Huomioita ministeri Ranteen ensimmäiseen liikennepoliittiseen ulostuloon,

Ministeri Lulu Ranne antoi ensimmäisen hallitusohjelman liikennepoliittisen  julistuksen tänään.  

Ministeri Ranne: Rakennamme väyliä, parannamme palveluja ja vahvistamme turvallisuutta – Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi) 

Joitain selvennyksiä ja tarkennuksia julistuksen liikenne osiosta:  

 +++

1) “Rakennamme kuitenkin edelleen väyliä, sillä hallitus on päättänyt toteuttaa lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman kasvun tukemiseksi..Tämä investointiohjelma rahoitetaan myymällä valtion omaisuutta” 

Selvitys hankkeista 

Väylärakennus hankkeet väylävirasto: 

Käynnissä: 

Maanteitten päällystystyö  10 hanketta 

Ratahankkeet                       44 hanketta 

Tiehankkeita                        80 hanketta 

Vesiväylähankkeet (meriväylät ) 3 hanketta  

EU liikennestrategia ja EU tilintarkastustuomioistuin edellyttävät jäsenvaltioiden liikennejärjestelmää kehitettäessä ottamaan huomioon EU liikennestrategia velvoitteet vuodelta 2011 .  Liikennestrategian toteuttamis- tavoitteissa on maininta viidestä lii9kennemuodosta.

Meillä on jätetty suunnittelu ja toteutus neljän liikennemuodon varaan. 

Suomen valtion hankkeissa budjeteissa ja liikenteen tavoitteissa sekä hallinnossa  on yhdistetty meri ja sisävesiliikenne, jota toteutetaan vesiliikenteenä ja merenkulkuna erittelemättä niitä kahdeksi erillisiksi liikennemuodoikseen,  merenkulun määritelmän mukaisesti  merenkulun määritelmä – Haku (bing.com) 

Josta syystä Viides liikenne muoto ja sen väylät ovat poissa hankkeista ?

 

Suunnittelun alla:_ 

Vesiväylähankkeita 0 (sekä meri että sisävesiliikenne )  

Tiehankkeita 235 hanketta 

Raideliikenne 44 hanketta 

Päällystystyö 1 hanke 

 

 

EU liikennestratégia vuodelta edellyttää että 50% maamme raskaasta maantieliikennevolyymista siirretään vesille ja raiteille liikenteen taloudellisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisiksi On ilmeistä että väylävirasto ja LVM eivät oie vielä aloittaneet konrkreettista suunnittelua em tavoitteen toteuttamiseksi  

 

Valmistunut  

Ratahankkeita 27 hanketta 

Tiehankkeita 96 hanketta 

Vesiväylä (sisävesi) 3 joista 2 maantiesiltojen rakentamista ja yksi huviveneväylä 

Vesiväylä (meriliikenne ) 6 hanketta. 

 

2) Valtakunnallisella Liikenne 12 -suunnitelmalla varmistetaan, että koko liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti. 

Huomiot 

Taloudellinen tehokkuus  

Teollisuus ja kauppa Järvi Suomen alueella : lähimerenkulun ja sisävesilikenteen yhteiskehittäminen mikä on jätetty tutkimatta valtion toimesta, voisi tuottaa jopa viisinkertaisesti halvempaa kuljetustapaa https://www.bing.com/search?q=viisi+kertaa+navigator&form=ANNTH1&refig=8f2c1ece630e45a6bcdce21d16b8b06e&sp=1&lq=0&qs=HS&pq=viisi&sc=10-5&cvid=8f2c1ece630e45a6bcdce21d16b8b06e ,

mutta muutos edellyttää selkeää nykymallista

tästä jossa “ Suomi pyrkii vahvasti siihen, että Suomen sisävesiliikenteessä voitaisiin soveltaa jatkossakin merenkulun kanssa yhteneväisiä sääntöjä (sivu 1/8 EDK-2021-AK-389475.pdf (eduskunta.fi) ) ,

siitä poikkeavaan  suora ja lähimeriliikenteen yhdistävään tutkimustoimintaan ,  josta valitettavasti  valtio on liikennerevoluutio päätöksillä irtisanoutunut liikennerevoluutio bionavigaattori – Haku (bing.com) 

Tulevaisuuden kuva tulee muodostaa olemassa olevien  sisävesien käyttöön oton tutkimuksilla .  Alustavien kansainvälisiin tutkimuksiin perustuvien laskelmien mukaan Valtio voisi säästää jopa satoja miljoonia vuodessa, mikäli maksimoitaisiin Suomen vienti ja tuonti  sisävesi lähimeri liikenteeksi ; EU edellyttämän TEN_T alueellisen saavutettavuuden sisävesiväylästön EU liikennestrategia tavoitteisesti rakennetulla sisävesiliikenne verkolla , siirtämään raskaan maantieliikenne volyymejä vesille. Koulutusesitys (sisavesi.fi) 

Järvi Suomen alueen alueellinen kehittäminen , työllisyys ja huoltovarmuus  

  1. Eduskunnassa käsitelty ja valiokunnan hylkäämä sisävesin EU sovitun mukaisen kehittämisen tutkimisen ja toteutuksen soveltaminen Suomen olosuhteisiin  EDK-2021-AK-409142.pdf (eduskunta.fi)  korvaamaan valittua meriliikenne -Suomi on Saari -Liikenne 12 puutteellisia Suomen liikennemaantieteelliseen alueeseen sopimattomia  liikenteen ja liikenneinfran kehittämisvalintoja .Suomesta puuttuu liikennemaantiedon tutkimushaara ja sisävesiliikenteen muu kuin Saimaan osuuden tutkiminen lopetettiin 2000 luvun alussa sivu 8 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)  
  1. Eduskuntaan on tuotu Brahea ja Verne tutkimuslaitosten tuottamaa Eduskunnan liikennerevoluutiossa hyväksymää Suomi on Saari liikennemuodon tavoitteilla rajattua liikenteen kehittämistietoa Brahea keskuksen lopettaminen bionavigaattori – Haku (bing.com)  . LIsäksi on todettava, että Eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta käyttää vähiten tieteellistä tutkimustaustaa olevien asiantuntijoiden kuulemista hyväkseen  .Kuullaanko tieteentekijöitä eduskunnan valiokunnissa? Määrällinen tarkastelu paljastaa eroja hallituskausien ja valiokuntien välillä | Tieteessä tapahtuu (tieteessatapahtuu.fi) 
  1. Orpon hallituksen esittämä Väylämaksujen puolittamishanke on  selkeä osoitus siitä , että uusi hallitus tulee jatkamaan Aho lippoisen valitsemaa ja koko 2000 luvulla heidän aloittamaansa yhteistä konsultoimaansa poliittisesti valittua liikennepoliittista linjaa, jossa jatketaan 1700 luvun rannikkotapulikaupunkien tapaista suosimista valittujen teollisuuden alojen tukemista liikennepoliittisilla aseilla. aho lipposen linja bionavigaattori – Haku (bing.com) 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu