Hesarin nopea  vastaisku Karjalaisen  29.04.2022 Kymi kanava jutulle

Eilen Joensuussa ilmestyvä ”Karjalainen” lehti otti esille Kymi kanavan -sisävesien kehittämiskohteena Saimaan kanavalle. esille ensimmäisenä sitten vuoden 2009 Sisävesiliikenteen historiallinen päivä 29.04.2022 | Uusi Suomi Puheenvuoro

Tänään Hesari antoi hienovaraisen sofistikoidun vastaiskun Historiantutkija osasi odottaa, että Venäjä nostaa Nato-keskustelun myötä esiin Neuvostoliitolta vuokratun Saimaan kanavan – Kotimaa | HS.fi   sillä että lehti konkreettisesti näyttää sen että se jatkaa hallituksen eduskunnan ja lobbareiden valitsemalla linjalla.

eli

Hesari jatkaa Saimaan kanava artikkeleita pelkästään historia ja politiikka linjoilla, ilman liikennepoliittisien logististen tai EU liikennestrategiassa mainittujen vaihtoehtojen punnitsemisia

Sellaisella tekstillä,  jossa ei taaskaan keskusteltu arvioitu sitä miksi tai miten Saimaan kanavan avulla on vuodesta 1997 toteutettu tai ei toteutettu EU viiden liikennemuodon avulla sovittua liikennestrategiaa.  Ei keskusteltu siitä miten Sisävesiliikenteen nykyisiä puutteita,  jossa Suomessa ei ole mahdollisuutta käytännössä maantieliikenne volyymien siirtoon vesille väyliä ,  eikä  siten reilua kilpailua puutteellisen infran takia  vesi raide ja maantieliikenteiden välille  voida toteuttaa…

++

Hesari  pysyy tiukasti historiallisella ja  Suomen hallituksen sisävesiliikenne linjalla. Hienosti kautta rantain pitämällä myytit ja epäjohdonmukaisuudet melkein kokonaan pois hyvästä artikkelista.

Artikkeliin olivat saanet historian tutkijan mukaan..

Joitain fakta  huomioita  hesarin  artikkelista – niin laivoista kuin historiallista tapahtumista voi kuitenkin  nähdä

+++

Hesari kirjoittaa:

”Saimaan kanava on ainoa vesiväylä, jota pitkin isot rahtialuksetkin pääsevät Saimaalta Suomenlahdelle ja sieltä maailman merille.”

Kommentti : Lehden maininta isoista rahtialuksista ja sisävesistä   tarvitsee hieman valotusta.

kun

Saimaan kanava sulut ovat kokoa  82,5 m x 12,6m x 4,35 m   maksimikoko lasteille noin noin 2500 metristä tonnia.  sillat ovat korotetut 24 metriin

 

Ja siihen otetaan vertailuun 90 luvulla tehdyt

Keitele Päijänne  kanava sulut ,mitkä jotka ovat kokoa   110 m  x 11,8 m  x 2.4 m ;

jossa on selkeästi suuremmat sulut, mutta pienemmän syväyden ansiosta takia lastimäärä laivoilla  on samaa tasoa – sulut rakennettiin 90 luvulla , mutta koska siltoja on väylällä yhä vain jopa 3,5 m laivojen vedenpinnan yläpuolisella alituskorkeudella,  niin se merkitsee että laivaliikennettä ei voida harjoittaa lainkaan,  vaikka kanavat ja sulut sen mahdollistaisivat.  Liikenteen avaukseen, tarvittavia poliittisia päätöksiä ei edes tutkimuksia ole tehty 2010 luvulla ,,, vaan  näitä poliittisia päätöksiä siltojen korotuksista on odotettu 90 luvulta lähtien… PowerPoint Presentation (sisavesi.fi)

+++

Hesari kirjoittaa edelleen että :

” Kanava tarjosi Itä-Suomen teollisuudelle kolmannen kuljetusmuodon kumipyörien ja rautatien lisäksi.”

Kommentti : Kirjoittaja ( t )eivät ole sisäistäneet sisävesien ja meriliikenteiden erilaisia roolia ja eri liikennemuotojen kilpailu asetelmia.

Sisävesiliikenne alueellisesti tavaraliikenteessä , valtakunnan tasolla kilpailee raide ja maantieliikenteen kanssa .    Kilpailu edellyttää alueellisen liikenne verkon olemassa oloa valtakunnan tasolla .   EU ssa tämä on tajuttu ja on sovittu jo vuonna 1997-muoltimodaali liikenteen kehittämisiksi TEN:T alueelliset liikenneverkot   mutta Suomessa sitä ole sisävesiliikenteen osalta  alettu toteuttamaan

Saimaan alueelle kanavarakentamisen myötä tapahtui kanavan myötä ainoastaan se, että meriliikenteen pienalukset saatiin tulemaan Saimaalle. Ja liikennemalli oli suora kopio meriliikenteen liikennemallista jossa meriliikenteen kumppaneina sujuvan logistiikan toteuttamiseksi tarvitaan satamainfra, raide ja maantieliikenne kumppaneiksi ei kilpailevaan rooliin , vain sisävesi kilpailee meriliikenteen kanssa mikäli sisävesiväylästö antaa tarpeellisen koko edun laivoille ja lasteille.  Eli  logistiikan kehittämisiin minimaalinen sisävesiliikenne oli optimaalinen koko muulle logistiikka kentälle.

Saimaan kanavan avulla kilpailua maantie ja/ tai raideliikenteen kanssa ei syntynyt koska alueellista  ns kattavaa sisävesien TEN_T verkkoa ei koskaan rakennettu yhdistämään Kymi joen ja Kokemäen joen vesistöjä  tavaraliikenteen tarpeisiin ja yhteyteen Saimaan vesistön kanssa.  vaikka innovatiiviset laivaratkaisut puoltavat sisävesiliikenteen todellista kilpailua ,omina lastauslaitteineen ja matalavesiväylien kulkuominaisuuksien uusilla mahdollisuuksilla.

 

Maaseudun tulevaisuuden liikenteen ja kestävän kehityksen mukainen vesiliikenteen "konttirekka"

Valtio vaan tahtoo aktiivisesti edelleenkin toimia vastoin kaikkea sisävesiliikenne logiikkaa ja yhdistää kaiken meri ja sisävesiliikenteen asetukset ja tavoitteet ja tutkimuksen pelkän meriliikenteen varaan.

 

Maaseudun tulevaisuuden liikenteen ja kestävän kehityksen mukainen vesiliikenne" tukkirekka"

+++

Hesari kirjoittaa

SAIMAAN kanavan kaupallinen merkitys kasvoi 1980-luvulla, jolloin kanavaa myöten alkoi kulkea venäläistä puuta Suomeen ja suomalaisia puunjalostustuotteita maailmalle.”

Kommentti :

Toisaalta samaan aikaan alkoi Saimaan kanavan  ja sisävesien kehittämättä jättämisen avulla tapahtuva suuryritysten liikennejärjestelmä tavoitteiden avulla hakemat muut tavoitteet niin metsäteollisuudessa hankintamonopolin ylläpidolla , kuin  esim . Neste Oy :lla jolla oli tavoite saada kilpailijat pois suoratuonnilla tapahtuvan öljyn myynnissä Saimaan alueelta Uolevi Raade ja Saimaan kanava | Uusi Suomi Puheenvuoro 

Eurooppalainen vesiväylä- kahden joen risteys…..

+++

Ja lopuksi Hesari toteaa  sitten kaiken Saimaan kanavaliikenteen ja Suomen sisävesiliikenteen kehittämisen lopettaminen olevan ok,  niin pitkäksi aikaa kunnes Venäjä Suomi ystävyys on jälleen voimissaan .  Sitä julistaa tämä artikkeli seuraavilla sanoilla:

”Paaskoski uskoo, että Itä- ja Kaakkois-Suomen teollisuus selviäisivät ilman kanavaakin. ”

Kyllä näin varmaan onkin,  mutta miten selitetään se, että Suomi , jossa on Euroopan kolmanneksi tihein  sisävesiväylästö, niitä ei ole tahdottu yhdistää alueellisella  vesiliikenneverkolla –  yhdistämään kolmea sisävesivesistöä , jolla voitaisiin EU tavoitteisesti ,  korvata kallista ja ilmastolle epäedullista kuorma auto liikennettä.

Saimaan kanavan merkitys – ystävyys vai liikenne – milloin naamiot riisutaan Suomessa ? Suomen strategiana on ollut 24.2.2022 jälkeen edetä ”ajopuuna ” suuressa Eurooppalaisessa päätösvirrassa odottaa mitä EU ja Venäjä tekevät. Meillä eduskunta tekee… (uusisuomi.fi)

 

 

+6
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu