Liikenne 12 vaikutusarvion kuulemistilaisuus 16-17.9.2020

 

Tänään ja huomenna 16/17.09 LVM järjestää Liikenne 12 liikennejärjestelmäsuunnittelusta kuulemistilaisuuksia.

Koko järjestelmäkehityksen toteutukset; tilanne nyt , josta kuuleminen on järjestetty, löytyy muistiosta

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/f67662b5-4f23-45ae-b9c9-1a018485db62/MUISTIO_20200914073336.PDF

Muistiossa esitetään järjestelmälle asetetut tavoitteet, perusteluineen, joilla ministeriö on saanut parlamentaarisen toimikunnan taakseen,  yleiselle  keskustelulle :

Muistio esittää kolme tavoitetta ,joilla se väittää vastattavan parhaiten ilmastomuutoksen asettamiin liikennejärjestelmä-vaatimukseen Suomessa.

olen esittänyt niihin vastaväitteen ja omat perusteluni

++++

Saavutettavuus:

Väite (LVM-ministeriö): Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

Perustelut (LVM-ministeriö)

Perusteluissa on arvioitu ainoastaan merenkulun meriliikenne osuutta.  Ja on jätetty arvioimatta kokonaan sisävesiliikenne osuus jota EU sopimusten mukaan tulisi kehittää, siten näillä annetuilla kriteerioilla panostusten sen merkitys on ministeriön mukaan pieni.  Esiin nostetaan ainoastaan merenkulun matkustaja informaation merkitys.

Kuljetusten palvelutaso osuutta ja käyttäjä hyötyjä on arvioitu samoin ainoastaan tieverkon paremman toimivuuden suhteen vallitsevaan liikennejärjestelmään. (Suomi on Saari)  .

Vastaväite (bionavigaattori)

Ministeriön virkamiesten tulisi arviointeja ja muistioita eduskunnalle ja kansanedustajille tehdessään ottaa huomioon kaikki liikennemuodot,

Perustelut (bionavigaattori)

Erityisesti nyt on jäänyt selkeästi huomioimatta jo selkeästi havaittavia – käyttäjä hyötyihin vaikuttavia, vallitsevan sisävesiliikenne järjestelmä kehittämis hyötyjä,mikäli panostuksia osoitettaisiin jo käytössä 60 vuotta olleeseen -Saimaan sisävesi liikennejärjestelmään niin kotimaan, kuin Saimaan alueen  suoraliikenne mahdollisuuksiin  Itämeren satamiin, joista mm Suomen Vesitieyhdistys on tehnyt laskelmia jo vuosikymmenet.

Puhumattakaan nyt Suomen Sisävesiliiton esittämää tulevaisuuden mahdollisuutta;  kolmen erillisen sisävesi väylästön liittäminen yhtenäiseksi sisävesi vesiliikenne verkoksi, yhdistämällä EU:ssa sovituin menetelmin ja tavoittein havaittuja, kyseisiä sisävesiväyliä ja poistamalla liikenteen volyymisiirtoja maanteiltä vesille estäviä pullonkauloja. Niiden  tuomia taloudellisia hyötyjä EU liikennestrategian sisävesiliikenne osuuden toteuttamisista ei ole arvioitu lainkaan

 

++++

Kestävyys:

Väite (LVM-ministeriö)

Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat – erityisesti kaupunkiseuduilla.

Perustelut (LVM-ministeriö)

Muistion tässä osuudessa paneudutaan kaupunkiseutujen henkilö liikenteen ja yhdyskunta rakentamisen  ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Muistiossa todetaan mm:

Vaikka suunnitelmaversion toimenpiteet lisäävät kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkutapojen käyttöä, vaikutus liikenteen CO2-päästöihin on marginaalinen. Suunnitelmaversion perusväylänpidon rahoituksen lisäämisen ansiosta väylät kestävät sään ääri-ilmiöitä paremmin.

Vastaväite (bionavigaattori)

Ministeriön virkamiesten tulisi arviointeja ja muistioita eduskunnalle ja kansanedustajille tehdessään ottaa huomioon kaikki liikennemuodot ,

Perustelut (bionavigaattori)

Liikennejärjestelmä suunnitelma ei Kestävän kehityksen osalta voi olla pelkkää kaupunkiseutujen tiivistämiset, niiden joukkoliikenteet ,raideliikenne ja pyöräilyn huomioimista.

kestävän kehityksen tulee huomioida myös raskas liikenne erityisesti tavaraliikenne ja raskaan liikenteen noin 40% osuus liikennepoltto aineiden kulutuksesta.

Mielestäni  EU on tämän huomioinut hyvin tavoitellessaan kestävää kehitystä niin että 75% maamme pitkän matkan tavaraliikenteestä tulisi siirtää vesille ja raiteille.

 

++++

 

Tehokkuus:

Väite (LVM-ministeriö)

Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee.

 

Perustelut (LVM-ministeriö)

Tehokkuus paranee, Väylänpidon korjausvelka saadaan hallintaan, tavaraliikenteen palvelutaso paranee. Hankkeita ei ole määritelty tarkemmin.  Alueellisesti : Kuljetukset toimivat erityisesti pääväylillä.  Yksityisteihin panostetaan. Matkojen palvelutasoon ja niihin liittyviin käyttäjähyödyt melko vähäisiä.

 

Vastaväite (bionavigaattori)

Ministeriön virkamiesten tulisi arviointeja ja muistioita eduskunnalle ja kansanedustajille tehdessään ottaa huomioon kaikki liikennemuodot ,

 

Perustelut (bionavigaattori)

Yhteiskuntataloudelliseen tehokkuuteen on hyvin yksinkertainen perussääntö: se  paranee parhaiten sillä, että voidaan siirtää niin matkoja kuin tavaraa mahdollisimman paljon maanteiltä raiteille ja vesiliikenteeseen.

 

Valtiolle kustannukset ovat seuraavat:

aihe                                                                              k-auto                sisävesilaiva

Kiinteät ulkoiset kustannukset €/tonnikm        0,088                  0,022

Ympäristön suojelu                                                4    x  sisävesi

Sosiaaliset kustannukset €/tonnikm                    0,429                  0,03

 

viitteet : (Rohács & Simongáti / TRANSPORT – 2007, Vol XXII, No 3, 150–151.) (Economical and Ecological Comparison of Transport Modes: Road, Railways, Inland Waterways, 14.)

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu