EU suitsii viherpesua – markkinoinnissa – direktiivi ei koske Suomalaista tutkimusta eikä eduskuntaa ?

Hesarin ihan asiallinen  artikkeli viherpesu direltiivistä  Sivu 14 | 17.1.2024 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

Voiko valtio, valtion rahoittama tutkimus, elinkeinoelämä ja järjestöt vaikuttaa eduskunnan päätöksiin niin, että Suomi EU näkökulmasta  harjoittaakin  kansallista  viherpesua ?

Olisiko tälläinen toiminta  luettava EU – viherpesu sarjaan?

Arvostelin viime marraskuussa julkaistua erästä  tutkimusta näin.

quote: 

Mielenkiinnolla luin  7.11.2023 valmistuneen  opinnäytetyösi   ” KOTIMAISEN RAAKAPUUN ALUSKULJETUSTEN KEHITYSMAHDOLLISUUDET SISÄVESILLÄ” jonka oli tilannut Metsäteho Oy,  tutkimuksen suorittamista rahallisesti tukenut Rannikko ja Sisävesiliikenne ry sekä tutkimuksen perustiedot on tarkastanut sekä Metsäteho ja Itä Suomen yliopisto .

Tutkimustyö löytyy  netistä:  urn_nbn_fi_uef-20231577.pdf

++++

Alla  kommentit tutkimuksessa sivulla 70 esitettyihin  johtopäätöksiin :

Lause lauseelta :

”Tämän tutkielman perusteella talviliikennöinnin kehittäminen on kotimaisen raakapuun sisävesien aluskuljetuksen merkittävin kehitysmahdollisuus. ”

 Meillä Suomessa on jo valmiina EU tuella, kestävän kehityksen tavoitteisesti   eurooppalaisella yhteistyöllä kolmen yliopiston osallistumis voimin suunniteltu, sisävesien matalakulkuisilla väylillä ympärivuotiseen liikenteeseen soveltuva  ja toimintaympäristöön optimoitu Suomessa mallisuojatta alusmalli, ja sille – Lappeenrannan yliopiston kanssa – toimiva logistiikka .   Jolle EU laivanrakennuksen innovaatio tuki hakemukseen liitetty  VTT raportin 37/73/2009

Yhteenveto osio : 

”Jatkotoimenpiteeksi suositellaan Vuoksen vesistön laivanrakennusmahdollisuuksien selvittämistä”

Suomalaisen sisävesiliikenteen ympärivuotiseen rahtilaiva liikenteeseen soveltuvan Suomessa mallisuojatun( Hakutulokset | PRH mallisuoja no M20080212)      laivamallin rakentamiseen jo tehdyt selvitystyöt löytyvät netistä seuraavilla hauilla.

Suomessa :

Sisävesilaivasuunnittelun lähtökohdat – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

Ilmastomuutoksen torjunta (sisavesi.fi)

TALOUSVALIOKUNTA-0730-8.02.2013.pdf (sisavesi.fi)

JÄSENKIRJEET – www.sisavesiliitto.fi

Kansainvälisesti:

6.2-Naval-architect-lehden-Laffcomp-artikkeli-July-august-20111.pdf (sisavesi.fi)

Arctic logistics, Shipdesign and Energy efficience (loopiadns.com)

9.3-ULIVES-Martec-meeting-Paris-5.2.2013.pdf (sisavesi.fi)

9.4-Aalto-university-30.09.2014.pdf (sisavesi.fi)

9.1-Martec-evaluation-of-Finnish-ULIVES-project-for-funding-purposes.pdf (sisavesi.fi)

Sienimetallin on testattu vähentävän alusten painoa 30 prosentilla (youris.com)

Tri Thomas Hipke: ”Alumiinivaahto luo uuden sukupolven kevyitä rakennuslaivoja” (youris.com)

”Saimaan kanavan liikennöinnin keskeytymisen jatkuessa sisävesien raakapuun aluskuljetuskaluston ikääntyminen muodostaa potentiaalisen ongelman”

Kyseinen ongelma on valitettavaa.

Ikääntymisen suurimpana syynä on EU liikennestrategia tavoitteista poikkeaminen, mikä käytännön liikennepoliittisissa päätöksissä eduskunnan hyväksyminä aloitettiin jo  vuonna 1990 Siirtämällä ulkomailta pääosin ulkolaisille yhtiöille SisäSuomeen laivoilla  saapuva-  Neste Oyn määräävää markkina osuutta  horjuttava –  valmiiden tuotteiden suoralaivatuonti ulkomailta Porvoosta rekka ja raide liikenteillä hoidettavaksi ,valtion maksaessa kuljetuksista aiheutunee lisäkulut .

Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

Tätä samaa linjaa jatkettiin vuonna 2007 Metsäteollisuuden raaka aine aluemonopoli järjestelyissä raportin 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) mukaisesti sivu 6/11 ja sama poliittisin päätöksin ja viherpesuin tuotettu , sisävesiliikennettä syrjivä  linja jatkuu edelleen valtion harjoittamassa liikenne infra rakentamisissa. niin Liikenne 12 kuin hallitusten päätöksissä olevien virheellisten perusfaktojen avulla

Liikenne 12 suunnitelmassa vuonna 2021 oli vain 19 virhettä, nyt puutteellisia kohtia 2023 liikenteen osalta Hallituspaperissa on 30 kohtaa | Uusi Suomi Puheenvuoro

” Nykytilanteessa sisävesillä ei myöskään ole riittävästi talviliikennöintikelpoisia aluksia taloudellisesti kannattavan jäänmurron järjestämiseksi läpi talven”

 

Edellä mainitut hankkeet ja vuodesta 2010 alkaen Sitran ja LVM suunnittelema ja eduskunnan hyväksymä liikennerevoluutio politiikka ,neljällä liikennemuodolla toteutettuna,  ovat olleet perussyy siihen, miksi laivaliikennettä ei maamme sisävesialueella tällä hetkellä ole käytännössä lainkaan edes laivoille, jotka toimisivat ilman jäänmurto tarvetta normaalina talvena.

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 ”Vuoksen vesistön latvavesillä raakapuun aluskuljetusta rajoittavat matalat väyläsyvyydet sekä erityisesti Pielisjoella sulut, nostosillat ja väylän haastavat olosuhteet.”

8.5-Keitele-Päijänne-hake-bioship-1-2009-.pdf (sisavesi.fi)

ja Muut alukset – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

8.2 .Arctic ultra light River container 2012 (sisavesi.fi)

 

Pielisjoen väylämerkintöjen parantamista ja valaisemista suositellaan suoritettavaksi lähitulevaisuudessa. Pidemmällä aikavälillä latvavesien väylien syventämismahdollisuudet ovat tarpeen selvittää

 

Suomi on jättänyt, valitettavasti , toteuttamatta TEN_T viiden liikennemuodon liikennejärjestelmästä, viidennen eli sisävesiliikenteen alueellisen saavutettavuus kokonaisuuden tutkimisen ,vaikutus arviot ja kaiken niin  EU tukimenettelyin kuin kotimaan budjettivaroin tehtäväksi asetetun kokonaisuuden kehittämisen.

Valtion EU tavoitteista poikkeava hallinto ja  toiminta on tapahtunut järjestelmällisesti mm niin,  että on yhdistetty merenkulun sisävesi ja meriliikenne tavoitteet vesiliikenne nimen alle ja pelkin meriliikenne ajurein ja tutkimuksin on valtakunnan tason hallinto ja liikenteelliset aluejaot tuotetut, joista esimerkin omaisina on juuri viralliset väylämääritykset -kauppamerenkulku väylämääritykseen ja sen mukaiseen valtion kehittämisiin ja ylläpitoon  oikeuttavalta sisävesiväylältä edellytetään min 4,35 m syväyttä.

Sen alla ovat kauppamerenkulun kaiken tutkimuksen ylläpidon ja vaikutusarvioiden ulkopuolella.

EU:ssa yhteisesti sovitun liikennejärjestelmä kehittämisen ja tilannekuvan luomisen vaikeus Suomessa. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

Lastauspaikkojen suhteen tutkielmassa esitetään toimenpiteeksi lastauspaikkaverkon varastointimahdollisuuksien kartoitus ja erityisesti laiturivaraston laajentamismahdollisuuksien selvittäminen. Uusien lastauspaikkojen perustamistarpeet on syytä selvittää laajempien alueiden hyödyntämiseksi raakapuun aluskuljetuksessa

 

vv 2007-2012 ULIVES projektissa selvitettiin kyseiset mahdollisuudet ja niiden logistiikka kuljetusmallit samoin. ks yllä oleva ote  VTT raportista.

Slide 1 (sisavesi.fi)

 vuoden 2008 MKH tavoittteet ja  tutkimukset aiheesta

Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)

ja liikennepoliittinen  todellisuus sitten vuoden 1990

Hesarin Turku Helsinki työssäkäynti alue vs. EU liikennestrategia ja sen puutteellinen toteutus Suomessa | Uusi Suomi Puheenvuoro

unquote

Lisätietoa

 

Sisävesi.fi – Tämä sivusto käsittelee Suomen sisävesiliikennettä ja sen tulevaisuutta (sisavesi.fi)

SISÄVESI ALUE – www.sisavesiliitto.fi

Tekijä: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

ja

Inland Navigation Europe

Sisävesiliitto | Facebook

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu