Hesarin pk vs. lehden omat kannanotot, kirjoitukset ja valtion sopimukset ilmastotoimista pikakommentti – lukuaika noin 1 min. 

 

 

Otteita     päivän pääkirjoituksesta 27.10.2023 :  

Otsikko

 ote tekstistä

välihuomio isolla:

Tieliikenteen ilmastopäästöistä parlamentaarisesti ja alueellisesti sovitut MAL-toimet :  

2.6.2020 MAL sopimus Uudet MAL-sopimukset ohjaamaan maankäytön, asumisen ja liikkumisen kestävää kehitystä – valtio ja kaupungit rahoittavat kestävää kaupunkikehittämistä ennätyspotilla – Ympäristöministeriö  

”Liikenteen osalta panostukset kohdistuvat erityisesti kestävään liikkumiseen, joukkoliikenteen edellytyksiin sekä raideliikenteen kehittämiseen, millä pyritään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä kestävämpään maankäyttöön ja asumiseen. ”   

Josta on kokonaisuudessaan, poliittisin päätöksin jätetty huomiotta EU ssa sovittu ja Suomeen täysin soveltuva vaihtoehto ottaa käyttöön maamme 8000km sisävesiväylästö TEN_T liikenneverkkosopimuksen vuodelta 1997 rakentamistavoitteen mukaisesti, EU tuella mahdollistamaan raskaan maantieliikenteen tuomaa rasitetta niin tiestölle , teollisuuden ja valtion liikenteesta aiheutuville kustannuksille ja alueelliselle saavutettavuudelle.

IW-NET Final Event Intermodal urban last-mile transport with track and trace | IW-Net

 

Myös  Orpon hallitus on lähes   orjamaisesti alkanut toteuttaa em MAL sopimusta ilman EU liikennestrategian tai TEN_T verkkojen kokonaisvaltaista huomioon ottamista.  Turun tunnin juna nytkähti seuraavalle seisakkeelle – ministerivaliokunta käynnistää neuvottelut rakennustöistä kuntien kanssa (yle.fi)

  Nyt 25.10 tehdyllä  MAL perusteisella  -liikennepoliittisena -tai paremminkin – aluepoliittisena toimena onkin todellisuudessa aluepoliittista tukea Turun Helsingin alueille, mikä on valtakunnan erityisesti viennin ja tuonnin halpuuttamisen todellinen este, ilmasto tavoitteiden heikon toteuttamisen lisänä    :  Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

 

 

 Jättämällä kaiken ilmasto-liikennemaantieteellisen mahdollisesti raide ja rannikkokaupunkien liikenne hankkeille yleisesti kilpailua tuovan faktatiedon ja niiden tuomat vaikutus arviot tekemättä, mukaan luettuina EU liikennestrategia tavoite vuodelta 2010 siirtää raskaan maantieliikenne volyymista puolet raiteille ja vesille

  Vuoden 2011 valkoinen kirja (europa.eu)  

  • ” 50 prosenttia keskipitkän matkan kaukoliikenteen matkustaja- ja rahtimatkoista siirretään maanteiltä rautateille ja vesiliikenteeseen.”
    • Tämä vaihtoehto on tyrmätty Suomessa eduskunnan toimesta ,  valitsemalla meriliikenne tutkimus kaiken merenkulun, virheellisin perustein – myös sisävesiliikenteen kehittämisperustaksi.  Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi

 

”Antisote” ja valtion raideliikenne kehittämisen edellyttämä liikennetutkimuksen laiminlyönti. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu