Hs : Kolme mielipide kirjoitusta 3.1.2023  = Suomen liikennepolitiikan koko kuva !       

Tämän päivän hesarin mielipide kolme kirjoitusta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden., josta voi nähdä koko kuvan , ja poliittisesti valitun EU liikennestrategiasta poikkeavasta linjasta hyötyvien listan.

 

  • 1 )  Liikennesuunnittelun on perustuttava tarpeeseen

 

Helsingin kaupunki varautuu liikennesuunnitelmassaan keskustatunnelin  rakentamiseen, jossa mahdollistetaan tunnelin rakentaminen mikäli siihen on tarvetta.

 

  • 2) Satamatunneli vapauttaa Eteläsataman

Suomelle ,joka on kaukana markkinoilta ,on erityisen tärkeää että maan ohuet matkustaja ja tavaravirrat voidaan ohjata kulkemaan samoilla laivoilla.  Tämä lisää logistiikan kustannustehokkuutta ja pienentää päästöjä.  Helsingin on pääkaupunkina huolehdittava koko Suomen kilpailukyvystä.

 

  • 3) Kaupunkisuunnittelu nostaa hintatasoa.

VTT tutki liikenneministeriön toiveesta länsimetron todennäköisiä vaikutuksia kiinteistöjen arvoon.

Länsimetron tapauksessa 42% hyödystä meni julkisille yhteisöille-joista suurin oli Espoon kaupunki itse,- ja 30 prosenttia yrityksille esimerkiksi rakennusliikkeille.

Eniten hyötyivät ne jotka ovat älynneet hankkia kiinteistöjä selvästi ennen metropäätöksen tekoa., eli ne kiinteistösijoittajat jotka ymmärtävät kaupunki rakenteen kehitystä ja kaupunkisuunnittelua,  Markkinataloutta julkista ohjausta taitoa ja hieman onneakin.

 

+++

 

Liikenteen  kehittämistavoite erot  Suomessa ja EU ssa

          Suomi toteuttaa kansallista liikennepolitiikka  neljän liikennemuodon avulla ns Suomi on Saari liikennejärjestelmä mallia jossa meriliikenteen rannikkosatamien kautta tapahtuva matkustaja liikenne ,  tavaravienti ja tuonti .hoidetaan sisämaassa pelkästään raide ja maantieliikenteen avulla.  Lentoliikenne on neljäs liikennemuoto jota kehitetään.

EU on sopinut vuoden 2011  liikennestrategiassaan viidestä  liikennemuodosta joiden  avulla jäsenvaltiot  toteuttaa ja tavoittelee mm. TEN_T liikenne verkon rakentamisella   alueellista saavutettavuutta kaikkien jäsenvaltioiden alueille välillä niin henkilö, kuin  tavaraliikenteessä ,pyrkien minimoimaan raide ja vesiliikenteellä raskaan maantieliikenteen volyymiä tukemalla vahvasti vastaavia liikennehankkeita joilla liikennemoodi siirtoja voidaan tuottaa.

ja suuri EU tavoite jota rahoitetaan on siirtää puolet raskaasta maantieliikenne volyymistä vesille ja raiteille vuoteen 2050 mennessä.

Suomessa tätä EU ssa mukaan otettua ja Suomen suunnitelmista poisjätettyä liikenneväylästöä on noin 8000 km ollen Euroopan suurin sisävesiväylästö.

+++

Helsingin kaupunki eikä koko Suomi ole tätä tavoitetta, raskaan maantieliikenne volyymin saamista vesiliikenteeseen ole  vielä ottanut omissa suunnitelmissaan huomioon millään lailla..

VALITETTAVASTI.

Siten myös kaikki maantie ja raideliikenne suunnittelu on niin Helsingissä kuin Suomessa puutteellista EU tavoitteisiin ja tukiin  nähden ,näin tehdyt ja tällä hetkellä  vallitseva suunnittelu puute vaikuttaa kaikkeen muuhun liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen , mukaan luettuna myös ja erityisesti niihin liikenne volyymeihin millä   Helsingin raide katu tunneli ja meriliikenteen tulevat volyymit ovat lasketut – pienentäen EU tavoitteen mukaisesti niiden  nykyvolyymejä  jopa puoleen vuoteen 2050 mennessä, ,siirtämällä nämä rekka volyymit  pois rannikkosatamista niiden  maanteiltä ja kaduilta  suoralaivakuljetuksiin Järvi Suomen ja Euroopan väliseen  liikenteeseen

 

+++

 

TAUSTAA

 

Liikenteen kestävästä kehityksestä on sovittu  Ilmasto ja energia  toimien osalta Suomea sitovasti EU liikennestrategiassa jossa on mm tavoite siirtää raskasta maantieliikenne volyymiä raide ja  vesiliikenteeseen.

 

Tämän tavoitteen  Suomen hallitus ja eduskunta hyväksyivät ennakoivasti jo vuonna 2008  kun EU tavoite vahvistettiin vuonna  2011 hyväksytyssä liikennestrategiassa .  Tavoitteet kirjattiin valtioneuvostossa  vuodelle 2030  lvm_strategia_070330 (valtioneuvosto.fi)

seuraavasti

”Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen
kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja kuormatilaratkaisuja sekä panostusta liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. ”

 

Hallitus aloitti mittavat raideliikenne ponnistelut ja suunnitelmat ,vertailut Ruotsiin Arktisen liikenteen radat pohjoiseen , Tallina tunnelit ,Suomi radat, Itäradat ja tunnin juna Turkuun ,vain joitain mainitakseni .

ja samalla hylkäsi kaiken muun kuin  Saimaan alueen sisävesiliikenne kehittämisen valtakunnassa.

+++

Vuonna 2021 saatiin päätös eduskunnasta ” Liikenne 12”  strategia – mikä poikkeaa sisävesiliikenne kehittämisen osuudessa vuoden 2008 tavoitteista –

Sen toteutusaloitettiin niin, että pelkästään  raideliikenteeseen tehtävät mittavat kymmenmiljardi panostukset -.jopa sataan miljardiin asti ovat otetut  suunnitteluun ja osa toteutukseen.

Hallinnon voimaa vahvistettiin niin että  liikenneministeriön 2010 luvulla rakentamien , – tämän puutteellisen neljän liikennemoodin ja tavoitteen toteuttamiseen tarvittava hallinnollinen oma  himmeli  toteuttaa sitä valtion budjetin ulkopuolisena rahoituksena -lainarahalla.

Järjestelmässä maantie ja raideliikenteiden alueellinen hallinto ja kehittäminen  on annettu  ELYille, , Maakunnille, kaupungeille ja kunnille,  mutta   sisävesiliikenteen kehittäminen on jätetty keskushallinnolle ja alueellista kehittämistä on tuettu ainoastaan itä suomeessa .  Tarkoittaa että  ainoastaan  vain noin 10% maamme sisävesiväylästöstämme on alueellisen kehittämisen piirissä.

+++

Suunnitelmaan on kuulunut oleellisena osana.

Ketkä ovat tämän mallin hyötyjiä

voiko niiksi lukea niitä jotka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet ja ylläpitäneet puutteellista neljän liikennemuodon ja sille rakennetun liikennejärjestelmän missä raideliikenne suurten asutuskeskusten ja raannikon merisatamoien välille on vaatinut kaiken käytettävissä olevan panostuksen jolla  siitä on tehty samalla kallis ja ilmasto ja energia raskas -pelkkään raide ja maantieliikenteeseen perustuva järjestelmä   maamme kotimaan teollisuuden raaka aine huollolle että ulkomaan kaupalle.

osa varmasti löytyy alla olevasta rahoittaja ja ideioja listasta jolla tehtiin Sipilän hallitukselle Ruotsi _Suomi lamkennejärjesteelmä vertailu tutkimus vuonna 2015  neljän liikenne moodin -Suomi on Saari rajauksella. 249. Holm, P., Hietala J. ja Härmälä, V. 2015. LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS – Suomi–Ruotsi vertailua – Pellervon taloustutkimus PTT

 

quote:

Tutkimuksen ovat rahoittaneet:

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT,

Elinkeinoelämän keskusliitto EK,

INFRA ry,

Liikennevirasto,

Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK,

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa,

Metsäteollisuus ry,

Raideammattilaisten yhteistyöjärjestö JHL

Rakennusliitto ry,

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL,

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL,

Teknologiateollisuus ry,

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja

Veturimiesten liitto.

INFRA ry:n Paavo Syrjö ja Heikki Jämsä sekä SAK:n Sauli Hievanen ovat tutkimushankkeen ideoijat ja konsortion rakentajat

unquote

 

Lopuksi

 

Kuvaavana vertauksena voisi ottaa sen että valtio ja etujärjestöt ovat on poliittisesti päättäneet että  moottoripyörien teknisillä  mitoituksilla, moottoripyörien  tarvitsemilla kulkuväylillä ,nopeuksilla jne …muilla   tavoitteilla toteutetaan polkupyörä liikenteen väylästön turvallisuuden jne… määräyksiä Suomessa.  

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu