… Kokoomus istui ( ongelma ) pöydän päähän….

Viite:

Helsingin sanomain pääkirjoituksen mukaan Hallitusneuvotteluissa suurimmiksi keskustelujen aiheeksi jopa kiistoiksi  on tulossa :

”..julkisten menojen leikkauksista sekä maahanmuutto-, ilmasto-, ja EU politiikasta. ”

Sivu 4 | 5.5.2023 | Helsingin Sanomat (hs.fi)

+++

Näitä aiheita käsitellään maanantaina alkavissa hallitusneuvotteluissa  kutakin omissa pöydissään.

++

Liikenne asiat käsitellään rakennetun ympäristön alla, ei omassa itsenäisessä pöydässään .

+++

Sekaannusta tavalliselle tallaajalle aiheuttaa se ,  että  Liikenneministeriö on  jaettu viestinnän kanssa, kuten myös eduskunnassa asioiden käsittely.

kun taas

Valtiovarainvalionkunnassa liikenteellä on oma jaoksensa. 

 

+++

Mutta siinä jaetaankin sitten konkreettisesti joululahjoja hallitus puolueiden jaoston jäsenten

äänestäjien omille alueilleen , mahdollistamalla rahoitusta  vuosittaisista niille   tienpätkä rata,  katu tai venepaikka toimilla ja kunnostuksilla,

jotka eivät ole mahtuneet muuten valtion budjetteihin….

 

 

+++

Liikennejärjestelmämme 

kehittäminen on tehty ja edelleen tapahtuu suuressa konsensuksessa, muusta riitelystä,  hallitusvastuista ja muusta politiikasta täysin poikkeavasti .

Tämä tarkoittaa jopa sitä , että(virkamiehet)  voidaan tuottaa virheellistä tietoa perusdokumentaatioon( kansanedustajat)  ilman, että siihen kukaan puuttuu virheellisyyksiin.

siitä valaiseva esimerkki on vv 2017-2021 valmisteltu

”Liikenne 12 ” suunnittelu ja toteutus ,

joista kommentti LVM / eduskunta tasolta

Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

ja nyt paljastunut selkeä puute, jossa on havaittu että  Brahea keskuksen (Turun yliopisto) tuottamat merenkulun selvitykset ovat kaikki tuotetut  ilman lähimerenkulku ja sisävesiliikenne vaikutusten huomioimista Suomen sisäiseen liikenteen kehittämistarpeeseen.

Missä olet ja minne menet Suomen merenkulun tutkimus ja hallinto | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

 

+++

Voiko  perustana

–  tälle yksipuoliselle virkamiesten poliittiselle eliitille tuomien  puutteellisten tietojen taustalla olla  ,  juuri valtiovarainvaliokuntaan saatu joulukonsensus ?

 

Ainakin se tiedetään ,  että LVM on saanut Sitran kanssa  ns liikennerevoluutiossa vuonna 2010 aloitettua toimintamallin , ja hallinnon organisaatio muutokset ,joilla voitiin laillisesti hivuttaen syrjäyttää kaikki raskaan maantieliikenteen kehittämisiin tavoitellut EU tavoitteet….  jotka ovat selkeästi johtaneet raideliikenteen ylisuuriin kehittämistavoitteisiin ja vesiliikenteen rappiotilaan.

 

++

Voidaan myös kysyä mikä merkitys on liikenneministeriön viestintään antamilla tukieuroilla . ?  Ainakin havaittavissa on , että media ” syö ” LVM:n kädestä liikenne asioissa. Eikä ole havaittavissa tutkivaa journalismia

liikenne infran kehittämis linjasta sen tavoitteista tuloksista tai siitä että yksi liikennemuoto puuttuu kokonaan hallinnosta.

+++

Edelleen ihmetys lisääntyy,   kun perkaa liikenteemme nykytilaa ja sille tehtyjä toimenpiteitä ja vertaa sitä, mikä hallitusneuvotteluissa on lähtötilanteena.

 

+++

Hallitusneuvottelujen

kiistakysymyksistä kolme neljästä  koskee suoraan liikennejärjestelmää:

 

1.Liikennejärjestelmämme kehittäminen on EU vuonna 2011 hyväksytyn liikennestrategian vastaista oleelliselta osaltaan.

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

2. Ilmasto ja Energia poliittisesti -liikennerevoluutio malli jättää raskaan maantieliikenteemme volyymien pienentämisen vesiliikenteeseen siirrot huomiotta,  tutkimatta ja ottamatta huomioon..

  EDK-2021-AK-409142.pdf (eduskunta.fi)   ja Taalaksen päästöjen pienentämislisä ajatus pelkkään hiilinielujen arvostamislinjaan : liikenteen päästöt uusarvioinneissa . | Uusi Suomi Puheenvuoro

3.Julkisten menojen leikkaus raideliikenne hankkeiden lopettamisilla on VM esitys jolle on vankka liikennemaantieteellinen perusta .

Keskustelusta ja mediasta poisjätettyä vaaliteemaa ? Rata, Rata, Rata – kolme Suomalaista aluepoliittista ydinongelmaa | Uusi Suomi Puheenvuoro

ja

Kysyttyjen kysymysten vastaamatta jääneitä osia (liikenne) hallitus neuvottelijoille. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Yhteenveto

Hallitukset ovat käytännössä vuodesta 1990 alkaen  tietoisesti toimineet raide ja maantieliikenne volyymien kasvattamiseksi

Professori kansanedustaja -Erkki ”Susi” Pulliainen Saimaan liikennerajoituksista-1990 : ”Siperian tiikerin rauhoitus Suomessa” | Uusi Suomi Puheenvuoro

Vuodesta 2010 alkaen totaalisesti jättäneet kaikki sisävesiliikenteen mahdollisuudet käyttämättä

Nautittavaksi ainoastaan raideliikenteen aiheuttamaan poliittiseen kuumeeseen ,,,…. | Uusi Suomi Puheenvuoro

Jatkumona Orpon käynnissä olevien  hallitusneuvotteluiden neljästä kiista aiheesta  kolme on liikennejärjestelmämme ydinkysymyksiä, joilla

  1. joko jatketaan  EU tavoitteiden vastaista liikennepolitiikkaa Suomessa
    1. jossa ilmasto ja energia kysymyksiä ei oteta raskaan maantieliikenteen tutkimisissa, kehittämisissä eikä ylläpidossa huomioon
    2. josta syystä valtio on toiminut aktiivisesti niin että omien rahojen puutteessa sitoo myös alueiden kaupungit ja kunnat velkakierteen jatkamisiin valitun liikennejärjestelmämallin toteuttamisissa.
  2. tai sovitaan toimenpiteistä, joilla aloitetaan EU ssa sovitun viiden liikennemuodon mukainen liikenteen kehittäminen
    1. raideliikenne hankerahoitustilanteen väliaikainen jäädyttäminen
    2. kunnes on saatu lähimerenkulun ja sisävesiliikenteen vaikutusten puolueeton, tieteellinen tutkiminen  toteutettua ja  eduskunnalle esitettyä  vaihtoehto, jossa kaikki viisi liikennemuotoa ovat mukana, ilmasto energia ja valtion liikennekehittämistavoitteet ovat sopeutetut valtion ja kuntien talouteen ja liikenne maantietomme mahdollistamaan optimiratkaisuun ja pitkän aikavälin mahdollisuuteen .  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-409142.pdf    -mm.  Ruotsi ja Saksa – mallin mukaisesti.
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu