Helsinki, Suomen 140 rannikkoluotsia vs Järvi Suomi, 8000 km käyttämätöntä tavara liikenneväylää ja lähes 2 miljoonaa asukasta

Hesari jatkaa vahvasti tänään 27.02.2022 Helsingin puolustamista.

 • pääkirjoituksessa: Helsingin keskustan voimistamisen turvaaminen
 • vieraskynässä : Meriliikenteen häiriöiden vähentämisen näkökanta.

Nyt mielipide osaston sijaan on otettu vieraskynään 140 luotsin viran puolustaminen.

+++

Heti aluksi huomautettakoon: Puolustan  luotsien työtä ja luotsien tarvetta – Hesarin tapaan- lisäämällä tämän oman näkökannan asiaan.

+++

Helsingin keskustan turvaamiseen satamatoimintojen osalta (Vuosaaren merkitys vs Kymi kanavan poisjätetyt investoinnit ) , niihin olen ottanut kantaa viimeksi blogissani Suomen näyteikkunan (Helsinki) hyödyt, kustannukset ja edelleen kehittäminen, kuka hyötyy ja keiden kukkarosta kulut ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Merikapteeni Antti Rautavan vieraskynä kirjoitus on hyvä puolustus luotsausten tarpeellisuudesta.

Kirjoitukseen olit tuotu näkökulmana osia Itämeren liikenteen mahdollisen kriisin ja jopa ukrainan sotatilanteen itämeriliikenteelle tuomista riskeistä ja niiden torjumisista.

+++

”On havaittu, että alusliikenteen määrän ohella reititykset voivat muuttua yhtäällä vähentyen ja toisaalla lisääntyen.” kirjoittaa Antti Rautava kun kyseessä on selkeä Venäjän hyökkäyksen vaikutukset Suomen meriliikenteelle, jossa vaikutukset näkyvät ensi sijassa

Saimaan kanava liikenteen vähentymisinä.

 • Tarkoittaa maantie ja raideliikenteen kasvattamista Järvi Suomen alueella.
 • Itämeren laiva liikenteeseen se vaikuttaa mitä ilmeisemmin jopa vähentyneenä aluskantana – koska rannikkosatamista voi kuljettaa Itämeren alueella lasteja suuremmissa yksiköissä.
 • Suomen ilmasto tavoitteille ja liikenteen energia kulutuksella se lisäongelmia kulutuksen ja päästöjen kasvuina.
 • Luotseille vähentynyttä työtä
 • Rannikkosatamille lisää työtä
 • Järvi Suomen teollisuudelle, kaupalle ja veronmaksajille lisäkuluja, jotka johtuvat sekä vienti- että tuonti liikenteen aiheuttamista lisäkuluista

 

Meriliikenteen luotsausasetuksen puolustaja jatkaa:

”Nyt on aika tunnistaa riskejä ja vähentää niitä osoittamalla vahvaa häiriönsietokykyä meriliikenteen kokonaisturvallisen sujumisen varmistamiseksi.  Suorituskyky häiriötilanteissa edellyttää, että varautumiseen on panostettu jo normaali oloissa.”

Häiriötilanne on mitä ilmeinen myös siinä tapauksessa, että valtakunnan tasolla merenkulun sisällä ei oteta kaikkia mahdollisuuksia edes tutkimusten kohteeksi. Tarkoittaa sitä, että vain meriliikenteen tuomat mahdollisuudet Itämeren liikenteessä huomioidaan.  Kun huomioinnin kohteeksi tulisi ottaa merenkulku ja sen suomat mahdollisuudet Suomalaisessa liikennemaantieto kokonaisuudessa.

Eli voidaanko suoran sisävesiliikenteen mahdollisuudella Itämeren ja Euroopan satamiin – Itämeren meriliikenne osuudella tuottaa lisäarvoa Järvi Suomen alueen noin 30 miljoonan vuositonnin vienti ja tuontimäärille  .   Saadanko

 • Turvallisuutta kriisitilanteissa Suomen viennille ja tuonnille ?
 • Voidaanko teollisuuden ja kaupan kustannuksia alentaa nykytilanteeseen verrattuna ?
 • Voidaanko ilmasto päästöjä pienentää ja millä kustannuksilla verrattuna nykyiseen malliin ?
 • Voidaanko energia kulutusta pienentää ja millä kustannuksilla verrattuna nykyiseen malliin ?
 • Mitä merkitsee laivaliikenteen volyymi siirrot rannikolta sisämaahan alueelliselle saavutettavuudelle (TEN_T tavoitteet sisävesiliikenne verkosta alkaen vuodesta 1997) ?
 • Mitä tapahtuu liikenteen ulkoisille kustannuksille, mikäli siirrytään EU tavoitteisesti siirtämään maanteitten tavaraliikennettä vesille edellä kuvatusti (EU liikennestrategia vuodesta 2011 alkaen ) ?

 

+3
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu