Jälleen kolme kysymystä raideliikenteestä : Miksi , Miksi ,Miksi – kaikkia liikennemuoto siirtymiä ei oteta tutkittavaksi ?

Tuleva pääministeri Orpo pyrkii saamaan perjantaiksi hallituksen ilmastopoliittisen paketin kasaan.

Ilmasto politiikan yksi osa käsittelee liikennettä.

Hesari on panostanut koko viikon vahvasti ja näkyvästi  tähän  ilmastopolitiikan liikenne osuuteen .

Linjana on ollut vuonna 2010 aloitetun – liikennerevoluution avulla toteutetun  – EU liikennestrategiasta poikkeavan – neljällä viiden sijaan  liikenne infra  panostusten ja päätösten  edelleen tukeminen ja samalla Kataisen hallituksen aloittaman metropolikehittämisen jatkaminen hallitusohjelma merkinnöin…

Infra panostukset  Raideliikenteeseen  on avain tämän päivän Suomen liikenteen kestävään kehitykseen varautumisessa :

Siihen panostetaan ”hullun lailla” Velkaa ottaen valtio ja kaupungit ja kunnat niin yhdessä henkilöliikenne osuuksilla  kaukoyhteyksiin ja erikseen suuret asutuskeskukset vielä metropolien kasvattamisiin sisäistä raideliikennettä kehitämällä.puheenvuoro.uusisuomi.fi/…/tulevan-hallituksen-vaihtoehdot-hesarin-esilla-pitama-metropolin-kehittaminen-vai-eun-alueellinen-saavutettavuus

+++

Me kansalaiset olemme koko valtakunnan median syöttämän puutteellisen tiedon varassa ja  talutusnuorassa päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen vuodesta vuoteen  Erityisesti hesarissa´, jossa on totaalisesti ”unohdettu”  jo vuonna 2009 edellytetty vaade aloittaa liikennemuoto siirto tutkimukset vesiliikenteeseen .    3.6-HS-4.3.2009.pdf (sisavesi.fi)

 

ja myönnytty hallituksen aloittamaan liikenne revoluution buffaamiseen.

Aamun 6.5.2023 – kirje vihreille ja Hesariin. | Uusi Suomi Puheenvuoro

nyt tänään oli vuorossa sitten tämä :

Pääkirjoitussivu hesari 25.05.2023 Sivu 4 | 25.5.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

++++

Vantaa on jo Neljäs kaupunki mikä siirtyy ratikka kaupungiksi. Kolme muuta ovat tehneet valintansa aiemmin :  Helsinki,Espoo ja Tampere.

Tavoite:    Henkilöautoilusta liikennemuoto siirtymää toteuttaen raideliikenteeseen,  jolla tavoitellaan kestävän kehityksen mukaista ,energiaa vähän kuluttavaa päästöjä vähän tuottavaa liikennettä. hinta noin 700 –  800 miljoonaa Pelkästään Vantaalla.

Muut toimenpiteet henkilöautoilusta raideliikenteeseen siirtymisiin ovat valtion ja kaupunkien yhteisiä panostuksia kolmelle hankeyhtiölle valtion kassasta annetulla yli 100 miljoonan rahoituksella lisävelkaa tehden  hankkeisiin,  joiden tämänhetken tietojen perusteella tulee kustannuksia 12-16 miljardia ja jotka nostavat valtion vuotuisia liikenneväylien ylläpitobudjetteja lähes  100 000 euroa /v/ käyttöön otettu uusi raidekm.  Kun vesiliikenne osuudella vastaava kustannus on noin 8 000 euroa/ km/ vuosi.

+++

Valtakunnan tason raidesuunnittelun alla löytyy hankkeita  LVM:n ja maakuntien suunnittelupöydillä  50-80  miljardin raide infralle. joissa kaikissa on sama tavoite:

liikennemuoto siirtymien edistäminen niin lento kuin maantieliikenteestä , raideliikenteen kiinnostavuuden ylläpidolla  raideliikennettä ylimitoitetusti kehittämällä

+++

Koko tuo panostuksen vaikutus kohdistuu  on lähes ja  pelkästään maanteitten  henkilö liikenteeseen ,

Tavaraliikenteeseen raideliikenne panostusten vaikutus arvio liikenteen päästöihin liikennemuoto siirroilla on   LVM:n tutkimusten mukaan noin 2-4% ,

+++

Erittäin suurta huomiota edellisten hallitusten ja median toimesta on laitettu niin tutkimuksiin kuin rahallisiin panostuksiin ,  henkilö ja joukkoliikenteestä;  autoilusta  liikennemuoto siirtyminä tehtäviin toimiin,  joilla edistetaan  kävelyä ja ja pyöräilyä

+++

Joista lehti tekee yhteenvetoa :

”Henkilö autoilun vähentäminen vaikuttaa tieliikenteen päästöihin, joista yli puolet tupruaa henkilä autoilusta ”

ja

” Sähköisen raideliikenteen lisärakentaminen on yksi tehokkaimpia tapoja alentaa liikenteen päästöjä.

kun EU edellyttää liikennemuotosiirtoja seuraavasti vuoden 2010 liikennestrategiassa

 

+++

Hesari  maanantaina julkaisi  mielipideosastossaan neljä samaa aihetta samalla tavoin käsittelevää kirjoitusta.  Tarkoittaa että me tavikset  sekä alueelliset päättäjät ,  olemme päivästä toiseen saman lobbauksen alla.  Sellaisen jossa jätetään se toinen puoli  –  tuo keltainen/oranssi  osuus –  tieliikenteen päästöistä kokonaan kaiken arvioinnin tutkimuksen ja EUssa sovittujen  muutosten kohteena käsittelemättä.

 

joista tärkein ehken olisi : että  trafin vielä kesällä 2022 julkistama kartta ja sen avulla tehty näkemys laivaliikenteen mahdollisuuksista korvata raskasta maantieliikennettämme EU ssa  todetaan virallisesti puutteelliseksi .  Koska sen avulla maamme laivakäyttöön soveltuvat sisävedet ovat määritetyt meriliikenne tavoitteisesti ,tarkoittaen ainoastaan noin 10% koko valtakunnan EU sisävesiväylä määritysten mukaisista laivaväylistä arvioidaan kauppamerenkulkuun soveltuviksi ja ylläpidettäviksi., Ja tässä suuri syy siihen että maamme sisävesien laivaliikenne on tyrehdytetty.

 

Kun taas vaihtoehto minkä VTT tutki on että meillä on kolme vesistöä yhdessä TEN_T tuetussa liikenneverkossa ja yhteydessä mereen joilla voidaan maksimaalisesti korvata rekka liikennettä  EU liikennestrategian mukaisesti   sivu 49/53  Vesiliikenne 2000 luvulla (sisavesi.fi)

 

Sisävesiliikenne mahdollisuus,  jossa   – Alueellisen tavaraliikenteen saavutettavuuden merkitys( TEN_T -viisi liikennemuotoa  x kaksi liikenneverkkoa: alueellinen ja ydinverkko yhteydet EU tasolla – ilman tai lähimeri yhteyden avulla -kuten esim. Ruotsissa on toteutettu )   arviodaan EU ssa sovituin mahdollisuuksin , mitä se voi antaa alueelliselle teollisuudelle sen sijoittumispäätöksille ja logistiikan kustanusten vaikutuksiin  elinkeino elämälle ,erityisesti Järvi Suomessa jonka volyymi on noin 1/3 koko valtakunnan viennistä tuonnista ja maamme  asukkaista

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine

++

Vuonna 2011 EU liikennestrategia  edellytti molempia , niin  henkilö kuin tavaraliikenne volyymien siirtoja  sekä raiteille että vesiliikenteeseen .,  Tuloksena hallitukset ja eduskunta kuitenkin päättivät että kaikki tutkimukset ja teot raskaan maantieliikenne volyymien siirroista vesille jätetään tekemättä ( kuva vv 2014-2021 EU tuetuista liikennehankkeista Suomessa)

 

 

ja raiteille toteutetaan yli 100 miljardin kehittämistoimet joiden merkitys jää tavaraliikenne osuudella noin  2-4%

 

+++

lisätietoa

 

 

Sisävesi.fi – Tämä sivusto käsittelee Suomen sisävesiliikennettä ja sen tulevaisuutta (sisavesi.fi)

SISÄVESI ALUE – www.sisavesiliitto.fi

Tekijä: bionavigaattori | Uusi Suomi Puheenvuoro

Sisävesiliitto | Facebook

 

EU tason sisävesi asiaa :

Euroopan sisävesiliikenne (inlandnavigation.eu)

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu