Liikenneinfrabudjetti ja EU:ssa sovitut kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet….

LVM on pyöritellyt koko kesän useissa eri tiedonannoissaan lisäbudjetteja ja ensi vuoden budjetteja.

viimeisin ennen 16.9.2020 julkaistua kolmen uuden projektin hyväksymistä , olivat 5.6. esitetyt https://www.lvm.fi/-/hallituksen-esitys-neljanneksi-lisatalousarvioksi-joukkoliikenteeseen-kavelyyn-ja-pyorailyyn-tukea-vaylahankkeita-koko-maahan-1204560  ja 13.8 https://www.lvm.fi/-/liikenne-ja-viestintaministerion-budjettiehdotus-3-54-miljardia-euroa-1222850 julkistetut budjetti päätökset, joissa hehkutetaan kestävän kehityksen mukaisista panostuksista.

Niissä vajaasta miljardin infra panostuksista raideliikenteen osuus oli noin 78,4 % ja maanteitten 21% ja vesiteitten 0,6%

Kun infran väylä osuudet

Maantiet                                        78000km = 78%

Raideliikenneväylät                  6000 km = 6%

Vesiliikenneväylät                    16000 km = 16%

+++

LVM ilmoitti 16.09 kolmen uuden projektin, joilla edistetään kestävän kehityksen tuottamista

https://www.lvm.fi/-/budjettiriihi-investoinnit-tie-raide-ja-vesiliikennehankkeisiin-1229332

” Uudet hankkeet jakautuvat tasapuolisesti eri liikennemuodoille: tie-, raide- ja vesiväylähankkeisiin.”

vesiliikenteeseen 90  miljoonaa .  Saimaan kanava

Äänekoski Viitasaari tieosuudelle 26,2 miljoonaa euroa

ja  Tampere  Jyväskylä rata 26 miljoonaa euroa.

+++

Ministeri Harakka puhuu näiden kolmen projektin yhteydessä tasapuolisuudesta. :

+++

Kun em lisää aiemmin tehtyihin päätöksiin saamme seuraavat % luvut tehdyille päätöksille

raide 70

maantie 20

vesiväylät 10

Mikäli näin olisi tulevaisuudessakin olisi se ok. ja olisimme lähellä EU tavoitteita, joilla olisi pitkällä tähtäimellä mahdollista päästä tuottamaan  jo vuonna 2011 sovittuja maantieliikenne volyymien siirtoja vesille. ;

MUTTA kun meillä on budjetit olleet täysin vuosikymmenet ilman vesiliikenne tutkimuksia ja  panostuksia.

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.9-lvm-budjettivertailu-2016.pdf

Hienoa olisi myös kehittämisen alku , mikäli meillä ei olisi sisävesien suhteen Hiha menetelmällä mitattuna noin 4-5 miljardin euron korjausvelka vajetta.  Mitä ei ole vielä edes aloitettu tutkimaan…..

http://www.sisavesi.fi/?page_id=36

++++

Nyt tällä ministeriön päätöksellä voidaan saada noin 90 000 rekka lastillista pois teitä kuluttamasta. https://yle.fi/uutiset/3-11548089

Kun tavoite on pitkillä matkoilla 75% rekka auto liikenteen volyymien siirroista raiteille ja vesille .

++++

Ongelman tekee edelleen se,  että meillä ei ole arvioitu lainkaan miten em siirrot maanteiltä vesille ja raiteille suoritetaan, vaikka vastaavasta vaateesta eli  EU strategia päätöksestä on jo kymmenen vuotta .

Vaan edelleen liikennemäärärahoissa ja niiden kohdentamisissa vahvistetaan, jopa Järvi Suomen alueella -ns,  Suomi on Saari mallin mukaisesti …..   Järvi Suomeen tehtyjä pelkkiä raide ja maantieliikenteen  rakenteita joilla  vahvistetaan  Suomi on Saari liikennemallia ottamatta huomioon mm jo vuonna 2009 esitettyjä vastaavia maantieliikenne volyymien siirto mahdollisuuksia vesille mitä nyt Saimaalla toteutettiin….

Niitä mahdollisia siirtoja vaan ei ole aloitettu tutkimaan ei edes  LVM n tekemän raportin mukaisesti

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78214/Julkaisuja_3-2010.pdf?sequence=1

”Työryhmä totesi, että pitkällä aikavälillä tulee tapahtumaan suuria muutoksia, joiden vaikutuksia bioenergian kuljetuksiin ei tässä vaiheessa pystytä tarkoin määrittelemään. Näitä ovat mm. Suomen metsäteollisuuden murros, päästöoikeuden hinta, liikenteen hinnoittelun muutokset, kuljetus- ja terminaalijärjestelyt. Työryhmä onkin tehnyt johtopäätöksensä vuoteen 2015 ulottuvalle aikavälille. Työryhmä korostaa, että toimintaympäristön muuttuessa tilanne on arvioitava uudestaan.”

Huomioitava on, että työryhmä arvioi vuonna 2010 ainoastaan bioenergia kuljetukset Jyväskylän energian käyttöön vaikka liikenteen kestävä kehittäminen   edellyttäisi koko raskaan maantieliikenne volyymin huomioon ottamisen.,…..

+++

Yhtenä syynä tekemättömiin EU tavoitteisiin on mitä ilmeisemmin myös se,  että valtio ei arvio voitavan rahtiliikennettä järjestettävän matalilla sisävesiväylillä

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/liikennevaylien-vaylaluokitus-liikenteen-kehittamisen-jarru/

 

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu