Kansanedustajien ”uskonkappale” : Raideliikenne verkon 100 miljardin kehittäminen ilman vertailuja

Kuuntelin ja katselin vain  hetken 20.11.2019 eduskunnan keskustelua vuoden 2020 budjetista.

Havaitsin jo sinä aikana kuinka useat edustajat alkaen  Lapista ja päätyen opposition,  kokoomuksen kiihkeisiin raide liikenne verkon kehittämisvaatimuksiin joissa kaikki edellyttivät edelleen raideliikenteen investointi panostusten kasvattamista, vaikka meillä jo nyt yli 50% valtion liikenneväylä investoinneista kohdistuu raiteisiin.

Lähin vertailu on Ruotsi, jossa vertailuluku on noin 40%

Liikenne ja viestintäministeriö on ilmaissut budjetti esityksessään esittävänsä mittarit, joiden perusteella se tekee liikenteen ja väylästön kehittämispäätöksiä ja seuraa valtion budjetin toteutumista.

Hienoa.

++++

LVM:n vaan tulee huomioida että kaikki em kansanedustajien raideliikenne usko on todella pelkästään uskon varaista ”tietoa” siitä että raideliikenteellä ja sen sadan miljardin panostuksilla saadaan paras mahdollinen ilmasto, energia ja yhteiskunnalle aiheutettujen kustannusten teho ja suhde esiin.

Ongelmana meillä ja erityisesti LVM:llä on se, että LVM on tuonut vuoden 2007 jälkeen maahamme uskon jonka voimalla maassamme käsitellään liikennettä ja se kehittämistä niin eduskunnassa kuin sen valiokunnissa ja  LVM:n nimeämissä työryhmissä  EU liikenne strategian vastaisesti pelkästään neljällä liikennemuodolla, kun muu maailma jakaa merenkulun kahteen eri osaan meri ja sisävesiliikenteisiin jolloin liikennemuotoja onkin viisi.

. Ja tästä edellä kuvatusta syystä, meiltä puuttuu niin sisävesiliikenteen tutkiminen , hallinto , hallinnon alue organisaatiot kuin kaikki vaihtoiset vertailu laskelmat ja jopa YVA menettelyt ovat aluehallinnon virastoissa tehdyt ilman EU tavoitteita kaikkein liikennemuotojen huomioimisista(josta pari viikkoa sitten EU huomautti Suomea)

. Eli kirjoitan  siitä,  mitä jos tehtäisiinkin toisin….koska  näitä toisia vaihtoehtoja ei ole -ei sitten missään-virallisessa Suomessa esillä ja

Siksi

Eduskunnalle ja kansanedustajille tulisikin juuri LVM:n esittää hyvin selkeästi se, mitä mikin vaihtoehto maksaa ja mitä sillä saadaan aikaan  ja mitä muita mahdollisuuksia kuin raideliikenne kehittäminen liikenteen järjestämisissä maassamme olisi olemassa.

++++

Edellä olevan valtion budjetti esitys taulukon sivulta 529 ja olen tehnyt konkreettisen esimerkki taulukko sarjan proton jota LVM:n voi sitten edelleen kehittää ja esittää raideliikenteen edut ja kustannukset vertailu muodossa muihin liikennemuotoihin. kun pyritään

Kohti Hiiletöntä liikennettä ja minimoidaan energian käyttö ja optimoidaan valtion liikenteen tarvitsemat investointi tarpeet.

++++

Liikenteen päästöjen vähenemä ( ei sisällä lentoliikenne osuutta) 
Energian kulutus 2018


Maantieliikenne Raideliikenne Meriliikenne Sisävesiliikenne
Muu   liikenne                              x                          x                        x                     x
Raskas liikenne                             x                          x                        x                     x

Ja veratilu jakson päästöt kun liikenne muutetaan sähkölle ja bio energialle muutoksilla

Energian kulutus 2030

       Maantieliikenne Raideliikenne Meriliikenne Sisävesiliikenne
Muu  liikenne                                x                         x                         x                     x
Raskas liikenne                              x                         x                         x                     x

Sama mutta niin että lasketaan vaihtoehtoiset päästöt  kun Raskasta liikennettä siirretään noin 30% vesille parhailla vaihtoehdoilla ja muutetaan loppu liikenne-maanteillä ja raiteilla  sähkölle ja bio energialle

silloin vuonna 2030

Energian kulutus  

                      Maantieliikenne Raideliikenne Meriliikenne Sisävesiliikenne

Muu liikenne                         x                            x                          x                         x

Raskas liikenne                     x                            x                          x                          x

Edelleen LVM lupaa tuottaa Yhteiskunnan vaikuttavuus tavoite mittareita liikenteen palvelujen tuottamisen esittämisiin. Mittarit tulee mielestäni asettaa niin , että niistä selviää selkeästi miten ilmasto energia ja maan teollisuuden tavoitteet yhdistetään liikenneverkkoihin ja niiden tavoitteisiin palvella sekä henkilö että tavaraliikennettä mahdollisimman tehokkaasti koko valtakuntaa ,sen resursseja ja mahdollisuuksia.

Innovaatiot allamainituille kaikille liikenneverkko ja niillä liikennöiville ajoneuvoille ja aluksille löytyy eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tekemästä yhteenvedosta sen vuoden 2018 painoksesta https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf

 

Liikenne verkot 2018

Maantieliikenne    
Kattavuus Koko Suomi 70000 + km

                  Raideliikenne

Rovaniemeltä etelään alueet verkotettu noin 6000 + km

                  Meriliikenne

8000+ km rannikkoväyliä meriyhteyteen

                 Sisävesiliikenne

8000+ km , ei sisävesiliikenne verkkoa vaan erillisiä keskenään yhdistämättömiä väyliä .

Sisävesiltä Ainoastaan Saimaan kanava yhteys mereen

Palveluiden hintakehitys kotimaan liikenteessä ei vertailukelpoinen, koska ei liikenneverkkoa.  Hintavertailua voidaan suorittaa sisävesien osalta nyt vain arvioita siitä mikäli liikenneverkko olisi olemassa ja sille modernia kalustoa hoitamaan raskaan maantieliikenteen korvaavaa liikennettä EU liikennestrategian mukaisesti.

           Huomiot
Liikenne palveluiden hintakehitys Eurooppaan Vertailukelpoinen ainoastaan Saimaan alueelta. Ennen sisävesiliikenneverkon rakentamista vertailu laskelmat raideliikenteeseen , ja nykymallin Suomi on Saari järjestelmään ,  koskien koko Järvi Suomen 1,6 miljoonan asukkaan sisävesialuetta  olisi tuotettava.

++++

lopuksi LVM lupaaa sitten vielä mittarin jolla mitataan miten uudet toimintamallit ja innovaatiot ovat vauhdittaneet hyvinvointia ja kilpailukykyä , se mikä on tilanne nyt ja mitä tutkitaan , löytyy samoin em. tulevaisuusvaliokunnan esityksestä.

                                                 Maantieliikenne Raideliikenne Meriliikenne Sisävesiliikenne
.
Kaluston keventämis materiaalit,           kyllä                 kyllä                 kyllä               kyllä

Käyttövoima energian muutokset           kyllä                 kyllä                 kyllä               kyllä

Automaatio ja robotisaatio                       kyllä                 kyllä                 kyllä               kyllä

Henkilöliikenne palvelu. muutokset      kyllä                 kyllä                 kyllä                kyllä

Tavaraliikennepalvelujen muutokset     kyllä                 kyllä                 kyllä                kyllä

ja em vertailu vuodelle 2030 mitä investointeja on tehty ja mitä investoinneilla on saavutettu ja mitä ne ovat maksaneet

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu