Häkämiehille ja muillekin tiedoksi EU:n ja Suomen liikenneinfrafaktoja ja mediamielikuvia   

Venäjä Venäjä Venäjä,

hokeman muistavat kaikki politiikkaa seuraavat  Suomessa.

Ajankohtaiseksi vuonna 2022  tuon hokeman  koskemaan myös liikenteen kehittämistä, teki Venäjän hyökkäys Ukrainaan.  Suomessa hyökkäys aiheutti liikennejärjestelmään suuren muutoksen.

Itä Suomen viennin ja tuonnin tehokkaan mutt  logistisen ohuen langan Venäjä kortin varassa, sisävesien avulla tapahtuva suoravienti ja tuonti katkesi  Saimaan kanavan liikenteen lopettamisen myötä.

Ongelmaa ei oltu katsottu olevan vielä 2000 luvun vaihteessa, kun Vuosaarta rakennettiin ja Kymi kanava suljettiin kaiken tarvittavan liikenne investointien ulkopuolelle 5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)

Samoin toimivat kaikki hallitukset noiden päätösten jälkeen,  eikä edes Marinin eikä Orpon hallitukset ole  heränneet pohtimaan liikennejärjestelmämme kokonaisuutta EU tavoitteet ja direktiivit huomioiden .

Vaan kaikki jatkavat silmälaput sivuille vilkaisujen estämiseksi tiukasti   vanhalla raide ja maantieliikennettä vahvistavilla toimilla.

Suurteollisuutemme  jo 1990 avaamaa suuntaa, jossa harjoitetaan  vahvaa tukemista, jopa siirtämällä laivaliikennettä kotimaassa raide ja maantieliikenteisiin.

Tätä kaikkea tehdään  Suomen eduskunnassa hyväksytyin Liikennerevoluutio metodein.

Nämä metodit poikkeavat  EUssa sovituista.

+++

Häkämiehen

veljeksistä Jyrin raideliikenne kehittämistä voimme seurata päivittäin EK:n  toteuttamana politiikkana Häkämies: Raideliikenteen hankeyhtiöt hyvä uutinen tunnin junayhteyksille – Elinkeinoelämän keskusliitto (ek.fi)  ,

Veljeksistä  Kari on vuorostaan jyrissyt Niinistöön, Etelä Suomen kasvukolmioon, ja EU . TEN_T direktiiviin vedoten raideliikenteen miljardi panostusten mielekkyydestä viimeksi  12.3.2024  tänään Hesarin mielipidesivuilla. Länsirataan on panostettava kasvun luomiseksi – Päivän lehti 12.3.2024 | HS.fi

Hesari

esimerkillisesti antaa edelleen jos ei päivittäin niin useaan kertaan viikossa , täyden tukensa ja palstatilansa erityisesti kaikille niille julkisuuden henkilöille, joilla on vähänkään  halua puolustaa raideliikenteen kehittämistä ja/tai samalla tai muuten vaan yleensäkin parjata vuodesta 1990 alkaen poliittisilla tavoitteilla faktojen sijaan , luodun liikenneinframme  rahoituksen vähyyttä, joilla on saatu aikaan  ”Liikenne 12 ”parlamentaarisesti ohjattu kehittäminen.  Sekä itse etsii etsimällä uusia raideliikenne investointi mahdollisuuksia ja niistä kirjoittamisia. Sivu 14 | 10.3.2024 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

Järjestelmän luominen on todella  kestänyt 35 vuotta, alkoi Saimaalta lopetetun öljykuljetuspäätösten eduskunnassa hyväksynnällä.

Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

Pulliaisen huomioita noteeraamatta , vuoden 1990 valitun linjan  jälkeisestä kehittämisistä  suurimman ”vastuun ”ovat kantaneet ensin pääministereinä Lipponen ja Aho, sittemmin pääministeriyden jälkeen molemmat koko 2010 luvun toimiessaan LVM:n palkattuina konsultteina Esko Aho ja Paavo Lipponen HS:n mielipidesivulla: Arktinen yhteistyö avaa Suomelle uusia mahdollisuuksia – Mielipide | HS.fi .

yleiskuvan saa miltä hakukoneelta vain hyvin helposti.

Ahon ja Lipposen luonnostelemien  road mappien mukaan ovat niin pääministerit Vanhanen, Katainen, Stubb, Sipilä, Rinne, kuin Marin ja Orpokin tietoisesti tai tietämättään ovat tähän saakka puhtaasti toimineet ,tehneet hallitusohjelmat, muuttaneet puolueittensa liikennepoliittiset tavoitteet vastaamaan konsensuksella tavoiteltuja päämääriä-

Konsensusta noudattaen heidän hallitustensa  liikenneministerit ovat esittäneet ja saaneet eduskunnassa sekä budjetit  lakiluonnokset käytäntöön, viimeisin oli kolmikanta ammattiyhdistysliike – Aho Lipposen linja -Kokoomus,

Kommentit raporttiin : Veikko Hintsanen (sisavesi.fi)

Liikenne 12 perusteet,  Demarit lisäsivät Lipposen Ahon linjan vasta Marinin hallituksen  aikana   omaan liikennepoliittiseen puolueohjelmaan, niin, että Sisävesikehittäminen jätettiin puolueohjelmasta pois.

Joten nyt Liikenne 12 toteutetaan hallitusvastuussa  Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallituksen toimesta , ja Demarien, keskustan ,Kansan ja kristillis demokraattien antaessa ohjelmalla kaiken tukensa sovitun mukaisesti , oletettavaa on että  muutosta ei tule – ainakaan ihan Strömsöö malliin.

+++

Jokaisella organisaatiolla

on tarve julkistaa omat työnsä saavutuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Niin myös liikenne ja viestintäministeriöllä ja niiden alla toimivilla virastoilla.

+++

Väylävirasto julkaisi oheisen taulukon omista töistään facebookissaan 7.3.2024

❔ Miltä näytti Väyläviraston… – Väylävirasto – Trafikledsverket | Facebook

Hieno sillisalaatti kuva siitä, mitä Väylävirasto haluaa sen sidosryhmille tiedottaa. 

+++

 

 Julkaistuksi päätyneet fakta tiedot

ovat poliittisen valinnan tuottaman infrarakentamisen tuloksia,

Sellaisen politiikan,  jossa toiminnan tavoitteita eikä saavutuksia  ole verrattu EU tavoitteisiin vaan , päätöksiä tuotettaessa on muokattu asteittain ja jopa  suuremmalla rysäyksellä  – kuten vuonna 2010   – Suomen asetus ja lakipohjaa niin, että valitun liikennejärjestelmän toimet ovat voidut toteuttaa EU tavoitteiden vastaisesti, niin keskushallinnossa kuin neljään mielivaltaisesti -tietoisesti jättämällä liikennemaantieteen mahdollisuudet arvio- valituissa suurliikenne alueissa ja maakunnissa.

Liiken12 suunnitelmassa vuonna 2021 oli vain 19 virhettä, nyt puutteellisia kohtia 2023 liikenteen osalta Hallituspaperissa on 30 kohtaa | Uusi Suomi Puheenvuoro 

 

Liikenne 12 suunnittelu- ja infra rakentamisjärjestelmää ja tavoitteita on sovittu päivitettävän jokaisen hallituskauden aikana ,

Nyt tämän hallituskauden osalta päivitys  on melkein valmis ja sitä ministeriö markkinoi, luomiinsa liikennejärjestelmän perustana oleviin neljään suurliikenne alueeseen. KIRJE_20240311060129.PDF (hankeikkuna.fi) ,

+++

Onko Liikennejärjestelmä osa maantieliikennettä, kuten Suomessa 

kuten Suomen lainsäädäntä sen ilmaisee :

Väyläviraston  Suomen väyläkehittämisen ja ylläpidon kuva on  sillisalaatti media ammattilaisten suunnittelema viesti, ja se  on tehty vallalla olevan lainsäädännän mukaan

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 503/2005 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Laki liikennejärjestelmä suunnittelusta on käytännössä yhdistetty maantieliikenne lainsäädäntöön.

Raideliikenteestä on taas oma erillinen lakinippunsa.

+++

Vai onko Maantieliikenne osa Liikennejärjestelmää kuten EU edellyttää

Kuten  EU ssa Liikenne strategian perustat ovat .  Arvioidaan ensin sitä  mihin  kunkin jäsenvaltion omiin liikennemaantieteellisiin faktoihin voidaan  viidellä liikennemuodolla   optimoida sekä jäsenvaltioiden sisäinen,  että jäsenvaltioiden välinen henkilö ja tavara liikennevolyymi

Transport modes – European Commission (europa.eu), joille rakennetaan tarvittavat väylät.

Tästä päästiin yhteisymmärrykseen EU ssa vuonna 2011 White paper 2011 – European Commission (europa.eu)

Suomessa tehtiin tuohon sopeuttamisen ja suunnittelun sijaan  vuonna 2010 liikennerevoluutio, jolla voitiin estää oleellisilta osin EU ssa tavoiteltava liikennemuoto siirroilla ja intermodaali liikenteellä tavoiteltava kustannusten ja ilmastotavoitteinen optimointi.

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

EU tilintarkastustuomio istuimen havainnot

Nyt EU tilintarkastustuomioistuin on havainnut,  että jäsenvaltiot eivät toteuta jo aiemmin sovittua intermodaalidirektiiviä,  jolla tavoitellaan edellä mainittua strategian toteuttamista.

Erityiskertomus 08/2023: Intermodaalinen tavaraliikenne: Tavaraliikenteen poistamiseen tieliikenteestä on EU:ssa vielä pitkä matka | European Court of Auditors (europa.eu)

Siksi komissio on antanut direktiivin uudistus paketin,  jolla vahvistetaan jäsenvaltioiden kykyä toimia sovitun mukaisesti .

Säännöt ja tukimenettelyt yhtenäistetään ja erityisesti tukimenettelyjä vahvistetaan.

Direktiivin sovellutus Suomen järjestelmään , prosessi, on eduskunnassa liikenne ja viestintävaliokunnassa

LiVP 12/2024 vp (eduskunta.fi)  kohta 7

,hallituksen antamalla LVM:n muotoilemalla  saatekirjeellä

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tavaroiden intermodaalikuljetusten tukikehystä ja ulkoisten kustannusten säästöjen laskemista koskevasta ehdotuksesta

josta se jatkaa suureen valiokuntaan ja eduskunnan hyväksyntään.

+++

Tilastojen kertomaa  EU / Suomi -direktiivit ja strategiat 

Häkämies vanhempi  toteaa vahvasti edellä mainitussa Hesarin mielipidekirjoituksessaan EU ssa vuonna 1997 julistetun TEN_T direktiivin vaativan raideliikenne kehittämistä Turun ja Helsingin välille.

Kyllä se on totta.

. Katsotaanpa hieman mitä muuta liikennedirektiivissä on jäänyt Suomen osalta toteuttamatta

Kasasin  kolmen taulukon kokonaisuuden joista minulle parhaiten selviää se missä mennään EU vs Suomi :

  1. Suomen liikenneinfran faktat ja poliittiset valinnat /tulokset
  2. EU Meppien sopimat ,direktiiveillä ja strategioilla vahvistetut tavoitteet viidelle liikennemuodolle kotimaan liikenteessä
  3. EU tavoitteet jäsenvaltioiden välisessä liikenteessä.

+++

 

1.Suomen liikenneinfran perustietoja

Saimaan kanava liikenne on tässä taulukossa meriliikenne taulukkoon sijoitettu, koska sen rakentamis ja toiminnallinen malli perustuu pelkästään meriliikenne tutkimuksiin ,meriliikenteen logistisiin malleihin , tavoitteisiin ja väylämitoituksiin. Eduskunta on tämän päättänyt viimeksi helmikuussa 2022 jättäytyessään EU sisävesiliikenne hanke – Naiades III:sta  – ulos . DEM5B5B.tmp.xml (eduskunta.fi)

 

viitteet:

Vahva ja välittävä Suomi : Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023 (valtioneuvosto.fi)

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T | Traficom

14.1-korjausvelka-määrittely-ja-mitä-sisävesiväylien-suhteen-ei-ole-tehty-.pdf (sisavesi.fi)

 

2 Kotimaan  liikenne infra tavoitteet TEN_T /kehittäminen viidelle liikennemuodolle  

 

Trans-European Transport Network (TEN-T) – European Commission (europa.eu) / Saimaan ydinverkko ei täytä ydinverkolle asetettuja vaatimuksia koska sillä ei ole yhteyksiä kattavaan verkkoon eikä jäsenvaltioiden ydinverkkoihin 

 

3 EU Intermodaali jäsenvaltioiden välinen liikenne (Suomen itämeren alueen tavara liikenne)

 

linkit :

TENtec Interactive Map Viewer (europa.eu)

 

Yhteenvetona

Häkämiehille, muille vaikuttajille,  niin entisille kuin nykyisillekin  päättäjille, lobbareille ja medialle:  

voidaan todeta yllämainituista vertailuista selkeästi se ,  että Suomesta ei näy  vielä pienintäkään merkkiä siitä, että täällä aloitettaisiin EU tavoitteisesti sovitut  toimet siirtää raskasta maantieliikenne volyymiä vesille, ja niillä toimilla voitaisiin säästää niin valtion kustannuksia 1,6-2 miljardia vuodessa sen lisäksi että annettaisiin piristysruiske Järvi Suomen ja erityisesti Itä Suomen teollisuuden vienti ja tuonti toiminnalle kustannusten alentamisina, jopa viidennekseen parhaissa tapauksissa. Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

Raide ja maantieliikenne volyymien kuljetus infrat ovat kyllä asianmukaisesti hoidettu EU tavoitteisiin.

MUTTA 

tämä sisävesiliikenne osuus on valtiovallalta tietoisilla raide ja rekkaliikenne keskittämis ja kehittämisvalinnoilla kuten NAIADES III päätöksillä jääty EU tavoitteisen kehittämisen ulkopuolelle  LAUSUNTO 2/2021 – www.sisavesiliitto.fi

 

Sisävesien mukaan otolla Suomen liikennejärjestelmä EU tavoitteiseen suunnitteluun voidaan  pienentää liikenteen valtavia ulkoisia kustannuksia miljardi määrin , ja  sivutuotteena saadaan alueellinen tapulikaupunki malli lopetettua ,  Järvi Suomi saadaan  mukaan EU tavoitteiseen alueelliseen saavutettavuuteen myös suoralaivayhteyksien avulla alueellisesti EU jäsenvaltioiden väliseen liikenteeseen, sekä sen myötä kilpailukykyiseen  kehittämiskuntoon , ei vähiten siksi että erot rannikkokaupunkien vienti ja tuonti kustannukset voidaan poistaa  näin saavutetuilla , liikenteen huimilla kustannussäästöillä.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu