Ex liikenneministerit ja nykyinen mediassa – vuodenvaihteen pohdintoja ja vanhoja faktoja…

 

Lähdetään siitä, että Ex liikenne ministerit  – aina 2010 luvulta 2020 luvulle  -ovat pitäneet neljän liikennemuodon liikennejärjestelmä kehittämisen yllä.

Vaikka EU ssa on viiden liikennemuodon liikennejärjestelmälle tehty kaikki lainsäädäntä tuki ja kehittämismallit sekä rahoitustuet

Ja vielä se, että meillä on tuota viidennen liikennemuodon väylästöä enemmän, mitä raiteita eli  noin 8000km ,joista vajaa 800 km oli yhteydessä EU liikenneväylästöön Saimaan kanavan avulla 24.2.2022 saakka.

+++

Lyhyt kertaus:_

Anu Vehviläinen ei omassa ” vahtivuorossaan ”havainnut, kaiken organisaatiouudistusten keskellä ,  kun EU liiikenne strategia vuonna 2011 uudistettiin ja siinä edellytettiin raskaan maantieliikenn volyynien siirtoja vesiliikenteeseen  ,

Merja Kyllönen, jatkoi kansliapäällikkö Pursiaisen ja Liikenneviraston Antti Vehviläisen konsultoimana vahvaa rekka liikenteen kehittämistä ja tukemista – jopa itämeren meriliikenteen rikkoikompensaatioden avulla – aloitti Lipposen käyttämisen konsulttina ,

Henna Virkkunen, ei ehtinyt ministeriössä kun päivää sanoa,

Anne Berner taas sai  Pellervon tutkimuskeskuksen neljän liikennemuodon käsikirjan (linkki tekstissä myöh.)  ja toteutti sitä tunnollisesti -aloitti valtavan raideliikenteen investointi pohjustus työt  ja Ahon konsultiksi palkkaamisen  -ja siirtyi investointi pankkiin  ;

Sanna Marinin tehtävä oli viedä LVM:n kymmen vuotta hioma Suomi on Saari  liikennejärjestelmä suunnitelma SDP:n puolue ohjelmaksi heti ministeriksi ryhtyessään,  jota

Timo Harakka  nyt ansiokkaasti nyt toteuttaa

+++

Ex ministereistä vain  kaksi on jatkanut aktiivisesti liikenneasioiden parissa omassa poliittisessa elämässäään

Merja Kyllönen on Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoksen jäsen ​Liikennejaosto (eduskunta.fi)     ja

Henna Virkkunen EU parlamentissa liikenteen parissa  Työni Euroopan parlamentissa – Tutkimusta ja tiedettä, energiaa ja liikettä – Henna Virkkunen – MEP – Kokoomus

jotka eivät ole irtisanoutuneet neljän liikennemuodon Suomi on Saari liikennejärjestelmä kehittämisistä, joilla mm Liikenne 12 on puutteellisesti valmisteltu.  Onko liikennesuunnitelman vaikutusarvio oikea, jos siitä puuttuu arvioit yhdestä liikennemuodosta | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Ministeriön tutkimusvaje vuodelta 2015 – ja edelleen….painolasti  … vai unhdus…inhimillinen erehdys  vai tietoinen valinta… kun sitä ei ole toteutettu. 

Jätin tietoisesti yhden ex liikenneministerin –eli Paula Risikon pois – em listasta,  koska hänen perintönsä ja ”viimeisen liikenneministeri tahtonsa” mukaisesti edeten vuodesta 2015 olisi liikenne infra panostusten vaikutus arvioinnit tuotettu aivan   toisella tavoin , siitä  mitä nyt on tehty – eli EU liikenne strategia tavoitteet olisi otettu mukaan Risikon toivomalla ja esittämällä kansainvälisten tavoitteiden vertailuilu tavalla   :

Risikko: Liikenneinvestointien vaikutusarviointi uudistetaan – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi) kun/ mikäli EU tilintarkastustuomioistuimen huomautus olisi otettu todesta ja laitettu käytäntöön… ks päivämäärät Risikon ”testamentissa”

 

ja EU tilintarkastustuomioistuimen vaateessa ottaa sisävesiväylien kaikki mahdollisuudet huomioon.

Press Release Inland Waterways (europa.eu)

 

 

Meillä ei ole vieläkään vuonna 2023  aloitettu tutkimuksia raskaan maantieliikenne volyymien volyymien siirroista vesiliikenteeseen koko valtakunnan vesistöt ja 2000 luvun laivatekniikat huomioiden.

Eli Eletään myyteissä

Old Facts became Myths in Arctic Inland Navigation Shipdesign (EU–Martec ULIVES project) (e-lass.eu)  ja 1900 luvun alun tekniikoissa sisävesiliikenteen osalta.

+++

Koska vain meriliikennettä tutkitaan – ei merenkulkua kokonaisuudessaan:

alla linkit tärkeimpiin valtion hyväksymiin  merenkulun meri ja Saimaan liikenne tutkimuksiin:

HANKKEET | suomenvesitiet

Sea and Maritime Studies

Tutkimushankkeet – Merikotka

Kun samaan aikaan on tietoisesti evätty ja rahoitusta vaille jätetty EU liikennestrategia tavoitteinen  sisävesialueen liikenne tutkimus ja vaihtoehtoinen liikennejärjestelmä toteutus   vv 2009 -2021

JÄSENKIRJEET – www.sisavesiliitto.fi

yleistietoa sisävesi alueen hyötykäyttö mahdollisuuksista.

SISÄVESI ALUE – www.sisavesiliitto.fi

+++

Ministeri Harakka 

Niin puhehan oli se, että Liikenne ja viestintäministeri Harakka jätti syntypäivä haastattelussa vahvan esimerkin ja muistijäljen viestinnän tärkeydestä.

Eli se mikä ei näy siitä ei puhuta.

Eli Liikenne ja viestintäministeri tahtoo puhua mediassa vain viestinnästä  Unohtaen samalla  täysin –  toisen ministerin vastuualueen  yhtä tärkeän liikenne osuuden…

Sivu 57 | 30.12.2022 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

 

+++

Ministeri Harakasta kirjoitettu oli Hyvä artikkeli, tärkeästä aiheesta ;  Hesarin laatutyötä.

Artikkelista käteen jäi  ihmetys siitä,  että liikenne ja viestintäministeri  toi esille ainoastaan yleispolitiikan ja  viestinnän.

 Eikä  sanaakaan liikenteestä. 

Todennäköisesti ministeri Harakka jättää ministeri pestin jälkeen monen muun ex liikenneministerin tapaan liikenne kehittämisiin vaikuttamisen

+++

 

Vaikka meillä tämän hallituksen ja hänen ministeri aikana on  saatettu ja tehty päätös toteuttaa velkarahalla yksi  maamme itsenäisyyden ajan  historian suurimmista liikennehankenipuista

Sellainen , jolla on vaikutukset toteutuessaan – ainakin otettavien velkojen suhteen – veronmaksajien harteilla valtion tulevina velkoina ,velkojen maksaminen tulee kestämään ainakin  seuraavat 50-80 ehken jopa  100 vuotta.

Summat ovat tähtitieteelliset; kolmisen sataa miljoonaa pelkkään raideliikenne  suunnitteluun ,jossa ei vielä ole Baltic radan ja Tallinna tunnelien suunnitteluun käytettyjen budjettien ulkopuolista rahaa laskettu mukaan….

kommentteja tästä päätöksestä ja miten sitä on pohjustettu: Hesarissa tänään ; Esko Aho itsestään : ”harvinainen eläin” | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Samaan aamun hesari- lukuhetkeen oli aiemmin tarttunut artikkeli siitä miten media pitää huolen hyvinvointivaltion jatkosta kysyen tutkijoiden  mielipidettä

Sivu 12 | 30.12.2022 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

 

 

….

Merenkulusta ei voida –  keskustella tiedemiesten väliillä, koska meillä Suomessa tutkitaan ainoastaan meriliikennettä ei sisävesiliikennettä.

Selvimmin tämän neljään liikennemuotoon keskittyvästä Suomen liikennejärjestelmästä ,  EU;n viittä korvaavana on tuonut blogissaan ex liikenneministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen 11.5.2017  Liikenne- ja viestintäministeriö 125 vuotta – Impulssi (impulssilvm.fi)

” Kauppa ja kansainvälinen vuorovaikutus kasvattivat panostusta myös lentoliikenteeseen. Siitä tuli neljäs liikennemuoto vesi-, rautatie- ja tieliikenteen rinnalle. ”

+++

Kun EUssa oli jo vuodesta 2011 alkaen ollut selkeä jako viiteen liikennemuotoon :Transport modes (europa.eu)

 

+++

Tästä syystä liikenteen osalta, valtiolle lobatut ja jo  aloitetut raideliikenne  hankkeet ovat voineet kehittyä ja kasvaa – vuodesta 1997 alkaen   jo jopa 100 miljardin hankekokonaisuudeksi , josta kaikessa hiljaisuudessa ilman liikenteen ,liikennemaantieteellistä kaikkia liikennemuodot kattavaa tutkimusta. on päätetty yksimielisesti –parlamentaarisesti – 

Siksi että kaikki tutkimus, mikä liikennejärjestelmä kehittämisen eteen  on tehty , tuotettu ja  rajattu ne neljään liikennemuotoon  ja 10% sisävesiväylästöämme 

+++

EU liikennestrategia tavoitteen vuodelle 2050 seurantana on vuosien saatossa ollut  ainoastaan merkintöjä neljän liikennemuodon puutteista ja niitä koskevista  EU liikenne strategisista päätöksistä , tavoitteista ja puutteista.

Edelleen moni lobbauspaperi on   ainoastaan eri liikennemuoto lobbareiden ja lobbarijärjestöjen tuottamia , joskus jopa neljän liikennemuodon maakohtaisina vertailuina, joihin myös LVM on osallistuntut,  joista viides liikennemuoto on jätetty tietoisesti pois. esimerkki : mm Liikenneverkko ja kansantalous – Suomi–Ruotsi vertailua – Pellervon taloustutkimus PTT  mikä oli sittemmin perusta koko Sipilän hallitusohjelmalle.

Siinä vuodet 2015-2019  toimittiin koko kausi ilman sisävesiliikenteen kokonaisvaltaista kuvaa.

+++

Täten on tietenkin hyvin ymmärrettävää, että ex pääministeritason poliitikkojen mielipiteitä julkistetaan eri  artikkeleiden pohjana ,,,,joissa sitten voi  hyvinkin  ” joissa  asiantuntijana esiintyä LVM  virkamies,  jolla  ei ole muualta liikenteen tuntemusta kuin ministeriöstä  ,  ja jolla virkamiehellä on velvollisuus esiintyä virallisesti valitun neljän liikennemuodon mukaisen järjestelmän  edustaja vastoin EU sopimusten  viittä liikennemuotoa, mutta ei hyväksyttävää.

Fakta on että Suomessa on  tehty yli vuosikymmen  poliittisia päätöksiä yhden( viidestä) raideliikenteen  liikennemuodon kehittämisistä maassamme,  jättämällä tietoisesti juuri se yksi liikennemuoto kokonaisuudessaan tutkimatta.

Se liikennemuoto , johon a panostukset ovat nykybudjeteissa pienempiä, mitä pyöräilyyn laitetut valtiolliset panostukset, vaikka EU ssa on liikennestrategiassa edellytetty-  jopa puolen rekka liikenteen siirtämistä osin sisävesille .

Viimeisin strategia dokumentti jossa LVM totesi yhtäläisen kehittämistarpeen olevan raide ja sisävesiliikenteillä on vuodelta 2007.sivu 31 lvm_strategia_070330 (valtioneuvosto.fi)

” Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja
kuormatilaratkaisuja sekä panostusta liikenteen ohjaus- ja  hallintajärjestelmiin ”

Sen jälkeen käytännössä, Keitele Päijänne projektiiin Suomen sisävesiliikenne kehittäminen loppui realimaailmassa.  Suomessa. Aloitettiin raideliikenne Suomi. nimettiin se Suomi on Saari järjestelmäksi.

+++

MInisteri Harakka ei ehkä siksi ota tarkoituksella liikennettä ja sen kehittämistä esiin –  edes juhlapäivänään,  koska on ilmeisesti havainnut, että  liikenteen kokonaisvaltaisessa  tutkimuksessa meillä ei opetus hallitus eikä muiden valtion ministeriöiden eikä laitosten -yliopistojen tai muiden- liikenteen kokonainäkemyksen omaavia asiantuntijoita tietoisesti trehtyjen päätösten vuoksi ole olemassa.

Yksi syy  siihen on, että merenkulku termi tulkitaan yleisesti  pelkäksi meriliikenteeksi eikä kuten sen virallinen tulkinta on =  Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki  Merenkulku tarkoittaa laivaliikennettä meri ja sisävesialueilla.

+++

Tämä ylläoleva fakta ei ole ollut kenenkään poliittisen ”eläimen” -lainatakseni ex pääministeri Ahon kuvausta itsestään- käyttämä vaan he ovat olleet ministeriön virkamiesten ja siellä ylimmän viranhaltijan tietovaraston varassa –  ja siksi EU ssa sovittua liikennestrategiaa on voitu tulkita niin neljän liikennemuodon avulla ,  että sitä ei ole tarkoituskaan noudattaa….

 

Summa Summarum

  • Koska valtakunnassa  on ainoastaan liikenteen osa-alueiden tutkimusta ja siksi liikenteen tutkimuksista loistaa sisävesiliikenteen poissaolo ja sen luomat mahdollisuudet kokonaisuudessaan.
  • Valtakunnassa on sisävesiliikenteen kehittämistavoitteet täysin valtiollisessa kontrollissa.
  • LVM tukee ja on asettanut Saimaan alueen pelkäksi sisävesien liikenteen toteuttamiskohteeksi ja tavoitteeksi.
  • LV kontrolloi lähes kaikkea valtion varojen sisävesiliikenteeseen käyttämistä Suomen Vesitiet ry;n kautta minkä hallituksessa on kolme valtion virkamiestä kontrolloimassa että vapaan yhdistyksen linja on sama mitä virallinen poliittinen eliitti edellyttää…
  • LVM kontrolloi mediaa antaa sille apurahoja tarvittaessa jne… siksi sillä on mahdollisuus vaikuttaa myös liikenteestä tehtäviin  media artikkeleihin ja julkaistuihin tietoihin….

Poikkeus yrittää eroon  tästä Saimaa-Suomi on Saari- linjasta oli vv 2005-2013 – saada kehittämistä myös   Kymijoen vesistön alueella tapahtuvaan sisävesiliikenteeseen , sitä yritettiin saada käyntiin  mutta  vuonna 2014 Vesitie yhdistyksen uuden toiminnanjohtajan LVM asiantuntijoiden ja Valtion eläkkeellä olevien pääjohtajien puheenjohtajuus  ja konsultaatio kausien   avulla yhdistyksessa  palattiin vankasti Saimaa johtoiseen sisävesiliikenteeseen ja sen liikennemahdollisuuden valtiojohtoiseen  kehittämiseen ja jätettiin Kokemäen joen ja Kymijoen vesistöt omaan rauhaan…. ilman valtion sisävesiliikenne infraan puuttumista.

Vain LVM raportissa vuodelta 2010 on merkintä siitä, että asiaan voidaan palata…. ” Työryhmän puheenjohtaja Mikael Nyberg korostaa, että johtopäätökset on tehty vuoteen 2015 ulottuvalle aikavälille ja toimintaympäristön muuttuessa tilanne on arvioitava uudestaan. Pitkällä aikavälillä vaikuttavia muutoksia ovat mm. Suomen metsäteollisuuden murros, päästöoikeuden hinta, liikenteen hinnoittelun muutokset sekä kuljetus- ja terminaalijärjestelyt.”  ei ole palattu, eikä arvioitu.  .Keiteleen kanavan parantaminen ei ole nykytilanteessa kannattavaa – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

 

SVY:n hallitus (vesitiet.org)

HANKKEET | suomenvesitiet

vrt

SISÄVESI ALUE – www.sisavesiliitto.fi

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu