EU:n vihreä strategia – Suomi, Ohisalo ja Ylen 8 minuuttia

viite: Kenen etua ajat EU:ssa, Maria Ohisalo? (yle.fi)

”Kahdeksan minuutin haastattelussa Maria Ohisalo toi selkeästi esille, että Suomi on osa Euroopan unionia. Hänen mukaansa EU on jäsenvaltioiden muodostama yhteisö, joka tulisi olla tiivis, yhtenäinen ja laajeneva. Ohisalon mielestä EU:ssa tulisi voida kerätä veroja, joilla rahoitetaan sosiaalipolitiikkaa sekä yhteiskunnan infrastruktuuria ja toimintaa vihreän siirtymän mukaisesti.

Erityisen mielenkiintoista haastattelussa oli, että EU:ssa pohditaan siirtymistä määräenemmistöpäätöksiin. Ohisalo mainitsi esimerkkinä Unkarin, joka ei halua tukea Ukrainaa muun Euroopan tavoin.

Kysymys: Miten kävisi tiiviin EU:n ja sen rahankäytön, jos se siirtyisi yhä enenevässä määrin komissiolle ja parlamentille?

Entä miten kävisi Suomelle,  Suomen liikennestrategialle, jos Suomi ei noudata vihreän siirtymän päätöksiä liikenteen, logistiikan ja infrastruktuurin kehittämisen osalta, vaan jatkaa jo vuonna 1990 valitsemaansa liikenne strategisia  erillispäätöksiä joihin Suomi sitoutui jo  ennen EU:hun liittymistä?

Nyt jälkeen päin voimme todeta mm eduskunnan dokumenteista, että vuonna 1990 Suomessa alkoi uusi  liikennejärjestelmämalli kehittäminen, jota silloiset vihreät vastustivat eduskunnassa

Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

Heille, silloisille vihreille  oli selvää, että rekka-liikenne kuluttaa energiaa, tuottaa saasteita ja on yhteiskunnalle todella epäedullista, kun vesiliikenne jätetään vähemmälle huomiolle.

Lisäselvitys: EU:ssa tavoitteena on ollut intermodaalisen liikenteen direktiivin 92/106 ETY mukaisesti siirtää mahdollisimman paljon rekka-liikennettä raiteille ja vesiliikenteeseen.

Suomen eduskunta havaitsi tämän faktan vasta vuonna 2024, 32 vuotta direktiivin antamisen jälkeen.

Sisävesiliikenteen tutkiminen osaksi liikennestrategiaamme ja sen mukaan ottaminen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen on vihdoin havaittu

LiVL 5/2024 vp (eduskunta.fi) perustelut osuus kohta no 4

Mutta on todella pitkä matka sen toteuttamisiin EU tavoitteisesti.

Esimerkki:

Virheellinen poliittinen tahtotila huipentui vuoden 2010 liikennerevoluutiossa , ja se on johtanut jopa siihen, että Suomelle myönnetyn  eurooppalainen liikenneturvallisuuspalkinnon saanessa maantieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden  toteutuksessa, turvallisuuden perusteista tehty tutkimus  tieliikenteen volyymeistä ja niiden vaikutuksista turvallisuuteen turvallisuudesta oli todella puutteellinen – tietoisesti

Oliko se sen arvoinen .  No saatu palkinto luo vahvan mielikuvan siitä, että kaikki EU:n tavoitteiden mukainen tienkäytön turvallisuus on hoidettu maassamme mallikkaasti.

Suomelle eurooppalainen liikenneturvallisuuspalkinto merkittävästä edistyksestä tieliikenteen turvallisuudessa – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Tässä alla kuitenkin havainto ja

Huomio strategiadokumentin tuottajille:

Liikenneturvallisuusstrategia 2022–2026 (valtioneuvosto.fi)

Tutkimuksen ja strategian perusta on tehty mahdolliseksi sitee että koko Liikenne 12 -järjestelmän suunnittelussa on poikettu EU:n tavoitteista erwityisesti  maantieliikenteen osalta.

Suomessa ei ole tutkittu, mitä liikenneturvallisuusparannuksia tulisi, jos raskasta maantieliikennettä vähennettäisiin radikaalisti siirtämällä sitä raiteille ja vesiliikenteeseen.

Tämä tietovaje vahvistetaan strategiadokumentin luvussa 4.2. jossa poiketaan viiden liikennemuodon EU käsittelytavoitteista ja käsitellään niistä ainoastaan kolmea ensimmäistä ja niiden merkitystä tieliikenteelle niiden volyymeille ja turvallisuudelle . Transport modes – European Commission (europa.eu)

Suomen liikenneturvallisuusstrategian ja EU:n tavoitteiden yhteensovittaminen on tärkeää.

Kaikkien toimenpiteiden tulee tukea yhteisiä päämääriä ja edistää liikenneturvallisuuden parantamista sekä ympäristön suojelua. Tämä edellyttää jatkuvaa dialogia ja yhteistyötä kansallisten ja EU-tason toimijoiden välillä, kaikkien liikennemuotojen osalta. Tästä meitä muistuttaa mm :

Erityiskertomus 08/2023: Intermodaalinen tavaraliikenne: Tavaraliikenteen poistamiseen tieliikenteestä on EU:ssa vielä pitkä matka | European Court of Auditors (europa.eu)

 

Liikennerevoluutio perusteinen dokumentaatio oli Marinin hallituksen hyväksymän ”liikenne 12 ” järjestelmää ja sen rakenteista vastanneen Sipilän hallitus ja hallitukselle tuotettu vertailu Ruotsin ja Suomen liikenne infroista,  jossa samoin sisävesiliikenne jätettiin  EU tavoitteista suunnittelusta poiketen pois Liikenneverkko ja kansantalous: Suomi-Ruotsi vertailuja – PTT

Tuloksena on nyt se, että Järvi Suomessa kontit jä poltto aineet  liikkuvat rekoilla mielettömiä matkoja kun taas  Ruotsissa Södertälje kanavan kautta suurille järville laivoilla  säästäen niin energiaa ,infraa ja pienentää päästöjä ja valtion liikenteestä aiheutuvia ulkoisia kustannuksia kuin tavaran kuljettajien kuljetuksiin käytettyjä varoja miljardi määrin -vuosittain.

Suomessa valtion ulkoiset kulut liikenteestä ovat noin 7,4 miljardia joista lähes puolet on rekka liikenteen volyymeistä johtuvia.  Joita voitaisiin maksimissaan pienentää noin 1,5 -2 miljardia /v maksimoimalla EU tavoitteinen liikennestrategia toteutus Suomeen.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu