Hesari ” Helsinkiä suunnitellaan liian usein katu kerrallaan.” Totta vai tarua ?

Hesarin pääkirjoituksessa tehdään tänään 20.11.2023 todella tarkkoja havaintoja Helsingin liikennesuunnittelusta:
Joitain poimintoja: 

1) Lehden mukaan suunnittelijoilta katoaa yksittäisissä hankkeissa kokonaisnäkemys eritoteen liikennelogistiikasta ja -väylistä aiheutuvia, joista lehti nostaa esille neljäsuunnittelutapausta :
a. Kruunuvuori
b. Jätkäsaari
c. Etelä Satama
d. Kauppatori 

Joissa kaikissa on lähtökohtana Helsingin faktinen  kasvattaminen, mikä kasvu on  valtioperusteista niin,  että valtio on tuottanut ja edelleen tuottaa selkeästi infraa, jolla Helsingin kasvua ylläpidetään;

ks keskustelu ja esimerkki kommentistani  Vihreään kaupunkisuunnitteluun : Vihreä kaupunkisuunnittelu: Kaupungin kasvu (osa 1) | Uusi Suomi Puheenvuoro ja osaan 2 Vihreä kaupunkisuunnittelu: Kaupungin kasvu (osa 2) | Uusi Suomi Puheenvuoro
+++
Hesari viittaa pääkirjoituksessaan myös  Tampereeseen ja ylistää Tamperetta siitä,  että siellä on tehty kaikki toisinpäin, hyvässä poliittisessa yhteisymmärryksessä. Ensin logistiset ratkaisut ja sitten muu infra. 

Kysymys 

Onko ainoastaan Helsinki kärsijänä maamme liikenne suunnittelun puutteellisuudesta ja onko Helsingin kaupunki suunnittelu jotenkin poikkeuksellista ?  Mihin tietolähteisiin Helsingin kaupunkisuunnittelu perustuu. Suomen liikennejärjestelmään ? Jos näin on ; relevantti kysymys on että pitäisikö Suomen liikennesuunnitelu palauttaa EU tavoitteiseksi ?

 

Vastaus : Tarkan tutkimuksen tuloksena voin vakuuttaa, että Helsinki ei ole kärsinyt ja noudattaa Suomen LVM :n antamia tulevaisuus kuvia. Joista puuttuu yksi liikennemuoto.

 Ja siitä johtuen suurin Suomen liikennesuunnittelu  haitta onkin tullut päinvastoin ei Helsinki vetoisesti synnytetty eikä Helsingissä muutoin kuin positiivisena ongelmana josta on tullut selvää haittaa muun -lähinnä Järvi Suomen alueelle jo lähes kahden  vuosisadan ajalta.

Juuri siksi tutkimuksiin vedoten . voimmekin todeta, että Helsinkiä on kehitetty muun Suomen erityisesti Järvi Suomen kustannuksella. 

Jotka ongelmat  voimme nähdä ja kuulla kaikki omin silmin ja korvin-  nyt  . kun nämä liikenne suunnittelusta johtuneet riskit ,vahingot ja tappiot ovat realisoituneet ja kasautuneet ja  tulleet esiin Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan takia, 

Ja mitä tekee Suomi. 

Samaa mitä vuoden 2013 Itämeren meriliikenteen rikkidirektiivi asiassa.  Kasvattaa rekka ja raideliikenteen edellytyksiä ja liikenne infra panostuksia ,  joilla kasvatetaan valtion ja teollisuuden kustannuksia, koska niillä viedään viimeisemmätkin mahdollisuudet toteuttaa EUssa sovittuja tutkittuja koettuja ja  optimoituja multimodaali liikenteen kestävän kehityksen perusteita,  Ne alkavat siitä, että siirretään maksimimäärät rekka liikennettä vesiliikenteeseen.  Ja meillä toimitaan täysin päinvastaisten periaatteiden voimalla. Eikä kestävän kehityksen mukaisia liikennemuoto siirtoja ole aloitettu edes tutkimaan. 

+++   

 Siksi todellinen ongelma näyttäytyy täysin  selkeästi valtion hallinnon puutteellisesti toteutetusta EU liikennestrategiasta; liikennestraegiasta poikkeavan suunnittelun toteutuksen ja ylläpidon riskit laukesivat – ja meillä yhä vain sen suhteen nukutaan…. . 

Hallitukset virkamiesten johdolla ovat kyenneet piilottamaan ja salamaan eduskunnan hyväksynnällä yli vuosikymmenen tätä EU tavoitteista poikkeavaa toimintaa – median suosiollisella avustuksella.

Siksikö, että Hallitus ei saa  virkamiehiltä oikeaa EU ssa sovittua kokonaiskuvaa- vai onko syynä se, että samat johtavat virkamiehet ovat pihalla tai korruptoineina lobattu toiminaan EU liikennestrategiaa vastaan, samat jotka johtavat liikenne ja viestintäministeriötä jakavat myös median tukirahat ja päättävät median toimintaedellytyksistä ?     

Miten poikkeamat EU liikennestrategian toteuttamispuutteista  sitten saadaan esille ? 
No siitä, joitain mainintoja ja Milestoneja alla joista selviää että :

Pääsyy poikkeamiin ja ongelmiin : 

On siinä että, sekä Helsingin saama hyöty, että Tampereen suuret – tosin vielä viranomaisten laskemattomat ja siten vielä tuntemattomat  Tampereen päättäjille yllävät tiedot  tappioista puuttuvat., 

Ne kaikki johtuvat valtion liikenne suunnitteluun Suomi on Saari liikennemallin lobbareiden onnistuneesti tekemistä  poliittisista interventioista, joilla on poistettu sekä liikennemaantieteellinen, että EU tavoitteisiin ja sopimuksiin , valtakunnan tason viiteen liikennemuotoon perustuva liikennejärjestelmä hallinto ja tutkimus menettelyt ja ne ovat korvatut neljän liikennemuodon akateemisilla ja viranomaisten suorittamille lobbareiden hyväksymillä tutkimuksilla ja niistä johtuvilla valtiollisilla toimilla¨: 

Lyhyt oppimäärä: 

puutteellinen valtakunnan liikennestrategia on luotu pikkuhiljaa – aina vuodesta 1640 Helsingin tapulikaupunki oikeuksien peruina. 

Jossa Helsinki on ollut yksinomaan saavana osapuolena. 

Ja Tampere tietämättään suurena haittojen saajana, joita tosin Tampereelle on korvattu ” Suomi on Saari ” liikennemallin mahdollistamilla raide ja maantieliikenne subventioina ja  kolmio kaupunkien Turku Helsinki Tampere infra   kasvu kolmion sisämaakaupunki esimerkki mallikaupunkina, siitä miten kasvua tuotetaan Suomessa infra kehittämisillä. 

++
Huomio: Josta ensimmäisenä, nyt lauenneiden riskien takia- jo tehdyistä ja jo aloitetuista 100 miljardin raideinvestointi hankkeista joudutaankin suurin osa karsimaan, niin kuvaavaa on, että investointiringistä putosi Järvi- Suomen kaupunki Tampere – pois ja jäljelle jäi ainoastaan Turku Helsinki ja ne 3 miljardia investointirahaa , jotka etsitään, vaikka valtion tukijalka teollisuutta, kuten Nestettä myymällä, että missään tapauksessa tapulikaupunkien kasvu ei tyrehdy. 

+++ 

Välillä eli  vv 1856 – 1990 

eli hieman yli sata vuotta oltiin tosin hieman hakoteillä Helsingin kehittämisissä, kun Saimaan kanava uhkasi viedä tapulikaupunkien saavutettuja etuja.    

Saimaan alueen vienti ja tuonti toiminnan suoralaivauksilla, voitiin suorittaa kauppamerenkulkua, ilman Helsingille maksettavaa tapulikaupunkiveroa. sisämaasta merten takaisten kumppaneiden kanssa niin lähelle Venäjälle, kuin Euroopan multimodaaliliikenne hubien ja jokien kautta Keski Eurooppaan ja valtamerten taa. 

 

 

+++ 

Tämän vaihtoehdon, jossa suora liikenne mahdollisuus taataan Järvi Suomelle -sen ensimmäinen poisto tehtiin juuri vuonna 1990 kieltämällä öljytuotteiden suoratuonti Saimaalle. Öljykuljetukset muutettiin laivoilta -, jopa vihreitten vastustuksella – rekoilla ja raiteille.  

Hesarin Juhlapuhe- ja käytännön toimet- kaksi keskenään ristiriitaista kirjoitusta pääkirjoitus sivulla 27.3.2023 | Uusi Suomi Puheenvuoro 

+++ 

Seuraava liike Helsingin kasvattamisiin tehtiin 1990 luvun suunnitelmilla siirtää maksimäärät sisämaan tavaraliikennettä Helsingin kautta kulkevaksi.5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi)  josta kestävän kehityksen takaava  kilpailu ja vaihtoehto elementti karsittiin jättämällä Kymi kanava hanke toteuttamatta ja valtion toimesta toteutettiin vain Vuosaaren rakentaminen   

+++ 

Kun nämä yksinomaisesti  tapulikaupunkeja edistävät toimenpide päätökset jatketuksi vuoden 1997   EU  TEN_T liikenneverkkojen rakentamis- suunnitelman puutteellisella toteutuksella, jossa jätettiin alueellisen saavutettavuuden sisävesiliikenne verkko toteuttamatta,  

Niin siitä poliittisesti rohkaistuna, samat poliittiset voimat kykenivät  Esko Aho ja Paavo Lipponen HS:n mielipidesivulla: Arktinen yhteistyö avaa Suomelle uusia mahdollisuuksia – Mielipide | HS.fi      jatkamaan politiikkaansa helposti aina  vuoden 

2010 eduskunnan päätöksiin, joissa karsittiin sisävesiliikenne kehittäminen pois kokonaan valtion toimista ja valtion hallinto saatiin hyvissä ajoin eli – vuotta ennen EU liikennestrategia päätöstä laillisesti eduskunnan hyväksymänä aloittamaan toteuttamaan liikennerevoluutio mallin mukaista Suomi on Saari rekka ja raideliikenteeseen perustuvaa liikennejärjestelmä suunnittelua neljään liikennemuotoon perustuvana EU ssa sovitun viiden sijaan. 


Tuloksena jälleen Helsingin ja muiden rannikkosatamien takamaa alueiden kasvattaminen ja vastoin EU tavoitetta rekka liikenne kuljetusten kasvattaminen valtion ja käyttäjien tappioksi   

Tuloksena oli edeelleen, että yhden liikennemuodon tutkiminen lopetettiin valtion toimesta täysin.

Otteita ja mietteitä journalismin rappiotilasta, tässä Liikennepoliittinen vaihtoehto fakta analyysin kera medialle | Uusi Suomi Puheenvuoro 

+++ 

Nyt Vuoden 2022 Venäjä hyökkäyksen johdosta , tämä kilpaileva vaihtoehto, jossa sisävesiltä suora liikenne vaikeuttaisi Helsingin kasvua – ongelma on jälleen poistunut ja Itä Suomen kehittämisissä voidaan jälleen palata almu menettelyyn, jossa energia avustuksia ja raideliikenne ja alueellisen kehittämisen muita muotoja ja almuja jaetaan suurilla otsikoilla poliittisten päättäjien toimesta.  Se tuo hyvää omatuntoa, kun yhdessä median kanssa voidaan mitätöidä kaikki poliittiset ja virkamies puheet, teot ja vaihtoehtoiset suunnitelmat Järvi Suomen alueen oman vahvuuden eli vesiliikenne infran kehittämisen jättämisillä pois agendoina – omaan arvoonsa.  Jopa valtion viralliset dokumentaatiot olettavat vielä syksyllä 2022 että Suomen sisävedet käsittävät ainoastaan Vuoksen vesistön ja sille on ainoastaan yksi mahdollinen väylä merelle ;

Historiasta oppineena poliitikot ja media voi tapahtuman panna siihen piikkiin että odotuksiemme mukainen Venäjä petti Suomen jälleen. 

Mutta tässä liikenne infran kehittämisissä voidaan kyllä ”syyttää” omia poliitikkoja ja lobbareita, jotka saivat aikaan eduskunnassa tehtyinä päätökset, joissa on jätetty 90% maamme kauppamerenkulkuun mahdollista sisävesialuetta kehittämättä.  Ja siitä huomattanut ja huolta pitänyt Merenkulku hallitus lakkautettiin liikennerevoluution mukana vuonna 2020 ,  jotta poliittisia päätöksiä ja tavoitteita , ei turmella tiedoilla ei faktoilla eikä EU sopimuksilla. 

 

vuosituhannen vaihteessa Vuosaari rakentamisen yhteydessä pois jätetty Kymi kanavan rakentamatta jättäminen oli suurin yksittäinen vaikutus niin -Vuosaaren kasvuun kuin Järvi Suomen alueen taantumaan ja liikenne logistiikan kalleuteen koko sisävesialueella. Ei ainoastaan Saimaan kanavan liikenteen loppumisen takia vaan siksi että vuoden 1997 TEN_T sopimusta ei tahdottu noudattaa, ja asetuksia ja hallintoa ennätettiin muuttaa ennen vuotta 2011 . Josta hallituskaudesta on oikeuskanslerin huomio vuodelta 2014, neljä vuotta tapahtumien jälkeen OKV /4 / 50 /2011, jossa 

” Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan valtiovarainhallinto oli pitänyt liikennehallinnon ehdotuksia perustuslain vastaisina ” 

ja edelleen ”Oikeuskansleri piti erityisen huolestuttavana väylähankkeiden määrärahoihin ja valtuuksiin liittyvien talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisten menettelyjen toistuvuutta” 

Ja kaikkein kovin huomio: tulee kappaleesta jonka perusteella voi päätellä että vuoden 2010 liikennerevoluutio perusteet ja hallinnon muutostoimet , eivät ole tuotetut asianmukaisesti vuoden 2011 EU liikennestrategian toteuttamista ennakoiden vaan EU strategian vastaisen toiminnan  mahdollistamiseksi, neljän liikennemuodon avulla ei viiden liikennemuodon avulla toteutettavaksi tarkoitettuna- kuten on toimittu vv 2911-2023 ilman sisävesiliikenteen kokonaiskehittämistä ,muiden liikennemuotojen tapaan.  :  

”Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon ja valtiontalouden kehysten valmistelu” 

”hallitus oli tehnyt vaalikauden liikennettä koskevat politiikkapäätöksensä keväällä 2012 epäselvien tietojen perusteella. ” 

ja ehdottaa että : 

”myös valtioneuvoston päätösten valmistelusta vastaavan ministeriön virkamiehillä tulee olla riittävät mahdollisuudet arvioida päätöksenteossa käytettävien perustietojen oikeellisuutta.” 

Suurin oikeudellinen virhe on tehty siinä että EU tavoitteita ei ole huomioitu Suomen poliittisessa eikä virkamiespäätöksen teossa _EU ssa sovitun mukaisesti EU ja Suomen liikennepolittiset erot bionavigaattori – Haku (bing.com) 

Yhteenveto 

 Tilanteessa, joissa Helsinki itse suunnittelee satojen miljoonien rekka liikenne järjestelyjä, joita ei tarvittaisi mitä ilmeisimin laisinkaan – mikäli Helsingin lähimerenkulun (Vuosaaren koko liikenne ja Helsingin keskustan lauttaliikenteen) turvaavasta rekka liikenteestä sulisi 50% pois suorakuljetuksiksi Järvi Suomen alueelle-ilman Vuosaari poikkeamisia- EU ssa vuosina 1997 ja 2011 sovittujen toteuttamis- ja tavoite päätösten avulla. 

Olisiko em. syytä tutkia myös EU ssa sovittu  vaihtoehto ja sen tuomat monenmoiset muutokset. 

Vaikka vain – ihan uutena EU sisävesiliikenteen tutkimus hankkeena: niitä, kun ei ole haettu yhtään Suomeen sitten vuoden 2011.  

 

Ainoa mikä on vuonna 2009 haettu oli vaihtoehtoisen sisävesiliikenteen toteuttamismallin – laiva ja sille logistiikan suunnittelu Suomessa, Hanke johon VTT antoi lausunnon, todeten laivan ja sille suunnitellun logistiikan olevan sellaista, jolla kyetään EU tavoitteisesti korvaamaan sisävesillä Suomessa raskaan maantieliikenteen volyymiä ja antoi suosituksen, projektin toteutukseen, mutta TEM katsoi, ettei Suomeen tarvita kyseistä vaihtoehtoa ja hanke suoritettiin loppuun Saksan valtion tuella. Ilmastomuutoksen torjunta (sisavesi.fi)  

  

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu