Faktat kuntoon … vaatii ilmasto asiantuntija…valitettavasti puutteellisin tiedoin…

Suomen liikenneministeriö on onnistunut Suomen liikenteen valtion hallinnossa yhtä hyvin kuin Putin Venäjän – mutta, joita kumpaakaan eurooppalaisittain ei voida hyväksyä.

Venäjällä demokratia puutteen takia.  Suomessa siksi, että Suomalaista pelkkää raide ja maantieliikenteen kehittämisiin keskittyvää infra toteutusta ei ole toteutettu EU; ssa sovitun liikennestrategian eli viiden liikennemuodon avulla.

Ei vaikka, oman faktoista piittaamattoman poliittisen liikenne hallinnon ja liikennejärjestelmän totaalisessa toteuttamisessa -Suomi on Saari liikennemallin toteuttamisessa – LVM on onnistunut todella hyvin.

Eli Suomessa tämä Suomi on Saari – tarkoittaa liikennepolitiikkaa, jossa on sekä tuotettu liikenteen tiede tulokset, että poliittinen tavoite ”laillisesti” eduskunnassamme ja oikeuslaitoksessamme hyväksyttyinä fantasioina.

+++

Fantasian toteuttaminen käytännössä kesti yhden miespolven -eli hieman yli yhden kansliapäällikön virka-ajan …

Fantasia lobbarien toiveet ja   alkuaskeleet toteutettiin askel askeleelta median ja tieteellisen tutkimuksen – liikennemaantieteellisen tutkimuksen loistaessa puutteena – avulla, jossa EU ssa sovittua viidelle liikennejärjestelmän mukaiselle liikennemuodolle ainoastaan neljälle liikennemuodolle tutkittiin ja edelleen tutkitaan ja jolla perusteilla rakennettu organisaatio suunnittelee ja toteuttaa tarvittavaa infraa. 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

Pääpaino on laitettu , ja koko hallinto koneisto ELY jä ja maakuntahallintoa myöden on suunniteltu ja rakennettu 2010 luvulla , tukemaan käytännössä pelkkää raide ja maanteillä tehtävää matkustaja liikennettä ja sen kehittämistä, johon kaikki raide ja maantieliikenteen voimavarat ovat jo sitoutetut vuosikymmeniksi eteenpäin.( jopa valtion budjetin ulkopuolisesti otettavan veronmaksajien piikkiin menevän  100 miljardin velanoton myötä)

”Unohtaen” totaalisesti sen, että raskaan tavaraliikenteen energian kulutus on noin 40 % kaikesta liikenteen vaatimasta energiasta, ja että Eurooppa tasolla on jo vuonna 2011 hyväksytyt tuki tutkimus ja tavoitetasot, joihin yhteisesti pyritään.

Ajankohtaisia esimerkkejä tulee lähes päivittäin siitä, että valtakunnan raha – tieto- ja poliittinen eliitti ovat 100 % mukana ja tukemassa LVM:n  eduskuntaan  puutteellisilla neljään liikennemuotoon perustuvilla tiedoilla tuotettuja liikenne infran kehittämisiä tukevia esityksiä   Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

nyt viime viikon esimerkit:

Esimerkki 1

 

Hesari tämän päivän henkilön haastattelu, jossa haastateltava kohdistaa tavoitteet infran suhteen ainoastaan sähkö autojen ja muun liikenteen tarvitsemiin kuljetus energian tuottamisen muutostarpeeseen.  Unohtaen totaalisesti liikennemoodien optimoinnilla saatavat tulokset, joista parhaimmillaan voidaan saada jopa 70-80 % säästöt kuljetettavia tonnikilometriä kohden energian käytöstä johtuen-puhumattakaan muista alueellisen saavutettavuuden tuottamista eduista.

 

Eli infraa tulisi ajatella ainoastaan sähköistämisen kannalta.

Tuodaanpa asia Suomalaiseen reaalimaailmaan…: 

Suomessa infraa on rakennettu raide ja maantieliikenteen optimoinnin ja sähköistyksen periaatteella , suunnitelmiin ei ole otettu mukaan liikennemaantieteellisiä eikä EU tavoitteisia energian säästö perusteita lainkaan.

Jopa niin , että ministeriö on valinnut liikennemaantieteellisesi -mielivaltaisesti eri maakunnat, joille on annettu liikenne suunnittelu ja toteuttamistehtävät alueille, joiden on oletettu kaikkien toimivan samoilla toimintamalleilla ja ehdoilla ie.  raide ja maantieliikenteen avulla.

Esim.  Keski Suomi on yhdistetty Länsi Suomeen liikenteellisesti yhdistetyissä maakunnissa,  jäsenenä raide ja maantieliikennettä kehittämässä.  Mutta ei sisävesiliikennettä…

+++

em tarkoittaa että

Tämän sisävesiliikenne osan Valtio ja LVM ovat jättäneet kaikesta liikenteen suunnittelusta jäihin….

Vuoksen liikenne alue ainoastaan Vuoksen vesistön syväväylä osuus on kauppamerenkulun kehittämis- aluetta.

++++

Kokemäen joen sisävesi liikenne alue, jossa valtio on ottanut huostaansa ainoastaan tiedon ja suunnittelun raide ja maantieinfran osalta

+++

Kymi joen sisävesi liikenne alue

 

Kymijoen vesistön kehittämisestä käytiin köydenvetoa koko 2000 luvun vaihde, jossa Vuosaari voitti 3.1 LIIKENNE VERKOT SUOMESSA JA NIIDEN KEHITTÄMINEN (sisavesi.fi)

ja sen jäkeen valtiolta ei ole tihkunut minkään tason ymmärrystä sisävesiliikenteen kokonaisvaltaiseen käsittelyyn sisävesien tai suomen liikennemaantietoon tai EU tavoitteiseen sisävesien kehittämisiin.

Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi

viimeinen Hesarin artikkeli laivaliikenteen kehittämisestä Kymijoelle. ei tuottanut tulosta   3.6-HS-4.3.2009.pdf (sisavesi.fi)

Jonka jälkeen hesari muutti suhtautumisen hallituksen linjalle ja Suomi on Saari liikennemalliin unohtaen aikaisemmat sisävesiliikenne pääkirjoituksensa….

ja nämä laivat EU tuesta huolimatta jäivät tekemättä ja Jyväskylän energia aloitti rekka ja raideliikenteeseen perustuvan raaka aine hankinnan,

+++

Eli Suomeen ei ole valtion toimenpiteitä ollut saatavilla, jotta käyttämätön kanava infra saataisiin tuottavaksi laivojen maksimaalisella käytöllä Järvi Suomen alueella. Suomen kanavat (arnholm.nu)

+++

Ei vaikka  EU on jo vuonna 2011 edellyttänyt että vähintään puolet raskaan tavaraliikenteen volyymistä siirretään raiteille ja vesille.  Tätä vesille siirtymää ei ole edes otettu minkään asteiseen käsittelyyn ei Suomalaisessa tiede eikä poliittisessa keskustelussa yli kymmeneen vuoteen

ja

nyt siitä tekemääni kantelua ei edes aloiteta tutkimaan koska tulkitaan, että kyseessä on lain kehittämisen tarve sen sijaan että virkamiehet ovat tehneet tietoisia valintoja joiden mukaan sekä hallinto että tutkimus ovat toteutetut suoltamaan tietoa neljälle liikennemuodolle viiden sijaan.:

 

 

Mutta, mielestäni tässä ei ole kyseessä mikään lain kehittämis tulkinta kysymys ,  koska Suomi on sitoutunut EU tilintarkastuomioistuimen mukaan siihen että EU liikennestrategia tavoitteet on asetettava oman liikenne suunnittelun edelle…. 

Mielestäni  kyse on siitä, että virkamiehet ovat tietoisesti jättäneet yli vuosikymmen EU ssa sovitusta liikennestrategiasta sisävesiliikenne – osan huomiotta, suosiakseen toisten liikennemuotojen kehittämistä ja virkamiehet ovat yli kahdenkymmen vuoden ajan tietoisella manipulaatiolla kehittäneet koko valtionhallinnon toteuttamaan kehittämäänsä liikenne strategiaa nimeltä ”Suomi on Saari.”

+++

Minusta keräämieni Sisävesi.fi – Tämä sivusto käsittelee Suomen sisävesiliikennettä ja sen tulevaisuutta (sisavesi.fi)   ja SISÄVESI ALUE – www.sisavesiliitto.fi  ja niiden  faktojen perusteella  tehdyissä blogeissa  Tekijä: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro  olen esittänyt että LVM toiminta koko 2010 ajalla on tarkoittanut  yksinkertaisesti sitä että virkamiehet ovat  kyenneet ja saavat edelleenkin ottaa EU direktiiveistä ja strategioista lain hyväksyminä, pelkästään ne osat toteutettaviksi mitä virkamiesten ja heille lobattu Suomi on Saari liikennestrategia edellyttävät . Meillä Suomessa tämä hyväksyntä on edellyttänyt pelkkää raide liikenteen kehittämistä ns. Suomi on Saari liikennemallilla.  » Suomi on saari :: Meriliitto  mikä tosin on pelkästään mielikuva ilman faktoja EI VOI OLLA TOTTA | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Meillä vuodesta 1997 alkaen jätetiin sisävesien mahdollisuudet pelkän Saimaan kanavan varaan ja samalla luovuttiin 90% maamme sisävesien kehittämismahdollisuuksista EU tukien tutkimusten ja tavoitteiden ulkopuolelle. MKH harotteli vastaan mutta 2010 MKH hajotettiin ja virkamiehet, virkamies hierarkian mukaisilla vastuilla, ilman merenkulun taustaa voivat johtaa eri osastoja, joissa merenkulun eri osista mutta ei kokonaisuudesta päätetään…  Siitä kokonaisuudesta, jolla EU tavoitteisesti voitaisiin vähentää suuria määriä valtion liikenne infrasta johtuvia kustannuksia   Koulutusesitys (sisavesi.fi)  alkaen sivu 7    ja käytettävän energian tarvetta ja siirtyä teollisuuden ja kaupan rannikko alueiden takamaa asemasta itsenäisiksi eurooppalaisiksi -suora kauppa liikenne mahdollisuuksiin EU tavoitteisesti…

Ja nämä virkamiesten tekemät tuottamat – ja eduskuntaan suoraan syöttämät ja median kautta äänestäjille (joille LVM maksaa tukea) liikennemaantieteellisesti puutteelliset valinnat, tietopohjaisesti tuotetun tiedonpuutteen avulla ovat mahdollistaneet tämän virheellisen EU liikennestrategia toteuttamistavan Suomeen…

Esimerkki viimeisestä Hesarin sisävesiliikenne artikkelista jossa edellytettiin valtion sisävesiliikenne tutkimusten aloittamista. 3.6-HS-4.3.2009.pdf (sisavesi.fi)

 

+5
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu