Hesarin ja Pesosen yhteinen näkemys logistiikasta

 

UPM Pesonen ilmoitti viikolla pörssitiedotteen aluksi, että Suomalainen logistiikka on liian kallista ( kirj. huom ; joten sille tulee tehdä jotain.)

Hesari kirjoitti ylistyskirjoituksen tämän päivän lehdessään suomalaisen tavaraliikenne väylän toiminnasta rekka autoilla ja meriliikenteen avulla Ruotsiin.

Paneudutaanpa niihin.

Meillä on rekka liikenne vallitseva ja tavaraliikenteen määräävä liikennemuoto(Hesari)  ja logistiikan kustannuksia tulee saada alas( Pesonen) ( -energia ja kestävän kehityksen vaatimusten lisäksi) .

+++

Merenkulkumme meriliikenne osuus on sopeutettu ja  perinteisesti ylläpidetty ainoana mahdollisuutena – Suomi on Saari liikennejärjestelmään sen suurimman  ja vahvimman  lobbaajan johdolla  -meriliitto – sisävesiliikennettä   ei ole otettu merenkulun kehittämis aihioihin mukaan lainkaan.  (http://www.meriliitto.fi/?page_id=29) ja siten merenkulun tekninen kehitys ja tietoliikenteen mukaan tulo ovat jääneet niin medialta kuin valtiolta ”jäihin” niin myös siten merenkulun mahdollisuuksia erityisesti merenkulun sisävesiosuutta ja sen  mahdollisuutta maamme noin 8000 km sisävesiväylä km hyötykäyttöön ei ole huomioitu EU sopimuksista huolimatta.

Kaikki tutkimukset Sisävesiliikenneverkosta ja sen hyödyistä ovat niin ikään ,valitettavasti valtion taholta  tekemättä, koska ei maassa ole tehty mitään kokonaisvaltaista tutkimuksia vesiliikenne verkon  hyödyistä –  nykytekniikkaa hyödyntämällä. Kaikki spekulaatiot esitetään mutu tuntumalla jossa vallitsevana MUTUna on se, että sisävesillä ei voi talvella liikennöidä ja, että sisävesille ei saada tarpeellista tehokkuutta-laivojen pienuuden takia .  em., esimerkki keskustelusta joitain viikkoja sitten  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/jaatutkimus-ja-tavaraliikenteen-liikennejarjestelma/

Tutkimuksilla tulisi ennen tulevia päätöksiä osoittaa, että kyseinen mahdollisuus sisävesien käytöstä on mahdollisuus, jolla logistiikkaamme voidaan tehostaa, ja ehken, jopa vain EU:ssa sovittuja sopimuksia ja tukipolitiikkaa toteuttaen.  Tai sitten tutkimukset osoittaisivat kyseisen mahdollisuuden tehottomuuden.

+++

Hesarin kirjoituksessa  annettiin exelillä tehtyjen trendien avulla ymmärtää, miten meriliikenne kasvaa .

Käsiteltiin meriliikennettä, kuten se olisi ainoa merenkulun mahdollisuus kuljettaa kontteja Suomesta Eurooppaan.

-Ajatelkaapa tilanne, jossa Kaipolasta lastattaisiinkin vaikkapa laiva viikossa keski eurooppaan ilman,  että kontteja  tarvitsisi kuljettaa rekoilla ja junilla ensin merisatamaan , purkaa toisessa päässä merisatamassa uudelleen sisävesilaivaan, juniin ja rekkoihin, vaan Kaipolan laiva menisikin vastaanottajan lähimpään sisävesi laituriin, jossa laiva itse purkaisi kontin lähikuljetusrekkaan vastaanottajalle ja päinvastoin -Keski Euroopan sydänmailta takaisin suoraan Järvi Suomeen ilman rannikkosatama pysähdyksiä (ja ilman mm osa maksuja  Helsingin 4 miljardin satama liikevaihdosta)  .

Tätä tavaranvaihtoa-ilman rannikkosatama pysähdys tarve määrittelyä –  on Järvi Suomen alueelta tällä hetkellä noin 30 miljoonaa tonnia vuodessa .

Tarkoittaa  minimissään 1000 000 rekka auto lastausta kuljetusta ja satamakäsittelykustannusta.  (molemmissa päissä merikuljetusta   tai maksimissaan  5- 10 000 sisävesi-suoralaivan lastia ja niistä lähikuljetuksia ilman terminaalipysähdyksiä ja töitä.

+++

Em kuvailusta voikin sitten itse kukin  päätellä mitä mahdollisuutta voisi löytyä sisävesien käytöstä  Pesosen etsimiin logistiikan säästöihin.

+++

Meriliikenteen kasvu on maailman  laajuinen ilmiö -jossa Suomi ei ole mukana.

Suomen meriliikenne volyymit eivät ole kasvaneet vuosikymmeniin .

Siksi Suomen trendi luvut vastaavilta ajoilta jätettiin Hesarissa käsittelemättä ?

Ehken myös siksi, että Suomen tavaraliikenne volyymit eri satamien osilta näyttävät, että meillä esim. kontti liikenteessä, ainoastaan liikenteen maan sisäiset meriliikenne voluumien satamasiirrot – ei luonnollinen liikenne volyymien kasvu, ovat ainoastaan saaneet kuorma auto liikenteen , ei meriliikennettä eikä merenkulkua (sisävesiliikenne + meriliikenne )  kasvamaan .

Meriliikenne volyymisiirtojen satamasta toiseen  ”syynä” voidaan selkeästi pitää maa infran rakentamista tarvittavalle ja toteutuneille  meri-infra siirroille ( Vuosaaren rakentaminen ja sen tarvitsemien -raide- ja maaliikenne infra panostukset  Helsinki keskeiseksi ) vaikka metsäteollisuuden investoinnit ovat olleet Keski Suomessa -ja selkeä logistiikasta johtuva metsäteollisuuden pako Järvi Suomesta on ollut fakta .) ja volyymien siirrot ovat suurin tekijä -niin sitä ei ole huomioitu liikennejärjestelmä panostuksissa lainkaan ,vaikka mm Ahon komitea muuta edellytti 2008/2009 .

Kuten Hesarissa näytetty maailman trendi osoittaa.  http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/15.1-Kotkan-satama-ja.pdf  sivu 3 maailman meriliikenne World Bankin mukaan 64% .  Ja sivu 10 Suomen satama voittajat satama ja maaliikenne infra panostusten jälkeen : Rauma (+46%) ja Helsinki (12%) ja hävinneet osapuolet ovat koko i Suomi (-3%) ja KotkaHamina satamat (-15%).

+++

Pääministeri antoi Kaipolassa tällä viikolla infra kehittämislausunnon, jossa hän viittasi tehtyihin  suuriin, metsäteollisuuden tarpeisiin tehtyihin  raideliikenne investointeihin  ja alueellisiin uusin tehtäviin  liikenne infra panostuksiin.   Nämä alueelliset liikenneinfra panostukset tarkoittavat kuitenkin vain ja  ainoastaan tavaraliikenteessä raide ja maantieliikennettä .

Edellä mainitusti raportoinnista selviää ja voidaan havaita, että tehdyillä liikenne infra toimenpiteillä ei ole saavutettu metsäteollisuuden (Pesosen) logistisen tarpeen edellyttämää taloudellisuutta eikä tehokkuutta.

Toisaalta mainittua Suomi on Saari liikennemallia toteutettaessa olla menossa liikenne volyymien kuljettamisissa täysin vastoin  EU:ssa vuonna 2011 sovittua tavoitetta .  Meillä rekka liikenne kasvaa, kun selkeästi ollaan(EU:ssa)  sovittu, että raskaan maantieliikenteen volyymejä tulisi siirtää maanteiltä raiteille ja vesille.

Nyt kymmenen vuoden trendi osoittaa, että meillä juuri niillä matkoilla joista volyymit tulisi siirtää raiteille ja vesille volyymit kasvavat (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/sanna-marin-tahtoo-edelleen-ratkaista-pelkkien-raideinvestointien-avulla-upmn-ja-muun-metsateollisuuden-logistiset-ongelmat/  . ja päinvastoin siellä missä voluumien kasvua ei olla EU:ssa sovittu  pienennettäväksi esim. liikenne moodi siirtojen avulla https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_enr , siellä meillä Suomessa kuljetettavat rekka liikenne volyymit tippuvat.

+++

Tutkimus maamme sisävesien käytöstä logistiikan tehostamiseksi on esitetty http://sisavesiliitto.simplesite.com/445968775

Rahoitusta ensimmäiseen EU:ssa vuonna 2011 sovitun liikennemoodisiirtojen tutkimiseksi odotellessa

lisätietoa aiheesta ja vuosikymmenen ajan tehdystä (puutteellisesta ja voidaan sanoa jopa osittain virheellisestä) liikenne politiikasta löytyy:

www.sisavesi.fi

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/

http://sisavesiliitto.simplesite.com/

 

ks myös blogi: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/yle-ja-muu-liikennejarjestelmastamme-kertova-media/

 

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu