Hesarin Turku Helsinki työssäkäynti alue vs. EU liikennestrategia ja sen puutteellinen toteutus Suomessa

viite :  Sivu 15 | 14.1.2024 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

Pohdittavana lehdesssä nyt tunnin radan historiaa vuodesta 1974 alkaen – yhdistettynä Raideliikenne tutkimusten antamiin tuloksiin, joiden perusteella juttu on otsikoitu haluttuja mielikuvia nostattavaksi :

  • ”Parjattu Tunnin juna näyttää järkevältä” , mutta tutkimukset ja niiden avulla tehtävä järkevä perustelu vaikuttaa näyttävän toista:
  • ”Uudella radalla halutaan yhdistää Helsinki ja Turku yhdeksi työssäkäynti alueeksi.”
  • ”Uusilla säästöillä väli lisäksi pyhitettiin ainoastaan henkilöliikenteen käyttöön.”
  • ”…hintalappu on hulppea 2,8-3 miljardia euroa”
  • ”Voi siis olla että kaikki Turun kolme raidehanketta kaatuvat. Se olisi jälleen erä-ellei otteluvoitto Turun pahimmalle kilpailijalle Tampereelle. ”

Mitkä ovat valtion yhteisten varojen käytön lähtökohdat liikennepoliittisia investointien päättämisissä.

 1. Ylimmän lainsäädännän ja liikennepoliittisen vallan olemme antaneet EU lle liittyessämme siihen.

Eli lähtökohtaisesti jokainen liikenne infra rakentaminen tulee tavalla tai toisella vertailla siihen toteutetaanko sillä EU ssa sopimiamme liikennepoliittisia tavoitteita , vai mitä hesari ?     No hesarissa en ole havainnut  tätä huomioitavan kaikkien liikennemuotojen osalta ,  sitten vuoden 2009, jolloin 4.3. sen pääkirjoitussivun teksti kuului näin:

3.11 HS 4.3.2009 (sisavesi.fi)

Tarkoittaa kokonaisvaltaisesti sitä ettå  Suomessa on tietoisesti toteutettu puutteellisesti EU:ssa sovittuja liikennestrategia tavoitteita, alkaen jo Sitran ja LVM suunnitteleman ja eduskunnan hyväksymän  liikenne revoluutio  päätöksen ja sen toteuttamiseksi toteutetun hallinto uudistuksen voimaan saattamisella  ,  juuri vuotta ennen liikennestrategian voimaan saattamista.

 • Voidaankin kysyä ” Onko EU liikennestrategia tavoitteet otettu huomioon kotimaan lakeja ja strategioita tuotettaessa. Tarkoittaa onko ”Liikenne 12”  tavoitteet ja hallituksen ohjelma sopusoinnussa kohdan 1 mukaisesti .

kolmekymmentä virhettä löytyy edelleenkin ,siitä syystä että on haluttu raide ja maantieliikenteeseen perustuva Suomi on Saari liikennemalli  toleutettavaksi

: Liikenne 12 suunnitelmassa vuonna 2021 oli vain 19 virhettä, nyt puutteellisia kohtia 2023 liikenteen osalta Hallituspaperissa on 30 kohtaa | Uusi Suomi Puheenvuoro

Liikennerevoluution avulla .

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

2)  Otetaanko vaikutus arvioissa huomioon kaikki kohdassa 1 mainitut asiat. 

Vastaus tähänkin on selkeä Ei

Jopa ”Ghostwriterkin” osaa kirjoittaa aiheesta, jota media ei havaitse: Liikennejärjestelmämme vaikutusarvioperusteiden yksipuolisuus | Uusi Suomi Puheenvuoro

viisi liikennemuotoa Viisi vs neljä liikennemuotoa – EU tavoite vs Suomen malli vuodesta 2011 | Uusi Suomi Puheenvuoro

tarkoittaa, että kaikki tavaraliikenteeseen EU ssa sovitut ja asetetut liikennepoliittiset raide ja maantieliikenteen  vaikutus arviot sitten vuoden 1997 TEN_T päätösten ovat tuotetut ilman sisävesiliikenteen kilpailevia  tutkimuksia ja EU ssa sovittuja toteuttamisia   Eduskunnan hyväksyminä.

Suomen itsehankittu liikenneinfra ongelma: 15 vuotta EU liikennestrategian vastaista hallintoa (uusisuomi.fi)

Erityisen katalan mielenkiintoista-”tietämättömyyttä” ,  tuossa hesarin kirjoituksessa oli se, että Tampere ja Turku laitetaan samaan kategoriaan raideliikenne kehittämistavoitteissa.

Laajemmin  EU liikennestrategisesti ,kaikki liikenteelle asetetut ja jäsenvaltioiden liikennemaantieteellisesti optimoitavat ja vertailtavat  tehtävät , kattavat sekä henkilö että myös tavaraliikenteen.  Tavaraliikenne puoli on jätetty tietoisilla päätöksillä henkilöliikenne kehittämisinfra tavoitteiden vaikutusten alle Suomessa sitten vuoden 1990 jolloin valtion tuella lopetettiin Suomessa kilpailusyistä öljyn suora tuonti sisämaahan laivoilla ja siirryttiin kotimaan öljynjalostamolta ostettaviin rekka ja raideliikenne toimituksiin, vahvasta,  vihreän puolueen vastustuksesta huolimattaa .  Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

Tuloksena Järvi Suomen alueen viennin ja tuonnin jopa viisinkertaisesti kalliimpi liikennöinti Keski Eurooppaan mitä vaihtoehtoisella EU tavoitteisella suoralla sisävesilaivauksilla kyettäisiin toteuttamaan: Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

EU tavoitteisesti tulisi kullakin valtakunnan osa alueella toimia ja tuottaa liikenne infra ja sen avulla liikennepalvelut  alueen omien liikennemaantieteellisten perusfaktojen avulla:

 

Meillä valtion tuottaman tiedon perusteella meillä on sisävesillä  mahdollisuus ainoastaan Vuoksen vesistön käyttöön( noin 10% kaikista sisävesi rahti liikenteeseen soveltuvasta väylästöstä)  ,silloin kuin Saimaan kanava on auki.

Lähtö kohtaisesti merenranta alueille  meriliikenne ja siten  laivoihin perustuva liikennelogistiikka,  sisävesialueille sisävesilaivoille paras maksimaalinen  infra ja logistiikka tavaraliikenteille , jota täydennetään niin raide maantie kuin lentoliikenteillä.

Meillä sekä vaikutus arvioista tutkimuksista sekä EU tukimenettelyistä on jätetty yli 7000 km  sisävesiväyliä väyliä vaille huomiota määrittämällä sisävesiväyliä meriliikenteen alustarpeiden mukaisilla kauppamerenkulun laivaväylä määrityksillä.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu