Itä-Suomen logistiikka ongelma ei ole alueellinen- vaan valtakunnantason liikenne infraan ja hallintoon tehty tietoinen ongelma

Kommentteja Navigatorissa 8.11.2022 julkaistuun ”Suomi on Saari ” liikennemallia avoimesti tukevaan tarinaan

Itä-Suomen logistiikan rakennemuutos ja tulevaisuuden haasteet – Navigator Magazine

”Itä Suomen logistiikan rakennemuutos ja tulevaisuuden haasteet ”

seminaari kuvaukseen.

+++

Artikkeli oli selkeä

”Suomi on Saari” liikennemallin ylläpidon esimerkki

Artikkelissa kerrotaan tapahtuneesta Itä Suomen logistiikan muutoksesta 24.11.2022 jälkeen ns ”reflektiivisen ohjausteorian oppikirjan mukaisesti :

”Refleksiivinen ohjausteoria” tietoinen toimintamalli, kun ”Suomi on Saari” liikenneinfra miljardeja liikutellaan? | Uusi Suomi Puheenvuoro

jossa artikkelissa voidaan havaita seuraavat osat em teoriasta.

+++

että rannikolla ”seilaa jo uudet modernimmat alukset” ja että tapahtuneitten tosiasioiden valossa Itä Suomen logistiikka on nyt lähes kokonaisuudessaan raide ja maantieliikenteen varassa.

Artikkeli tuo esille ne  ”Logistiikka virtojen muutostrendit ” jotka vaikuttivat siihen, että   Venäjän liikenteen 15 miljoonan m3 logistiikan kokonaisuudessaan mukaan luettuna transitoliikenteen loppuminen siirtyi raiteille.

Ongelmaksi edelleen havaitaan yksinomaan raideliikenteen riittämättömyys, jatkokuljetukset merisatamista ja niiden terminaalitoiminnot.

 

+++

Lisäksi havaitaan, että EU on tehnyt TEN_T verkkojen muutokset vastaavasti ja poistanut ydinverkkojen yhteydet Venäjän rajoilta.

Artikkelissa havaitaan Sisämaan tavaraliikenne yhteydet  meriyhteyksinä ja sen jatkokuljetusmaaliikenne volyymeina.”

Valtakunnan tason sisävesiliikenne verkon – eli TEN_T alueellisen saavutettavuuden parantamisiin ei havaita tarvetta lainkaan,

ja siksi TEN_T verkosta puhutaan vain meri, raide ja maantieliikenteeseen tehtyjen muutosten osalta.  Ei siitä että meillä Suomessa ei enää ole sisävesien ydinverkko osuutta ,kun ydinverkosta tulikin

se vuonna 1997 pois jätetty sisävesien alueellisen saavutettavuuden ”kattavan sisävesiliikenne verkon -Saimaan osa – jossa vielä päätökset kahden muun alueellisen liikenne verkon osan osalta puuttuvat

Kymijoen ja Kokemäen joen osilta.

+++

Ja kuitenkin EU komissio on tehnyt päätöksen, jossa Suomen sisävesiliikenteen ydinverkon Venäjän osa lopetetaan .

Mikä tarkoittaa sitä, että Saimaasta tuli Suomen ensimmäinen alueellinen liikenne verkko, raide ja maantieliikenne verkkojen tapaan-mutta EU päätöksellä ja  25 vuotta TEN_T sisävesille tehdyn pelkän ydinverkko päätösten jälkeen.  Verkko on kuitenkin sellainen alueellisen saavutettavuuden Saimaan alueen liikenne verkko, jolla ei ole yhteyttä maan muihin sisävesiliikenne alueisiin.

 

+++

Ruotsin ”Ecobonus” esitettely

Ruotsi toteuttaa ns Green dealia jota Suomi ei ole sisävesien kehittämisissä aloittanut lainkaan tutkia.

 

artikkelissa tuotiin esille ”ecobonus ” toimintamalli esille. Se että Ruotsissa on selkeä tavoite on siirtää maanteiltä volyymejä vesille.

” on tarkoitettu Ruotsissa varustamoille, jotka saavat kuljetuksia siirtymään kumipyöriltä vesiteille ja siten vähennettyä päästöjä. ”

Asia herättää kysymyksen siitä, miten Suomessa voidaan siirtää” Suomi on Saari” liikennejärjestelmä mallin mukaisessa -eduskunnan hyväksymässä strategiassa, Liikenne 12 suunnitelmassa, jossa ei tutkita eikä panosteta sisävesiliikenne laivojen eikä sisävesiliikenne infran kehittämisiin lainkaan Suomessa – siirtää meriliikenne volyymejä vesille. Suomen toistaiseksi pitävä päätös jatkaa meriliikenne tavoitteista sisävesiliikennettä tehtiin helmikuussa 2022 josta kommentit:   Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi

 

Ruotsi on aloittanut omat toimenpiteensä EU vuoden 2011 liikennestrategia tavoitteiden mukaisesti, ensin 2010 luvulla sisävesiväylien korjausvelka kunnostamisilla mitkä mahdollistivat artikkelissa esitetyt tavoitteen toteuttamiset .yksityiskohtia siitä miten Ruotsi sen teki 5.3-suomi-ruotsi-vertailut.pdf (sisavesi.fi) 

 

Jotka ovat vv 2016-2022 tuottaneet sisävesiliilkenteen lähes.kymmenkertaistamisen

 

+++

Artikkeli toi esille faktat muttei asian todellista ongelmaa.

Ongelma ei ole Itä Suomeen tullut 24.2.2022 kuten artikkelista saa kuvan vaan ongelma on tullut kotikutoisesti EU tason tavoitteiden tulkitsemisen Itä Suomen sisävesiliikenteen ottamisella meriliikenne -ei sisävesiliikenteen kehittämistavoitteisen ratkaisumallin toteuttamistavaksi jo 25 vuotta sitten, jonka jälkeen hallinto on rakentanut järjestelmää niin että ”Sudelle on tehty todellinen häntä” mikä katkesi 24.2.2022 . Faktat kuntoon … vaatii ilmasto asiantuntija…valitettavasti puutteellisin tiedoin… | Uusi Suomi Puheenvuoro

Hännän tekijä on ollut lobbarit,  LVM ja sen kaikki yhteistyökumppanit,  jotka ovat kyenneet muovaamaan maamme liikenne infran ”Suomi on Saari ”liikennemalliksi, askel askeleelta.

Aho-Lipponen ”työpari ” vv. 1997 – 2019 avasi, vahvisti ja mahdollisti Bernerin” pyöröovisiirtymän” SEBbiin | Uusi Suomi Puheenvuoro

ja

Saimaan kanava/ Suomen Vesitieyhdistys

Uolevi Raade ja Saimaan kanava | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu