”Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa päätöksentekoa”

Otsikon mukaisesti kirjoittaa LVM:n alaisen viraston pääjohtaja tämän päivän (17.12.2020 ) impulssi blogissaan .”  Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa ” päätöksentekoa | Impulssi (impulssilvm.fi)

Edelleen hän toteaa, että pelkästään ilmatieteenlaitos tuottaa lähes 400 tutkimusta tänä vuonna.

+++

Blogi on kirjoitettu kuten yllä mainitsin LVM:n alustalle, jossa blogialustan sivustalla on aihealueet, joita blogissa  on käsitelty.

Aiheitani ennen lukenut arvaa jo tässä vaiheessa mitä aion sanoa:

Blogi sivuston reunalla on 109 aihetta mukaan lukien aiheet maantiestä, rautatiestä, meriliikenteestä, lentoliikenteestä, pyöräilystä ja kavelystä, Saimaan kanavasta. jne….

Ei yhtään otsikkoa koskien Sisävesiliikennettämme Saimaan ulkopuolella, vaikka 90 % purjehduskelpoisesta sisävesiväylästöstämme on tämän vajaan 800 km syväväylästömme ulkopuolella olevaa väylästöä, jota tulisi EU ssa vuonna 2011 asetetun rekka liikenne volyymien siirtotavoitteiden toteuttamismahdollisuuksien tutkiminen sisävesille, vihdoin aloittaa…. vaan sitä ei ole voitu tehdä

Koska

LVM on onnistuneesti kyennyt omalla politiikallaan poistamaan käytännössä omista tutkimusohjelmistaan ja siten myös valtakunnan tason tieteellisestä tutkimustoiminnasta kaiken valtakunnan tason ja koko Suomen sisävesiliikenne väylästöä koskevan sisävesiliikenne tutkimuksen- keskittymällä pelkkään Saimaan alueen syväväylään.

Tuloksena on todella puutteelliset liikennejärjestelmä suunnitelmat seuraavalle 12 vuodelle. Kyseistä  toimintaa käytännössä neljän liikennemuodon kehittämisiksi ei voi nimittää hyvän hallintotavan mukaiseksi vaikka kuinka yrittäisi koska EU:ssa on sovittu viiden liikennemuodon kestävän kehittämisen tavoitteista jokaiselle liikennemuodolle.

Ja käsittelee meriliikennettä Merenkulku käsitteen alla – omana itsenäisenä liikennemuotonaan ja sen alaviitteenä sisävesiliikenteen yhtä osaa Saimaan alueen sisävesiliikennettä ilman itsenäistä kokonaiskuvan luomista valtakunnantason sisävesiliikenne mahdollisuuksiin.

EU:ssa sovitut liikennemuodot : maantie, raideliikenne,lento meriliikenne sisävesiliikenne Transport modes | Mobility and Transport (europa.eu) joille kullekin tulisi olla omat liikenne strategiat.  Meillä on toimittu jo yli kymmenen vuotta ainoastaan meriliikenne strategian turvin,  ilman sisävesiliikenne strategiaa

 

+++

Tässä kirje ja kommentit tavasta, jolla maassamme käsitellään nyt  tieteellisen tutkimuksen puuttuessa liikenteemme kehittämistä.

 

Kirjeen osoitan niille, jotka valmistelivat ilman viitteitä ja perustutkimuksia sisävesien mahdollisuuksista  hallituksen periaatepäätökseen fossiilittoman tiekartta työryhmänä.

quote:

 

Maamme sisävesiliikenteen tutkimuspuute on tuonut maahamme todella suuret liikennejärjestelmä kehittämisiin liittyvät uskottavuus ongelmat.

Mutu ja Hiha tutkimuksin perustellaan eduskunta tasolla maamme seuraavaan 12 vuotisen  liikennejärjestelmään liittyviä tavoitteita ja hallitukselle eduskunnan hyväksyttäväksi tuotettavia periaatetavoitteita :  väitteestäni faktatietoa alla  :

 

Fossiilivapaaseen liikenteeseen tähtäävän tiekartan, sisävesi liikenteen perustieto kartoituksessa pöytäkirjan mukaan

Liikenne- ja viestintäministeriö Mahti-asiakirjamalli (hankeikkuna.fi) sivulla 3  lukee täysin faktoja vastaan,pelkkiin myytteihin tukeutuen mm seuraavaa :

 

,,,,Keskusteltiin sisävesiliikennettä koskevista asioista. Itä-Länsi-suunnassa tapahtuvan liikenteen edistäminen ei vaikuta järkevältä, koska vesistöjen välillä on laajoja maa-alueita, eikä kuljetettavaa olisi molempiin suuntiin. Liikenne ei myöskään olisi ympärivuotista. Kustannukset olisivat liian suuria. Saimaan kanavan mittojen kasvattaminen ja Saimaan syväväylästöön panostaminen on ainoa järkevältä vaikuttava suunnitelma..”  (vahvennukset blogin kirjoittajalta.)

 

em asioita ei tutkittu enempää vaan tuotettiin fossilittomaan liikenteeseen tähtäävä tiekartta ilman sisävesiliikenne kehittämistä valtakunnan tasolla.   Eli ei ole muuta perustetta hylätä sisävesiliikenteen kehittäminen koko valtakunnan tasolla kuin – ei vaikuta järkevältä  ja  järkevältä vaikuttava  Saimaan  syväväylästöön panostaminen

 

  1.  Väite :  liikenne ei voi olla ympärivuotista.   = myytti,  joka ei pidä paikkaansa. mm VTT raportti 37/73/2009   eli väitteenne, ei perustu Suomen liikennemaantietoon eikä laivatekniikan sisävesiliikenne faktoihin vaan siihen,  että Saimaan kanavaa ei voida pitää auki koska  Viipurinlahtea ja Venäjän puolen jokiliikennettä ei voida taata pidettävän jäätalvena auki. ks alla oleva liite ja kuvaus Vanhaselle vanhoja faktoja – hakkeesta ja sen saatavuudesta….. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

  1. Kustannukset olisivat liian suuria! itä -länsi ja etelä pohjoinen .  Mihin verraten tonnikm / liikenne infra panostus   ? liikenteen ulkoiset kustannukset? infra ylläpito kustannukset vai rakentamiskustannukset verrattaessa raideliikenteeseen ja sen noin 50- 100 miljardin vastaaviin kehittämispanostuksiin ? vastauksia ja lasku esimerkkejä  em kysymyksiin  löytyy mm sivustolta Koulutusesitys (sisavesi.fi) alkaen sivulta 6 /22

 

  1. Kuljetuksia ei olisi molempiin suuntiin :  jälleen aika hurja väite.  Järvi Suomen tavaravaihto on noin 30% maamme ulkomaankaupasta. molempiin suuntiin.  Tuonti alueelle hoidetaan pääasiassa rekka kuljetuksin. https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2014-23_suomen_satamien_web.pdf lisäksi EU tavoite jo vuodelta 2011 on siirtää vähintään 50% rekka liikennettä pitkiltä matkoilta raiteille ja vesille. White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)  mihin nämä tavoitteet ovat tiekartta suunnitelmassa jäännet.
White paper 2011 | Mobility and Transport

Watch the video on the White Paper, check out the 50 Facts and Figures on Transport or download the illustrated brochure.. The video, the 50 Facts and Figures and the brochure are also available in the following languages: Deutsch, español, français, italiano, polski.

ec.europa.eu

 

Eli koska valtakunnan tason sisävesiliikenne tutkimusta ei ole, niin ei ole akateemista taustaa ja sen tuomaa arvovaltaa kumota väitteitä.

vaan samat mutut ja hihat ,  mitkä ovathavaitut ja  olleet olemassa jo yli vuosikymmenen ajan  12.5-Paperiliitto-keitele-Päijänne-tutkimuksista.pdf (sisavesi.fi) niin  niiden mukaan valtion virkamiehet ja lobbarit edelleen työstävät maamme liikennejärjestelmän sisävesiosuutta  vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tarkoittaa käytännössä sitä, että  valtion virkamiehet ja lobbarit jatkavat oman linjansa ajamista vastoin selkeitä kansainvälisesti todettuja ja todistettuja faktoja.

Arctic logistics, Shipdesign and Energy efficience (e-lass.eu)

 

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu