Jälleen iskettiin päästöillä lujaa ja huomaamattomasti – VTT:n, Tampereen yliopiston, Ilmatieteenlaitoksen ja Ylen voimin

jossa tieteellisellä tarkkuudella ja tuotettiin samalla epämääräisiä tarkoitushakuisia mielikuvia merenkulun päästöistä   :

Shipping Remains a Globally Significant Source of Anthropogenic PN Emissions Even after 2020 Sulfur Regulation | Environmental Science & Technology (acs.org)

joita Yle ei kyennyt tai halunnut kommentoida lainkaan.

Suomalaiset tutkijat kulkivat laivojen savuvanojen perässä ja laskivat: Maailman laivaliikenteestä syntyy käsittämätön määrä hiukkaspäästöjä | Yle Uutiset | yle.fi

em. Tarkoittaa  että käytännössä jälleen pelkästään merenkulun meriliikenneosuutta on tutkittu – suomalaisin voimin, aina valtameri ja Aasian rannikkoliikennettä myöden.

ja tulokset yleistetään koskemaan kaikke merenkulkua vaikka jätetään kuten myös tässä tutkimuksessa selvittämättä mitä merenkulku sanana merkitsee:

Merenkulku merkitsee liikennemuodoittain tieteentermipankin mukaisesti:

”Määritelmä merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä”

Meri liikenteen alukset käyttävät halvinta mahdollista poltto ainetta niin kauan kunnes ne kielletään….ne kilpailevat rahdeista keskenään…. ja halvin yleisesti voittaa.  Se joka voi ajaa halvemmalla poltto aineella.

Sisävesiliikenteen lähtökohta on toinen: sen kilpailijat ovat tavaraliikenteessä: rekka autot ja junat- sekä lähimeriliikenteen alukset Suomi on Saari liikennejärjestelmässä rannikkosatamien tavaran käsittelystä tulonsa saavat toimijat/mm Helsingissä noin 4 miljardia euroa /v sataman tuoma koko liikevaihto /tulot alueelle -suurelta osin lähimerenkulkua Eurooppaan).   Matkustaja liikenteessä: linja autot junat ja rengasmatkat . Ja merenkulun suurin valtti on juuri liikenteen päästöjen pienentäminen siirtämällä raskaan liikenteen liikennevolyymejä vesiliikenteeseen siellä missä se on mahdollista.

+++

Tavaraliikenteen osuudessa tärkein tutkimuskohde on niin taloudellisen lähtökohdan kuin päästöjen kuriin saamiseksi on juuri

Modal shift –  jotka on EU:ssa sovittu liikenteen päästöjen toiseksi pienentämismalliksi – poltto aine valintojen lisäksi –  jo vuonna 2011, tarkoittaa käytännössä sitä, että sisämaan rekka liikenne volyymejä tulisi päästöjen pienentämiseksi siirtää raide sisä vesiliikenteeseen siellä missä se on mahdollista.

Suomessa tätä merenkulun päästöjen pienentämisosuutta tutki Lappeenrannan yliopisto jo vuonna 2009-2010  .

Kaikki muu tutkiminen sen jälkeen valtion toimesta on jäädytetty…. ja lamautettu … media on aihetta käsitellyt käytännössä vuonna 2009 viimeksi hesarissa. 3.6-HS-4.3.2009.pdf (sisavesi.fi)

+++

Tämän sisävesilaivamallin avulla tuotetut ensimmäiset tulokset ”Suomi on Saari” – liikennemallin korvaamiseksi Järvi Suomen alueella em modal shiftiä hyväksikäyttäen – todettiin vakuuttavasti realistisiksi  VTT:n toimesta raportissa 37/73/2009  ja kansainvälistä huomiota seuraavasti:

em käsittelee laivamallisarjaa , joka jo yli  kymmenen vuotta sitten suunniteltiin kaasulla kulkeviksi ja siten rekka liikenteeseen verraten 50% energiaa säästäviksi samoilla liikenne alueilla.

Huomioitavaa on myös se, että laivalastaus ja purkaus vievät suurimmat energiat – niihin on tutkimuksen jälkeen tehty huomattavia parannuksia.  Ultrakevyet rakenteet laivanrakennuksessa (sisavesi.fi) itse kuljetus osuus ympärivuotisesti laivalla ENERGIAN KULUTUS /PÄÄSTÖT 1/3 rekka liikenteen vastaavasta kulutuksesta.  jotka vastaavat hyvin Varustamojen meriliikenteessä tutkittuja päästöjä ja kehitys suuntaa kotimaan rannikkoliikenteessä johon nyt 10 vuotta sisävesiliikenteen vastaavista suunnitelmista kehitystä viedään…  Ennätysmäärä uusia aluksia Suomeen – Suomen Varustamot Ry (shipowners.fi)

+++

Nyt tämän kyseessä olevan tieteellisen artikkelin mukaisen meriliikenne laiva-pienhiukkas tutkimuksen ja/tai artikkelin lukija yhdistää kuitenkin helposti koskemaan kaikkien laivojen päästötilannetta yllä olevan mukaisesti ja muodostaa negatiivisen mielikuvan laivaliikenteen päästötilanteesta.

Rannikkoliikenne on meriliikennettä ja Sisävesiliikenteen laivojen suurin tavoite on EU: ssa sovitun mukaisesti korvata ilmasto ”taistelussa ” rekka liikennettä pitkillä ja keskipitkillä maantietavaraliikennematkoilla, siellä missä se on mahdollista. JÄSENKIRJEET – sisavesiliitto.simplesite.com

Suomessa vaan mitkään tutkijat, eikä tutkimuslaitokset saa rahoitusta tämän Suomi on Saari liikennemallin vaihtoehdon tutkimiseen, koska poliittisesti on päätetty – Suomi on Saari – liikennemallista, jossa sisämaan tavaraliikenne kuljetukset hoidetaan rekoilla ja junilla vaikka Eu: ssa on sovittu toisin jo vuonna 2011 . White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)

Tämä kyseisin tutkimus voidaan siten laskea  em  sarjaan, jossa tehdään mitä tahansa liikenteen ja ilmaston tutkimuksia, joissa pyritään heikentämään maamme muita liikennemalli vaihtoehtoja –  Suomi on Saari – mallin suojaamiseksi.

Tätä samaa mutu linjaa ja harhauttavaa merenkulun määritelmän tulkintaa harjoittaa valtiovalta (LVM) ja sen komitea ja dokumentti tuotanto hyvin laajamittaisesti edelleen uuden liikennejärjestelmä kehittämistyössään… josta lausunto nähtävänä:  Lausunto – Lausuntopalvelu   /sisävesiliiton lausunto /veikko hintsanen

 

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu