Kuka nyt Ylen artikkelin takana: VR ; LVM ,Tunnit junahankkeet vai Tallinna projekti ?

Yle jatkaa kovaa yksipuolista raideliikenne buffamistaan.  https://yle.fi/uutiset/3-11157372

Nyt otsikkona  ilmasto päästöt ja Saksan raideliikenteen 80 miljardin kunnostusprojektit ( seuraavan kymmenen vuoden aikana – aikaa – ei otsikoitu mutta selvisi artikkelista) josta 62 miljardia euroa käytetään  39219 km raideliikenne verkon kehittämisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.   Artikkeli ei kuitenkaan kerro miten ilmastopäästöt pienenevät näiden raideliikenne hankkeiden avulla.

Mikäli tätä suurelta kuulostavaa summaa  verrataan Suomen jo viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyihin keskimääräisiin raideliikenne panostuksiin Suomessa kyseinen Saksan panostava summa tarkoittaa 158 087 euron panostusta raidekm kohden.

Suomessa vastaava panostustus on ollut 5926 km verkolla  mm vuonna 2016    237 382  euroa/raidekm.  Eli jo nyt ilman suurprojekteja Suomi panostaa enemmän km kohden mitä Saksa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.9-lvm-budjettivertailu-2016.pdf

Suurin ero Suomen ja Saksan välillä on se, että Raideliikenne panostusten  lisäksi Saksassa on jo toimiva sisävesiliikenne verkko, jolla on selkeä EU:ssa sovittu ja tavoiteltu päästöjen pienentämistavoite, johon Saksa on jo panostanut ja jota se edelleen miljardipanostuksilla ja EU tukimäärärahoilla kehittää raideliikenteen ohella viidentenä liikennemuotona .  Meillä tätä viidettä liikennemuotoa ei olla vielä tunnistettu , vaikka talvet ovat selkeästi ilmasto muutoksen takia vähentäneet jäämääriä ja siten helpottaisivat sisävesiliikenteen kehittämistä.

Sisävesiliikenne Saksassa 8.8% kaikesta maan sisäisestä rahtiliikenteestä hoituu sisävesiliikenteellä.

Suomessa alle 1% –

Tarkoittaa sitä että esim. vuonna 2017 Saksassa kuljetettiin sisävesillä 197.7 miljoonaa tonnia erilaisia tavaroita ja vuonna 2018 222,7 miljoonaa tonnia . Meillä alle miljoona tonnia ?


Saksassa on 16% Euroopan sisävesilaivastosta eli 2394 sisävesilaivaa. ja liikevaihto 2,234 miljardia euroa.

Sisävesiliikenne työllistää 10314 henkilöä. yhteensä 1102 yhtiössä.

Suurimmat kuljetettavat tuotevolyymit :
Malmit, hiekka ja kiviainekset = 8724 miljoonaa tonnikm
Ölytuotteet = 7838 miljoonaa tonnikm
Kemikaalituotteet 5672 miljoonaa tonnikm.
tiedot kerätty sivustolta :

https: //inland-navigation-market.org/chapitre/3-focus-on-germany/?lang=en

Joten Yle voisi tehdä hieman taustatöitä , sadakseen suhteellisuutta asioihin, eikä julkaisisi kaikkea mitä LVM ja VR sille toimittavat tai tahtovat julkaistavan.

Nyt tämä tämänkertainen buffi pläjäys oli kyllä yksi törkeimmistä : jonka tarkoitus oli ainoastaan muokata kansalaisten mielipidettä 50-100 miljardin raideliikenne investoinneille Suomessa.

Joista hankkeista huomioitavaa on se,  että mikäli raideliikenne kehittämiset toteutetaan aiotulla tavoilla, Suomella ei ole varaa EU liikennestrategian mukaiseen  tavoitteeseen toteuttaa maantieliikenne volyymien siirtoja vesille , vaikka Suomella on asukastiheyteen verraten eu:n tihein sisävesiväylästöä noin 8000 km -(vrt raideliikenneväyliä noin 6000 km)  niin sisävesiväylästön saattaminen liikenneverkoksi , ja meriyhteyteen sekä Porista että Kotkasta ja niiden  avulla hyötykäyttöön …., sille ei löydy poliittista tahtotilaa eikä varoja …..ellei asenteet todella muutu, esim. median käyttäytymisen ja kirjoittelemisten  myötä….

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu