Kysymys viranomaisille uudesta alue ja rakennepolitiikan asetuksesta 13.8.2021

13,08.2021 astui laki:

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

voimaan  Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin… 756/2021 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Alla avointa asiaa laissa määritellyille viranomaisille pohdittavaksi!

Lain 2 pykälässä  todetaan :

Alueiden kehittäminen on valtion, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen perustuvaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja monitasoista toimintaa, joka perustuu kansallisiin ja alueiden erilaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin.

Lain 3 pykälässä  todetaan :

Tätä lakia sovelletaan kansallisen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun, hallinnointiin, arviointiin, seurantaan ja yhteensovittamiseen.

Lain 8 pykälässä  todetaan;

Maakuntien liitot edistävät alueidensa kehittämistä laatimalla maakunnan pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin perustuvan tämän lain 25 §:ssä tarkoitetun maakuntaohjelman. Alueen kehittämisen suunnittelusta vastaa maakunnan liitto yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muun valtion aluehallinnon sekä muiden aluekehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.

 

Kysymys liikenteestä: 

Miksi valtakunnan tasolla maakuntajaoissa, ja maakuntien kehittämisissä vv 2010-2021 ei ole huomioitu Euroopan unionin mukaisen liikennemuotojaon sisävesiosuutta, eikä sille EU ssa asetettua 50% raskaan maantieliikenne volyymien siirtotavoitetta niin että koko Järvi Suomen yhtenäinen sisävesialueen liikennemahdollisuuksia analysoitaisiin ja kehitettäisiin vasta EU ssa sovittujen kaikkien liikennemuotojen tutkimisten avulla tehdyillä  hyötykäyttötutkimuksilla EU liikennestrategian toteuttamisiksi alueen vahvuudet huomioiden  ?
Valkoinen kirja 2011 | Liikkuvuus ja liikenne (europa.eu)

Eli tutkittaisiin ennen kuin tehdään pitkän aikavälin infra rakentamispäätöksiä.   Tutkimuksista  tärkein on yhtenäisen Järvi Suomen alueen sisävesiväylien käyttömahdollisuus analyysi , mikä edellyttää monien nyky- maakuntien yhteistyötä eri alueiden välillä.

Yhteistyötä ja valtakunnan tason logistiikan kaupan ja teollisuuden saavutettavuutta ja saavutettavuuden kustannuksia ja hyötyjä tulisi arvioida , nyt hyötyjä ja kustannuksia on  koordinoitu  ainoastaan raide ja maantieliikenne osuuksien osalta ja siten saatu koko Järvi Suomen maakunnat sen alueet ja kaupungit toimimaan miljardibudjeteilla pelkän raideliikennekehittämisen puolesta.

Esimerkiksi tämä Linjaus – tutkimus on jätetty tietoisesti tekemättä nyt vuodesta 2011 alkaen….

JÄSENKIRJEET – sisavesiliitto.simplesite.com

 

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu