Hesarin vieraskynä valtiosopimuksesta; kysymyksiä EU Liikennestrategiasta poikkeamisesta ja poikkeamisesta johtuvista kustannuksista.

 

Hesari herättää kysymyksen valtiotason sopimusrikkomuksista.

Suomi on vuonna 2011 ottanut toteutettavakseen EU liikennestrategiassa  sen sisällään pitämän velvoitteen ottaa strategiassa tavoiteltavat menetelmät ja toimet  huomioon omassa jäsenvaltion liikennesuunnittelussaan eli  EU liikennestrategiassa sovitut tavoitteet .

Valkoinen kirja 2011 – Euroopan komissio (europa.eu)

EU tilintarkastustuomioistuin toteaa tavoitteiden mukaan ottamisista seuraavaa

 https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/lr_transport/lr_transport_fi.pdf   sivulla 12 

Mutta  kaikesta ylläolevasta huolimatta Suomi  jättänyt  toteuttamatta kokonaisuudessaan -niin verkkojen kehittämisen kuin logistiikan tutkimuksen osalta ,  tavoitteen siirtää rekka liikenne volyymejä raiteille ja vesiliikenteeseen,

. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 (valtioneuvosto.fi)

Tavoitteen toteuttamatta jättämisen  takia , ohella ja edellytyksenä poisjättämiselle on myös laiminlyönyt kokonaisuudessaan vesiliikenteen EU ssa sovitun mukaisesti tuetun kehittämisen niin TEN_T verkkojen kuin tukihakemusten osalta koko liikennestrategian voimassa olo ajan eli yli 12 vuotta.

viite :  näyte viimeisestä hakumenettelystä, jossa siinäkään ei ole yhtään sisävesiliikenne hanketta ei suunnitteilla eikä tukihakemuksissa

https://lvm.fi/-/suomesta-haetaan-yli-325-miljoonaa-euroa-eu-rahoitusta-liikennehankkeille 

+++

Suurin syy siihen lienee metsäteollisuuden aluehankinta poliittinen monopoli ja/tai määräävän markkinaosuuden ylläpito josta sovittiin jo vuonna 2007

2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi) sivu 6/11

Jonka tuloksena Metsäteollisuus panostaa edelleen pelkkään raide ja maantieliikenne volyymien ja niiden avulla tehtävän logistiikan hoitoon.

Logistiikka – Metsäteollisuus ry (metsateollisuus.fi)

ja tukee pelkästään sisävesien osa kehittämistä  – Vuoksen vesistön syväväylä osuutta . Ei kokonaisvaltaisesti koko 8000 km väylästömme osalta

EU suitsii viherpesua – markkinoinnissa – direktiivi ei koske Suomalaista tutkimusta eikä eduskuntaa ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Onko odotettavissa sopimuksen  rikkojavaltiolle Suomelle – sanktioita vai onko sopimusrikkomus hiljaisesti EU ssa hyväksytty toimenpide, on relevantti kysymys :

Sopimusrikkomus Suomen osalta voidaan katsoa olevan  hyvin suunnitelmallinen ennakko toimenpide,mikä   aloitettiin hyvin tietoisesti  Suomen eduskunnan hyväksynnällä  vuonna 2010 -vuosi ennen EU liikennestrategian voimaan saattamistaa ,  Sitran ja LVM:n yhteisesti suunnitellulla  liikennerevoluutio politiikalla

Liikennerevoluutio – Sitra  

Josta aiheutuneet haitat voitiin erityisesti havaita Venäjän Ukraina sodan sulkiessa Saimaan kanava liikenteen:

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

josta hyötyy erityisesti Suomen metsäteollisuuden raaka aine hankinta monopoli , ja haitan nielijöinä on suurelta osin metsän omistajat ja valtion liikenne infrasta johtuvana aluepoliittinen kehittäminen Järvi -Suomessa jopa viisinkertaisina  viennin ja tuonnin kustannuksina verrattuna EU sopimuksen toteuttamisvaikutusvaihtoehtoon.

Akkuteollisuuden Kiina – buumi ja liikenne inframme tietoisesti rakennettu ”coastal power” vs Järvi Suomi | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

lisäksi suoralaivaliikenne sisävesiltä tuo mahdollisuuden itämerenliikenteen ilman välilastauksia rannikkosatamissa – esimerkkinä Suomen sisävesiltä Saksan sisävesille -itämeren kautta tutkimus….

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu