Lähes täydellinen ”rikos”- englanniksi- googlen koneälyllä

Blogissani Koneälyn ”karua” kerrontaa …. | Uusi Suomi Puheenvuoro selvitän,  miten Microsoftin Bing kone äly paljastaa  suomenkielisistä lähteistä Merenkulun hallinnossa ja tutkimuksessa Suomen ja EU: liikenne strategia toteuttamissa olevia  käytännön eroja.

Nyt otin toisen koneälyllä varustetun hakukoneen, eli  googlen kautta ” chat.openai.com”  englannin kielisistä lähteistä.  tietoisesti englanniksi . kääntämättä sitä Suomen kielelle ,ettei kone vain ala edes vahingossa  etsimään suomenkielisiä lähteitä

Vastaus on suoraan EU sisävesitavoitteista.

seuraavaksi kysyn  Suomen julistuksen vastaavasti :

Tulos on käytännössä sama mitä EUssa.

eli Suomenkielistä Suomessa julkaistua tietoa ei oteta mukaan vaan kaikki tieto käsitellään sen perusteella, mitä englannin kielistä tekstiä Suomen sisävesiliikenteen strategiasta – käytännössä EU:hun LVM on toimittanut.

siksi kysynkin   koneelta mitä käytännön tuloksia on saatu näillä tavoilla aikaan

 

Todella upeeta tekstiä.  Suomen Sisävesiliikenne on onnistunut täydellisesti kaikissa toimissaan, tämän tekstin mukaisesti.

Jatkan kyselyä

 No tässä alkaa jo konkretia:

Huomiot konkretiasta.

1) Pitää muistaa , että Suomessa tilastoidaan ainoastaan kotimaan laiva liikenne,  jossa ei erotella sisävesi ja rannikkoliikenteen meriliikenne osuuksia tavaraliikenteen kuljtuksissa.

2) Suomen vesitieyhdistyksen raportti https://navigatormagazine.fi/uutiset/meriliikenne-ja-varustamot/vesitiet-jopa-viisi-kertaa-edullisempi/  jossa selvitetään sisävesiliikenteen edullisuus .

3) vedotaan EU raporttiin sisävesilikenteen edullisuudesta verbaalista höpinää,.. mikä jatkuu seuraavassa kohdassa.

4) Suomen hallituksella on tavoite lisätä sisävesiliikenteen volyymiä kahdeksaan % vuoteen 2030 mennessä.  Tarkoittanee rannikko liikennettä + sisävesien liikennettä Vuoksen vesistössä.

Lisäksi  koneäly väittää että tilastoja löytyy….

+++

No jatkan keskustelua.

 

 Rahallisia tietoja siitä miten paljon rahaa on sisävesien parantamisiin käytetty Suomessa kone ei löydä.  Mutta 47 miljonaa euroa mainitaan.  Huomio ,  Sisävesi ja merisatama ja väylä kunnostuksiin.  Suomessa ei lvm budjeteissa erotella sisävesi ja meriliikenne väylien kunnostusta erillisinä liikennemuotoinaan…eli käsittää kokonaisuudessaan noin 16000 km väyliin käytetyn huolto ja korjausmäärärahan.  voitaneen ottaa tässä yhteydessä  määrärahan suuruuteen sen verran ,  että valtio on myöntänyt vuonna 2021 300 miljoonaa euroa pelkkiin  raideliikenteen (noin 6000km) parantamis suunnitelmiin käytettäviksi , kolmen hankeyhtiön kautta.

 

 

jatketaan kyselyjä , siitä miten paljon EU tukia sisävesien kehittämisiin Suomi on Saanut

Tuo TEN_T tuki ei ollut Suomen osalta sisävesiprojekti vaan Itämeren satamien ja  lähimeriliikenteen  projekti Suomen hallituksen omia hakemuksia ei ole . viite:

+++

Jatketaan edellisen johdosta  kysymyksen selvennyksellä

 

No tämähän on tiedossa että Saimaan kanava on pois pelistä. jatketaan.,..

Kone tunnisti Venäjän hyökkäyssodan ja sen aiheuttaman ongelman Suomalaiseen sisävesiliikenteeseen.  Eli kone otti pakkia ja tunnisti virheensä ja puutteensa.

Saimaaseen on keskitytty. ja hyvässä uskossa tehdyt aiotut  panostukset on jouduttu vetämään pois .

No sitten jatketaan

Eli päästiin yhteisymmärrykseen Saimaan tilanteesta  .  Lisäsin höyryä kysymällä Kymi ja Kokemäen joen vesistöistä ja niiden sisävesiliikenteestä

 

Koneen väite on että molemmissa vesistöissä on tehty laivaliikenteelle tarkoitettuja ruoppauksia ja väylien parannuksia -mielestäni ne eivät pidä paikkaansa lainkaan.,…

eli en ihan niellyt tuota tietoa vaan kysyin lisäkysymyksen :

en vieläkään uskonut vaan kysyin lisää:

 

Eli kone tunnusti virheensä , mutta väittää edelleen että Kymijoen ja Kokemäenjoen sisävesiliikenteen parantaminen LVM :n listoissa mukana.

kysyn vielä kerran lopuksi kerran  EU tuista , muistaen edellisen ja EU tilastoista löytyvät faktat siitä että sisävesien kehittämisiin  ei EU lta ole tullut Suomeen euron euroa.

 

 

Eli palattiin jälleen Saimaan kanavan saamaan 7,5 miljoonan tukeen.  Jota ei käytetä koska sulkuja ei maailman tilanteen takia korjata.

Mielenkiintoista tässä yhteydessä on se,  että Helsingin Vuosaari on saanut sisävesiliikenteen kehittämisiin tukea ja samoin Kokemäen joen sisävesiliikenne.

 

Yhteenveto:

LVM on hienosti kyennyt peittämään lähes täydellisesti- englannin kielisiin julkaisuihin  , sen että ministeriö on hallinnollisesti yhdistänyt meri ja sisävesiliikenteen yhdeksi kokonaisuudeksi -eikä erottanut niitä budjeteissa eikä sanallisessa tekstissä toisistaan EUssa käytetyn mukaisesti.

Hämmennystä lisää vielä  se,  että mitä ilmeisimmin veneily projektit ja kalaväylä korjaukset ovat otetut mukaan sotkemaan tavaraliikenteen muutoin merenkulun tilastoja käsitteleviä aineistoja.

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

Merikapteeni, EMLog, Pyhtäällä asuva eläkeläinen jne....

Kokemusta eläkepäivien viettoon hankitun laivapäällikkö tehtävien lisäksi mm.

Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelusta hankinnasta kuljetuksista ja logistiikan johtamisesta,

Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johdosta

Öljyporausalusten suunnittelusta, niiden rakentamisten telakka aikaisesta valvonnasta sekä yleissatamien satamasuunnittelu toiminnoista.

Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen aloituksen johtaminen Suomessa.

Sisävesiliikenne logistiikan, intermodaali liikenteen ja EU liikennestrategian tutkimisista

Suomalaisen jäissä kulkevan, itselastaavien sisävesi-itämeri mallisuojatun kontti ja bulk laivamallien kehittäjän töistä www.sisävesi.fi

Ja vuonna 2020 perustetun Sisävesiliiton asiamies www.sisavesiliitto.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu