Helsingin sataman hätähuuto

 

Helsingin Sanomien tämän päivän pääkirjoitus (sivu 4 | 7.7.2024) käsittelee Helsingin Sataman tilannetta, joka on ennakoiva ja pyrkii säilyttämään satamavolyymit Helsingissä.

EU:n säädökset ja strategiat, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, muodostavat potentiaalisen uhan Helsingin satamalle. Ministeriöltä odotetaan EU:n tavoitteiden mukaisia tutkimustoimenpiteitä, jotka voivat johtaa Liikenne 12 -järjestelmän käsittelyyn.

Nämä Liikenne 12 -järjestelmästä pois jätetyt rakenteelliset EU-tavoitteet, jotka poikkeamat ovat Suomen ns “Saari-mallin” kehittämisen perusedellytyksistä, ovat:

1 EU:n intermodaali direktiivin toteuttamatta jättäminen – vuodelta 1992 :

Liikenne- ja viestintävaliokunnan intermodaali liikenne direktiivin toimenpiteiden vahvistamiskäsittelyssä 22.03.2024 antaman lausunnon perusteiden kohta 4. Sisävesiliikenteen puute Suomessa tulee tutkia ja selvittää EU tavoitteiseen liikennejärjestelmä suunnitteluun tarvittavat muutokset

2. TEN-T liikenneverkkostrategian vesiliikenne verkkojen rakentamatta jättäminen :

Strategian osa, jossa vaaditaan viidelle liikennemuodolle yhtäläisiä alueellisia saavutettavuuskriteereitä.

 

3 Vuoden 2011 EU:n liikennestrategian rekka liikenne volyymien siirtojen raiteille ja vesille toteuttamatta jättäminen :

Strategiassa asetettu tavoite siirtää rekka-liikennettä raide- ja vesiliikenteeseen vuoteen 2050 mennessä,  Tähän mennessä saavutettu tulos Suomessa on  täysin päinvastainen EU tavoitteisiin verrattaessa – rekka liikenne kasvanut ja – vesiliikenne vähentynyt .

  • Em lisäksi on erittäin hälyyttävää kilpailu asetelma näkökulmasta, että samaan aikaan kun maamme rekka liikenne maanteillä on kasvanut 22% niin kuljetettava kotimaan liikenteen kokonaisvolyymi eli tonnit ovat saman verran eli noin 20% samana ajan jaksona vähentyneet.

4 EU:n tilintarkastustuomioistuimen liikennemuoto siirto raporttien käsittely ennen vuotta 2024 :

Raportissa vaaditaan rekka-liikenteen merkittävää vähentämistä ja edellä mainittujen kolmen EU:n direktiivin ja strategian tavoitteiden nopeaa toteuttamista.

Nämä puuttuvien  toimenpiteiden uudelleen käsittelyt  rekka-liikenteen suitsemiseksi EU:n tavoitteiden mukaisesti tulevat vaikuttamaan Helsingin sataman laivaliikenteen volyymiin merkittävästi, sillä raideliikenteeseen ei nähdä kannattavaksi panostaa lisälastin siirtojen vuoksi.

EU:n edellytysten toteuttamiseksi Suomen tulisi aloittaa liikennejärjestelmätutkimukset suoralaivaliikenteen mahdollistamiseksi Järvi-Suomen alueen ja Euroopan jäsenvaltioiden välillä ilman rannikkosatamien tarvetta. Tämä volyymi on noin kolmannes maamme ulkomaankaupasta, joka keskittyy suurelta osin Vuosaaren ja Helsingin alueille.

Tutkimuksen estämistä on jatkunut Suomessa 32 vuotta, mutta nyt eduskunta on Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen ja lausunnon mukaisesti herännyt EU:n tavoitteisiin.

EU:n tavoitteiden tutkimisen yhteydessä saattaa ilmetä, että sataman liikenteessä tapahtuu käännös nykyisestä vuodesta 2007 alkaneesta kasvusta laskuun.

Mikäli tämä paljastuu, päättäjät eivät välttämättä ole enää innokkaita panostamaan kasvun edellytyksiin, mikäli EU ei tarjoa tukea

 

.Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu