennen kuin komissio myönsi hankkeille EU:n rahoitusta, se ei tehnyt niiden rakenne-eritelmistä riippumatonta arviota, joka olisi perustunut potentiaalisiin matkustaja- ja rahtiliikennevirtoihin.”

”Kahdeksan Mega-hankkeen menot ovat ajan mittaan kasvaneet enemmän kuin 17 miljardia euroa (47 prosenttia). Kasvu on usein johtunut hankesuunnitelmissa ja hankkeiden laajuudessa tapahtuneista muutoksista sekä tehottomasta toteutuksesta”

+++

v 2015

Press Release Inland Waterways (europa.eu)

Jokien ja kanavien pullonkaulat vaikeuttavat tavaraliikenteen siirtämistä teiltä sisävesille :

“Yksi joella matkaava rahtialus voi korvata satoja tieliikenteen rekka-autoja ja vähentää siten ruuhkia, päästöjä ja onnettomuuksia koko EU:n alueella. Tavaraliikenteen siirtäminen teiltä joki- ja kanavaverkostoon voi hyödyttää kaikkia EU:n kansalaisia. Tämän liikennemuodon kehittäminen on kuitenkin yhä jäljessä tie- ja rautatieliikenteen kehityksestä, vaikka EU julisti sen kehittämisen ensisijaiseksi yli vuosikymmen sitten”,

+++

 

Sisävesiliikenne, Sisävesisatamat ja TEN-T verkon tulevaisuus

  INE ja EPIF  

INSR_Transport_Flagship_Infrastructures_FI.pdf (europa.eu) :

” TEN-T: n tulevaisuuden kehitys: infrastruktuurin rakenteellisen laadun ja innovaatioiden tulisi olla tarkistelun keskipiste.

 

 ++++

Suomen parlamentaarinen liikennejärjestelmä suunnitelma (luonnos )

on TEN-T verkon arvioissa yksinomaan tutkinut maantie ja raideliikenne verkkoja ja vain noin 10% EUssa sovitusta sisävesistä arvioinut olevan mahdollista liittää TEN-T verkostoon

jolloin TEN-T verkon kaksi EU liikennestrategian suurinta tavoitetta; alueitten mahdollisuus keskinäiseen suoriin laivaliikenteisiin ja samalla  ” Vihreän diilin ”yksi päätavoite liikennemuotosiirtojen toteuttaminen sisävesiliikenteen avulla on jätetty 90% mahdollisuuksien osalta tutkimatta.  https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15080

++++

 

Sisävesien Eurooppalainen luokitus

 

 

Suomessa sisävesien kauppamerenkulkuun  , siten liikenneministeriön edelleen kehitettäväksi hyväksytään ainoastaan Saimaan alueen syväväylä, joka on yllämainitussa luokituksessa kuuluu syväytensä puolesta väyläluokka 6b:hen ,

Tarkoittaa, että EU kauppamerenkulun kehittämiseen sisävesille on EU tavoitteiden mukaisesti valtava tarve koska vain noin 10% käytettävissä olevasta infra kapasiteetista on käytössä ja 90%  kaikkien arvioiden ulkopuolella .

Eu tuella korjataan hyvin tavallisesti esim. väyliä ja väyläosuuksia liitettäväksi ja/tai paranneltavaksi TEN-T sisävesiliikenne verkkoon, joissa liikennemahdollisuus alle puolen vuoden luokkaa. alla  esimerkki  väyläosuuden korjauksesta jossa liikennettä ainoastaan keskimäärin 144 vrk vuodessa -pullonkaulan poistamisesti TEN-T verkossa Saksan sisävesialueella EU tuella.  

 

Meillä on vaan yksinomaan keskitytty yhden liikennemuodon -raideliikenteen yksipuoliseen kehittämisiin:

 

 

 

Suomessa ei haluttu vuonna 2010 valtion toimesta parantaa Keitele – Päijänne liikennemahdollisuuksia siltojen nostoja että liikennevolyymien siirtoja tieliikenteestä olisi voitu toteuttaa EU liikennestrategian mukaisesti alkaen jo kymmenen vuotta sitten Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi)

Ja sama sisävesi kehittämisiin vaadittava tutkimus ja analysointien tuottaminen-  jäädyttäminen liikennemuotosiirtojen estämiseksi yhä  jatkuu – ellei poliittista muutosta liikennesuunnitteluun saada aikaan. 

Valtio hakee EU tukia niin tunnin kuin Suomi rata hankkeisiin ja jättää edelleen sisävesimahdollisuudet tutkimatta  …vaikka 2,4 metrin väylästöllä sisävesiliikenteen mahdollistavat laivat ja järjestelmät ovat kehitetyt jo yli kymmenen vuotta sitten, Järvi Suomen alueen saamiseksi TEN-T verkkoon ja sen oleelliseksi osaksi Arctic logistics, Shipdesign and Energy efficience (e-lass.eu) liikennemuoto siirtoja tieliikenteestä sisävesille ,jonka mm VTT on todennut realistiseksi ja mahdolliseksi Keitele Päijänteellä raportissaan 37/73/2009

 

 

tarkemmin lisää:

 

www.sisavesi.fi

SISÄVESI ALUE – sisavesiliitto.simplesite.com

Kirjoittajalta bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu