Hesari on ottanut tosissaan Vesiensuojelusta kertomisen.

 

Mielipidesivustot 14.2 2023 ;24.2 2023 ja 6.2.2023  käsittelevät vesiensuojelua eri näkökulmista ,aina valtion tuottamasta vesiensuojelun alueellisesta koulutuksesta ,kuntien tukemaan vesiensuojeluhankkeisiin eri valuma altaissa.  viimeiseen linkki tässä: Sivu 45 | 6.3.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

Asian keskusteluun tahtoisin tuoda mukaan hyötykäytön tarpeet – ei  Itämeren hyötykäytön vaan myös sisävesien liikenteellisen hyötykäytön mahdollisuus ,koska sisävesiliikenne sisävesien omilla vahvuuksilla , on käytännössä virheellisten väittämien perusteella 90 luvulta alkaen sivuutettu ja korvattu meriliikenteen tavoitteilla.  Tämä on johtanut tilanteeseen että käytännössä Suomen sisävesiliikenne on loppu nyt ja tässä.  Viimeisen silauksen sille antoi Venäjän hyökkäysota ,jota ei ollut otettu huomioon minkään asteisissa vaikutus arvioissa .

Eli olemme täysin uudessa tilanteessa jossa on hahmotettava kokonaan uusi  kokonaisuus.

Tänään muotisanana ei ole enää pelkkä suojelu, päästöjen pienentämien – vaan myös taloudelliset ja kansantaloudelliset faktat pyritään ottamaan, jopa Suomessa tehtävissä suojelupäätöksissä

LVM ;n syöttämä näkemys poliittisille päättäjille Suomen sisävesistä

Suomen sisävedet EU :n sisävesiliikenne tavoitteisesti määritettynä : 

Viimeinen sisävesiliikenteen MKH raportti kolmen vesistöalueen mahdollisuuksista : Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)

mm keiteleen kanavasta näin.  vrt Saimaan kanavaliikenne volyymejä: Kuukausitilastot | Suomen Satamaliitto

 

 

+++

Eli mitä vesien suojelussa tulisi liikenteen osalta huomioida?  ; 

Mihin ja miten  meriä ja sisävesiä sitten tulevaisuuden .liikenteessä hyötykäytetään ?

Miten laivaliikenteen  hyötykäyttöstrategiat ovat sopeutetut vesiensuojeluun ja/ miten tulevaisuuden vesiensuojelu on  sopeutettu laivaliikenteeseen ?

Vesiensuojeluväittämillä  on  selkeästi vaikutettu mielestäni negatiivisesti – sitten vuoden 1990 Suomalaiseen  merenkulun kehittämiseen. 

Suurin vaikutus merenkulkuun oli Saimaan alueelle  vuonna 1990 tehty suojelupäätös,  jolla lopetettiin öljyliikenne Saimaalta.

Se  on vaikuttanut ei ainoastaan Saimaan alueelle, vaan totaalisesti koko vesiliikenteen kehittämisiin ja sen kautta koko liikennejärjestelmä suunnitteluun ja erityisesti sisämaan  liikenne infraan ,liikenteestä tulevien päästöjen määrään sekä energian käyttöön.

+++

Vesiliikenteessä  on kaksi erillistä osa aluetta / kaksi hallinnollisesti ja faktisesti eri ajureilla toimivaa  liikennemoodia  Vesiliikenne ajurit (sisavesi.fi) , niin faktisesti, liikennemaantieteellisesti kuin EU:ssa  toteutettavassa liikennestrategiassa :meriliikenne ja sisävesiliikenne .

 

Joita EUssa hallitaan erillisinä liikennemuotoinaan .Mobility and transport (europa.eu)

Molemmissa liikenteen mahdollistavissa vesissä harrastetaan ja toteutetaan niin  huvi-, virkistys-, ja hyötykäyttöä .

Joten vesien suojelussa tulisi ottaa erilliseen käsittelyyn kaikki näkökohdat.

Otan tähän mukaan, eli rajaan käsittelyä  ainoastaan hyötykäytön tarkasteluun.´

jossa

  • Sisävesiliikenteen vastaavaa strategiaa meillä ei sitten olekaan vaikka meillä on noin 8000km sisävesiväyliä, kolme suurta vesialuetta ,

 

 

joista mahdollisuus liikenteeseen EU tavoitteisesti olisi  heti alkuun kolmella vesistöllä ja noin 7600 km väylästöllä.  Liikennettä voitaisiin  harjoittaa meriliikenteen tavoin erillisesti Sisävesiliikenne ja –väylät näkymät ja mahdollisuudet (sisavesi.fi)  pelkkänä sisävesiliikenteenä – tai korjausvelka remonttien jälkeen itämeren lähimeriliikenteen olennaisena osana-  kuten esim. Ruotsissa jossa  sisävesiliikennettä tutkitaan ja harjoitetaan  lähimeriliikenteeseen yhdistettynä -sen oleellisena osana    Traficom raportti : Suomen liikenteellinen saavutettavuus Euroopassa ja Pohjoismaissa | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Olisiko seuraavan hallituksen aika ja velvollisuus toteuttaa valtakuntaan yhteisen  vesiensuojelun nimissä -puhtaalta pöydältä ,jo  vuonna 1990 sisävesiliikenteen suojelun nimissä, Neste Oy:n johdolla poistettiin tehtyjen päätösten ja tutkimusten perusteella Saimaan öljykuljetukset Uolevi Raade ja Saimaan kanava | Uusi Suomi Puheenvuoro

mikä on osaltaan johtanut  sisävesiliikenteemme hyötykäyttö  kokonaisuuden hämärtämisen .  Öljytuotteiden laivaliikennöinti poisto Saimaalta  tehtiin poliittisin perustein , viherväittämiin perustuen ,  ei liikennemaantieteellisiin eikä tekniisiin faktoihin perustuvin päätöksin.

Samalla kieltopäätöksellä  vaikutettiin siihen,  että Vuoksen ja Kokemäenjoen vesistöjen hyötykäyttöä ei edes ajateltu toteutettavan….Työryhmä: Keiteleen kanavan parantaminen ei ajankohtaista – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Tätä poliittista päätöstä, päätöksen tekoaikana arvosteli,  jopa silloinen vihreiden  kansanedustaja professori Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Olisiko nyt seuraavan hallituskauden aika heittää sisävesiliikenne myytit nurkkaan Arctic logistics, Shipdesign and Energy efficience (e-lass.eu) ja aloittaa täysin puhtaalta pöydältä meidän 8000 km sisävesiväylien käytön mahdollisuuden arviointi yhdistettynä EU tavoitteisiin ja vesiensuojeluun ja nykyajan teknisiin valmiuksiin.    https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf   alkaen  sivulta 263.  jonka mukaisesti naapurimaassa on edetty :

Nykyaikaista -Ruotsalaista sisävesiliikennettä ja sen uusia tavoitteitaa – tankkilaivoille.

 

ja tehtävänä olisi valtakunnan tason Vesiliikenne strategia, josta luonnos voisi olla jotain tähän suuntaan :

: vesiliikennestrategia-2014.pdf (sisavesi.fi)

 

mikä taas sitten tulisi jakaa EU liikennemoodien mukaisesti  kahteen erilliseen osaan

ja josta erotetaan EU tavoitteisesti omaksi liikennemuodokseen ja sen mukaiseksi tavoitteeksi Suomen jopa 8000 km sisävesiväylä käytön mahdollistamiseksi

  • sisävesiliikenne strategiaan mitä ei vielä tehty – vaan valitettavasti  tapauskohtaisesti sovelletaan meriliikenne strategiaa ja meriliikenne logistiikan antamia mahdollisuuksia meriliikenne perusteisen sisävesiliikenteen hoitamiseen ja kehittämisiin.  EDK-2021-AK-389475.pdf (eduskunta.fi)  : sivu 1/8 ” Suomi pyrkii vahvasti siihen, että Suomen sisävesiliikenteessä voitaisiin soveltaa jatkossakin merenkulun kanssa yhteneväisiä sääntöjä”

+++

Sisävesiliikenne strategia tulisi  perustua-  ei nykyisin voimassa oleviin  meriliikenteen vaatimuksiin vaan  EU:ssa tavoiteltaviin  sisävesiliikenteen omiin vahvuuksiin ja niiden mukaisiin tavoitteisiin  ;

Perustuen sisävesien liikenteellisestä hyötykäytöstä annettuun EU liikennestrategiaan vuodelta 2011  mukaisesti : EU VESILIIKENNEMOODIT: Sisävesiliikenne – Sisävesi.fi (sisavesi.fi)

.ja jo  kolmeen EU ssa  tehtyyn vv 2006-2021  sisävesien kehittämissuunnitelmiin Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi , joista vain ensimmäisessä Suomi oli aktiivisesti mukana.  Jossa ensimmäisessä aloitettiin  Keitele Päijänne alueen sisävesi  liikenteen tutkiminen ja jolle suunniteltiin jo VTT:n innovatiivi tukisuositusten mukainen laivamalli EU tuella 8.5-Keitele-Päijänne-hake-bioship-1-2009-.pdf (sisavesi.fi)    mutta valtio keskeytti vuonna 2010 tutkimukset Liikenne ja viestintäministeriön ja TEM hallinnon uudistusten yhteydessä poistamalla Järvi Suomen alueellisen  sisävesiliikenteen hallinnon ,ottamalla sen keskushallinnon haltuun ja lopettamalla kaiken sisävesiliikenteen tutkimisen ja  kehittämisen.  sivu 8/11 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu