Kysyttyjen  kysymysten vastaamatta jääneitä osia (liikenne)  hallitus neuvottelijoille. 

Edellisiä ministereitä oli 18 nyt tulevalle hallitukselle liikenne hallinnon  osalta ei tehty selkeitä erillisiä kysymyksiä tai kysymys ryhmiä lainkaan, vaan liikenteen kysymykset ja vastaukset sisältyivät niihin  45 kokoomuksen muille puolueille  tekemiin kysymyksiin.  

Näitä suoraan  liikenne aiheita käsitteleviä kysymättömiä kysymyksiä  poimin viisi oleellista   Joita jatkoneuvotteluihin voidaan ja tulisi ottaa mukaan -yhteisen hallituslinjan muodostamiseksi 

 

1. Kysymys 

Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne saada aikaan? 

 

Vastaus  

Suomen tulee aloittaa EU liikennestrategian huomioiminen omassa liikennepolitiikassaan. Transport modes (europa.eu)


2. Kysymys 

 Yhdyttekö valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron 8.12.2022 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta

 

Vastaus :

 Liikennepolitiikassa on julkisuuteen  paljastunut  eduskunta vaalikampanjan aikana tammi helmikuussa 2023 , että vuonna 2010 aloitettu ( ja sitä sen jälkeen toteutettu)  liikennerevoluutio on hajoamassa sisältä käsin .

Tarkoittaa, että EU liikennestrategian vastainen neljän liikennemuodon liikenne politiikka on tiensä päässä.  

Ja sen eduskunnassa hyväksytyn  strategisen toimenpide julistuksen  “Liikenne 12 “ perusteet eivät enää ole voimassa. 

Joten luonnollisinta olisi toimia valtiovarainministeriön virkamiesselvityksen mukaisesti ja lopettaa raideliikenne hankeyhtiöt pikaisesti

 ja jatkaa Väyläviraston jo  1.2.2023 tekemän vastavallankumouksen osan ja  siten  viiden liikennemuodon organisaatiomuutoksella aloitetun toiminnan  vahvistamista ja sen viemistä niin LVM:ään kuin Aluehallintoon.

 Edellä mainitun lisäksi hallitusohjelmaan tulee kirjata, että hallituskauden aikana perustetaan  uusi merenkulun tutkimuskeskus,  jossa  kansainvälisesti muualla  tunnustettua kokonaisvaltaista tutkimusta ,jossa    lähimerenkulun ja sisävesiliikenteen tutkiminen on oleellisena osana mukana  tutkimuskeskuksen ohjelmassa . 

Vuonna 2010 LVM:n ja Sitran aloittaman ja edelleen käynnissä olevan toteutuksen : Liikennerevoluution – mahalaskun merkit ? | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

3. Kysymys

Millä konkreettisilla keinoilla parantaisitte suomalaisen…   metsätalouden  tulevaisuutta?  

Vastaus 

 

Tehostamalla metsä raaka aineen hankintaa.  

Tuomalla kilpailu elementin   -sisävesi liikenne logistiikan muodossa –  alueellisiin  hankinta monopoleihin. 

Tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että vuoden 2007

  http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.8-Suomen-Sis%C3%A4vesiliikenne-poliitisia-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksi%C3%A4-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf     

 

 

asetettujen monopoli toimintojen -pelkän raide ja raskaan maantieliikenteen kehittämisiin paneutunut liikenne järjestelmä ja sen alueellinen hallintamalli  lakkautetaan ja

aloitetaan puhtaalta pöydältä viiden liikennemuodon liikennemaantieteellisiin ja nyky laivanrakennus ja tieto – tekniikkaan

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/pelkka-vetytalous-nykyisen-liikenteen-ja-alueellisen-talous-eriarvoisuus-kehityksen-muuttaja/

perustuva multimodaali liikennejärjestelmä kehittäminen viidellä liikennemuodolla .  ohessa esimerkki vuodelta 2014 vaihtoehdoista k-auto vs sisävesiliikenteellä suoritettu kuljetustapahtuma. 

viite : Koulutusesitys (sisavesi.fi)  sivu 7

4. Kysymys 

 Millä keinoilla vahvistaisitte kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja investointikykyä muuttuneessa toimintaympäristössä?

Vastaus

Suomi ei ole kehä III ulkopuolella pelkkää raide ja maantieliikenteen avulla optimoitavaa tasaista suur- aluetta  eikä laivaliikenteelle hyötykäytettävä  sisävesi alue ole pelkästään Saimaan syväväylä alauetta 

vaan 

Alueellisen saavutettavuuden liikennemaantieteellisen eron tunnistamisella ja sen mukaisen toiminnan ja infran kehittämistavoitteilla tehtävä kokonaisuus.

jossa on liikennemaantieteellisesti kolme  täysin erillistä liikenne aluetta 

  • Rannikko alueet vahvuus  alueellinen saavutettavuus perustuu meriliikenteeseen raide ja maantieverkon avulla hankittavaan takamaa alueeseen. Takamaan alueen koko riippuu siitä miten paljon pullonkauloja poistettu laivaliikenteen osalta sisämaassa  niin että  sisämaan yli 7000 km väylät ja niiden verkottamisen avulla 
  • Lappi -Kainuu alue  raideliikenteen avulla tapahtuva alueellinen saavutettavuus pääasiallinen kehitysmalli.

5.   Kysymys

Oletteko sitoutuneet aloitteellisen ja rakentavan EU-politiikan tekemiseen mahdollisessa hallitusvastuussa? Mitkä ovat mielestänne Suomen tärkeimmät EU-vaikuttamisen kohteet vaalikauden aikana?

        Vastaus 

kysymyksestä puuttuu liikenteen osuus, . mikäli se otetaan mukaan …kaikki edellä mainittujen ja käsiteltyjen aiheiden tuloksena  lisäkysymys tulisi kääntää toisinpäin ja sen tulisi kuulua : :

Oletteko sitoutuneet siihen,  että EU liikennestrategiaa toteutetaan hallituskauden aikana  Suomessa EU tavoitteellisesti viiden liikennemuodon avulla -niin tutkimuksissa ,liikenneinfran ylläpidossa kuin liikenteen kaikkinaisessa kehittämisissä  : 

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu