Jos liikenteen hävikkiä ei ole -niin ainakin liikenteen erilaisia kustannustekijöitä löytyy

Hesari jatkaa keskustelua ”Liikenteen hävikistä”  mielipide osastollaan tänään 18.09.2022

Mielipidekirjoittaja tuo esille varsin kummallisen väitteen:

Minusta pelkästään valtion infra kehittämisvalinnoilla on hyvin suuri merkitys siihen mitä liikennemuotoa missäkin kuljetuksessa ja liikkumisessa käytetään. alkaen sivulta 6  www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/15.2-Kotka-logistics-2.11.2016.pdf

Ja kun on kyseessä suuret volyymit niin edellä oleva mielipide kirjoittajan väite ei voi pitää paikkaansa.

Tällä vuosituhannella tehdyistä poliittisista valinnoista riippuen Suomessa Suomen sisäistä tavaraliikennettä suurelta osin ja viennin ja tuonnin osata kokonaisuudessaan 100%   harjoitetaan pelkästään raide ja maantieliikenteen avulla, vaikka valtakunnassa on sisävesiväyliä raskaaseen liikenteeseen lähes 50% (8000 km ) enemmän mitä raiteita.(6000km)

+++

ja sen raide ja maantieliikenteet ovat valitut yksinomaisesti toteuttamaan ”Suomi on Saari”  liikennemallia:

Jos ei aiheuta -kuten Hesain mielipide sivu väittää liikenteen ”hävikkiä” niin Suomessa poliittisesti valitulla mallilla liikenne on kuintenkin selkeästi kaikkien kansainvälisten tutkimustulosten valossa kalliimpaa, mitä vesiliikenteen avulla tehtävä ja Suomeen mahdollinen tavaraliikenne vaihtoehto-toteuttamistavoite EU liikennestrategiaa maakohtaisesti toteuttqaen olisi. –  Jopa Suomen talvisissa olosuhteissa

linkistä löytyy kuvaus viime viikon LVM toiminnoista:siitä miten nyt valtakunnan politiikassa -jopa ulkomaan suhteissa – mallin mukaista ohjelmaa toteutetaan: Liikenteen ajopuu – 14.9.2022 puhetta ministeri Harakan vieraiden aiheista ja ”Albatrossin” hybridiuhista merenkulkuun. | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

Mielestäni juuri edellä mainittu liikenne faktoihin perustumaton tietopohja on ollut vallalla, kun poliittisesti on voitu valita ja eduskunnassa hyväksyä puutteellisilla perusteilla tehdyt LVM suunnittelut, tehdä päätökset, asetukset ja budjetit ja hylätä tietotoisesti asiantuntijoiden tuomat vaihtoehtovalinnat  josta liikennemallin perusteluiden teosta kuvaus  Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro:

+++

Muutosta tulisi harkita kahden vaihtoehdon välillä  :

 1) Hallitus saa jatkaa valittua linjaa jossa

  • Poliittisesti valitun Suomi on Saari liikennemallin edelleen kehittämisillä jatketaan käytännössä vuonna 1997 aloitettua poliittista toimintaa liikenteen kehittämisillä  jossa  valtakunnan pelkästään rannikkoseutujen toiminta edellytyksiä kehitetään Helsinki keskeisesti raide ja maantieliikenne kuljetuksien avulla josssa tuloksena on että  Sisäsuomesta tehdään valtavilla noin 3,5 miljardin vuosittaisilla raide ja viestintä(digitaali) sovellutuksilla rannikkojen takamaa alueita ,joita vahvistetaan valtion omistamien raideliikenne hankeyhtiöiden voimin jopa 50-100 miljardiin nousevilla raideliikenne kustannuksilla joista jää pysyvä tappiokierre valtion ja mukana olevien kuntien kannettavaksi. Kustannukset jäävät veronmaksien kontolle vuosikymmeniksi YHTEENVETO_20211012115006.pdf (hankeikkuna.fi)

2) Eduskunta korjaa nykyistä vuosille  2021 -2032 tehtyä liikenne strategiaa ”Liikenne 12” niin että

  • Vuonna 2011 sovittua EU liikennestrategiaa aloitetaan vihdoin toteuttamaan strategian mukaisesti, vuoteen 2050 saavutettavaksi asetetun kestävän kehityksen ja kaikkien viiden liikennemuodon avulla  ilmasto, energia ja valtion liikenteestä aiheutuvien päästöjen ja kustannusten optimoimisiksi.  Näiden EU ssa yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisiksi LVM:ssa aloitetaan uudelleen tutkimus valtion   liikennesuunnittelu  EUssa jo vuonna 1997 aloitetun ja vuonna 2011 sovitun liikennestrategia tavoitteiden  mukaisiksi  toiminnoiksi, voimassa olevan Suomi on Saari liikennemallin rinnalle ja sen alue ja liikennepoliittisten haittojen ja puutteiden poistamisiksi
    • Tarkoittaa että   tuodaan viiden liikennemuodon kaikki vaihtoehdot mukaan tutkimuksiin vertailuihin ja liikennesuunnitteluun, joilla perustellaan eduskunnalle strategia ja budjetti valintoja sekä uudelleen arvioidaan valtion pelkästään raideliikenteelle tehtyjä hankeyhtiöitä.,.
    • Edelleen uusi malli tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että maamme 8000 km vesiväylät otetaan viennin tuonnin ja kotimaan erityisesti metsä ja raskaan teollisuuden raaka aine ja valmiiden tuotteiden kuljetuksissa huomioon, uusien laiva tekniikoiden innovaatioiden ja niiden mahdollistamien uusien logististen mahdollisuuksien avulla EU  liikennestragtegiassa edellytettyjen raskaan liikenteen maantieliikenne volyymien siirroissa vesiliikenteeseen.  Jotka ovat jätetty Suomi on Saari liikennemallissa huomioimatta sitten vuoden 2011. Naiades III /2021-27 – www.sisavesiliitto.fi
+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu