Liikenne infran tutkimus ja kehittäminen vs koko valtakunnan tuottavuuden kehittämis tavoitteet

viite: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162051

jossa Professori toteaa mm. – Tuottavuuskasvun hidastumisen syyt ovat epäselviä – investointien vähäisyydellä sitä ei voi yksin selittää  

ja epäselviä syitä sitten selvitetään mm  : https://tem.fi/blogi/-/blogs/tuottavuuden-kasvattaminen-nostettava-yhteiskuntapolitiikan-keskioon

Jossa blogisti  totetaa :

”Pohjola muistuttaa, että ihmisten tulotaso ei nouse juurikaan sen vuoksi, että he tekevät enemmän työtä, vaan siksi, että palkat nousevat. Palkkojen nousu taas perustuu työn tuottavuuden kasvuun eli siihen, että työtuntia kohden saadaan aikaan enemmän ja aiempaa parempilaatuisia tavaroita ja palveluita.”

Edelleen keskustelu käy tämän uuden suomen palstoilla, jossa Uuden Suomen blogisti  kehottaa yrittäjiä katsomaan peiliin niin, että saataisiin tuottavuus nousuun. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/nikokaistakorpi/suomen-tuottavuus-laahaa-yritysten-katsottava-peiliin/

ja allekirjoittanut luettuaan em blogit ja kommentit päätyi seuraavaan julistukseen/ toteamukseen etsityistä ns. tuntemattomista syistä tuottavuuden kohottamiseksi :

 Liikenne on yksi tärkeimmistä peruselementeistä tuottavuuden kohottamisiin maan eri alueilla.

 

Tavoite nostaa liikenteen tuottavuutta tarkoittaa kokonaistuottavuuden yhtenä peruskivenä ja tapahtuu niin , että kuljetusten vaatimaa energian kulutusta ,työnmäärää kuljetustapahtumassa ja kuljetusketjun kaikissa vaiheissa voidaan pienentää kuljetettua volyymiä/tonnikm kohden ja samalla optimitilanne olisi, että investointien tarvetta voitaisiin pienentää.

Tarkoittaa käytännön arkielämän Suomessa sitä, että meidän tulee tutkia nykyisen kuljetuslogistisen mallin – Suomi on Saari -infran lisäksi miten  sen kehittämisen(raide ja maantie) ja sille perustuvan liikennemallin ja infran  rinnalle tuodaan tutkimusten kautta   vaihtoehtoisten menetelmien mahdollisuudet ja niiden kaikkien laittaminen samaan vertailuun tutkimusten avulla voidaan selvittää esim, tulokseen pääsyä  siihen tavoitteeseen mitä ,  jo vuonna on 2011 sovittu EU:ssa. Jossa on sovittu mm. maantieliikenne volyymien siirroista raiteille ja vesiliikenteeseen.

Nyt meillä valtion hallinnossa ja sen tuottamissa tutkimushankkeissa  koko em aihealueen ( sisävesiliikenteen vaikutus/ mikäli maantieliikenne volyymeja siirretään vesille EU:ssa sovitun tavoitteen mukaisesti )  valtakunnan tason liikenneinfran kehittämisiin on jätetty tietoisesti tutkimatta.

Se on ja on  edelleen syynä  todella vääristyneeseen infra rakentamistilanteeseen , sama mitä  jo koko tämän vuosituhannen alusta lähtien on ollut.  Sen  päällimmäisenä kukkana on  ,  että maamme 8000 km vesiliikenne mahdollisuuden kehittäminen on tietoisin poliittisin päätöksin jäädytetty käytännössä vuonna jo  2010 LVM puutteellisen tutkimuksen avulla :

Kun , EU tavoite julistettiin , jo vuonna 2010, tavoite  oli selkeästi  siirtää maantieliikennettä vuoteen 2050 mennessä (50% -keskipitkistä, pitkistä ja ylipitkistä rekka matkoista).

Nyt meillä  on tehty vain yksi tutkimus aiheesta(Keitele PÄijänne _ toinen erillinen Saimaa-Venäjä työn alla)  , jonka lähtökohta vuonna 2010  oli se;  mitä voidaan siirtää vuoteen 2015 mennessä Keitele Päijänne alueella raiteille ja vesiliikenteeseen.

eli 40 vuoden suunnittelujakson sijaan valtio suunnitteli vain viiden vuoden ajanjaksolle vesiliikennemahdollisuuksien toteuttamista EU:ssa asetetun tavoitteen  ja maantieliikenne volyymien siirroista  vesille  . . https://www.lvm.fi/-/keiteleen-kanavan-parantaminen-ei-ole-nykytilanteessa-kannattavaa-780776  josta tehdyt kommentit (paperiliiitto,vesitieyhdistys ,laffcomp oy etc… yhteensä 9 kpl)  löytyvät otsikko artikkelin jälkeen omissa linkeissään :    http://www.sisavesi.fi/?page_id=326

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu