Järvi Suomen kaupungeille ja maakunnille kaksi esimerkkiä liikennemaantieteellisten vahvuuksien ottamisesta alueellisiksi voimavaroiksi

 

 

Jatkokirjoitus blogiin Tampere, Hämeenlinna, Lahti Kouvola, Savonlinna, Mikkeli, Lappeenranta, Varkaus Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Keuruu päättäjille | Uusi Suomi Puheenvuoro  

 Näitä median yksipuolisia pukkauksia tulee lähes päivittäin. 

Nyt esiin nostetut  esimerkit ovat   eilen ilmestyneistä, toinen ylen artikkeli ja tämä ensimäinen hesarin mielipide sivulta: . 

 

1) Hesarissa kolmen vetytulevaisuutta myyvän professorin mielipide. 

 

Vetytalous käynnistää Euroopan suuren teollisen murroksen – Päivän lehti 7.9.2023 | HS.fi 
 Kirjoitus sisälsi  neljä  erittäin mielenkiintoista liikenne maantieteellistä lausumaa:  

1) Suomi ja Skandinavia muodostavat yhdessä alueen, jonka uusituvan energian potentiaali voisi tulevaisuudessa kattaa merkittävän osan koko EU:n energiatarpeesta.  

 

2) — tämä energia tulisi jatkojalostaa mahdollisimman pitkälle siellä missä primäärienergiaa tuotetaan.   

 

3) Analogia uuden teollisuuden sijoittumiselle …… lähelle energia ja raaka aine lähteitä.   

 

4) Teollinen rakennemuutos … Teollisuutemme hallittu uusiutuminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen ovat Suomalaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden perusta.   

  

Erityisesti kohdat 2-4 ovat meillä kotimaan poliittisten liikenne päätöksin häivytetty Järvi Suomen alueen vahvuuksien esiintuomista jo tutkimuksista ja tavoitteista hallinnon organisoinnista puhumattakaan.

Jopa niin että valtakunnan bioraaka aine kuljetukset ovat alueellisesti tasapäistetyt kuten liikennemaantietoa ei olisi olemassakaan, vaan suomi olisi tasainen saari.  Näin suunnitellut ja toteutettujen kuljetusketjujen –  EU liikennestrategiasta poiketen – pelkästään raide ja maantieliikenteen avulla suoritettaviksi, vaikka valtakunnassa olisi jopa 8000 km sisävesiväylä ympärivuotiseen liikenteeseen uusilla suunnitelluilla sisävesi-lähimerenkulku aluksilla käytettävissä 

 Mikäli professorien edellyttämässä rakennemuutoksessa edetään edelleen valtakuntaan valitun ”Liikenne 12 ” liikenne infran suunnittelun mukaisesti –  Tarkoittaa se totaalista liikenne maantiedon perusteiden edelleen huomiotta jättämistä – ja liikennejärjestelmä kehittämistä jatketaan pelkästään poliittisin perustein valitulla ”Suomi on Saari” neljän liikennemuodon liikennemallilla -vastoin EU;ssa käytössä olevaa viiden liikennemuodon liikennestrategia tavoitteita. 

Tarkoittaa edelleen, että Suomessa on vuodesta 1997 (ensimmäinen TEN_T direktiivi) alkaen on virallisesti jätetty vesikuljetusten käytön mahdollisuus tarkastelematta, viennin ja tuonnin sekä teollisuuden raaka aine kuljetuksista. kaikki sisävesiliikenteen mahdollisuudet ovat edelleen tutkimatta, tukematta ja rakentamatta.   

Kun professoreiden mainitsemaa metsä raaka aineen jakautumista eri alueille ja niiden ominaispiirteitä liikenne maantiedon perusteiden valossa tarkastelee, niin maamme voidaan jakaa selkeästi kolmeen eri liikenne maantieteelliseen osaan ”Suomi on Saari” mallin Etelä-Pohjois- ,Itä- ja Länsi Suomi jaon sijaan : 

 

Rannikko alueet  

Järvi Suomi   Kolme vesistö aluetta.

Pohjois Suomi ja Kainuu.  

 

 

 

Jolloin maamme metsä raaka aineen liikenne maantieteellinen alue jakautuminen on tämän näköinen :   

 

  

  

Jolloin ehdoton edellytys on aloittaa keskustelut EU liikennestrategian mukaisen alueellisen saavutettavuuden vesiliikenne verkon rakentamista Järvi Suomeen yhdistämään ja mahdollistamaan noitten valtavien tavaramäärien optimaalisen kuljetuksen halvinta, ympäristöystävällisintä ja vähiten energiaa käyttävää liikennemuotoa hyväksikäyttäen.

EU ssa svoittiin TEN_T alueelliset liikenneverkot rakennettavaksi ;  vuonna 1997 direktiivillä-jota Suomi ei ole noudattanut alkuunkaan

Mikäli olisi niin Järvi Suomen alueellinen kehittäminen olisi paremmin hoidossa ja voitaisiin halpuuttaa alueen teollisuuden ja kaupan logistisia kustannuksia parhaimmissa tapauksissa jopa viidenteen osaan nyky kustannuksista Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi – Navigator Magazine 

 

 

2) Ylen artikkeli Lapin raideliikenne hankkeesta 

Vuosikymmeniä kestänyt  projektihanke .jossa on otettu nyt  sekä Nato Narvik että EU raiteet aina Berliiniin asti – Lapin  mahdollisuutena  mukaan.  Aihe , josta säännöllisesti media puhuu,  hallitus antaa varoja ja konsultit jatkuvasti töissä : Lappi on huoltovarmuudelle ratkaisevan tärkeä – puolet ulkomaankaupasta voitaisiin järjestää pohjoisen kautta, jos Itämeri sulkeutuisi (yle.fi)  

 

Tuloksena em. lehtiartikkelit, joissa maakunnalla on täydet suunnitelmat siitä miten Lapin radan ja maanteitten kautta kulkee koko Suomen huoltovarmuus  Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 – Lapin liitto , joissa tavarat viedään suoraan rekoilla ja raiteilla aina Helsinkiin saakka.  

 

   

 Jossa LVM/Trafi ja Väylävirasto ,Suomen hallitus ja eduskunta ovat olleet tyytyväisiä kun Suomen sisävesistä julkaistaan Trafin toimesta tällainen kartta  

 

 

Olisiko aika jo Järvi Suomen maakuntienkin  herätä ja katsoa yhteiset vaihtoehdot joilla vähennetään Narvik -Lappi -Helsinki kuvassa esitetyn raide ja rekka liikenteen volyymia. lastaamalla tavaroita jossain reittien varrella olevissa Ruotsin tai Suomen satamissa sisävesilaivoihin käyttäen alla kuvatun kartan mukaisia   Järvi Suomen yli 7000 km vesiväyliä, halvemmalla mitä raide ja rekat pystyvät kuljettamaan, bonuksena kestävän kehityksen ja EU liikennestrategian mukainen huoltovarmuus – perille vietäviksi.  Ja saataisiin tämänlainen kartta virallisiin liikenneinfraa kuvaaviin julkaisuihin.

 

 

 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu