Liikenne infrarahoituksen uusi normi vs Järvi Suomen 106 kuntaa ja niiden infra kehittämis mahdolllisuudet ?

 

Liikenne infrarahoituksen uusi normi ?

 

Valtion perinteinen rooli on ollut huolehtia liikenne suunnittelun kustannuksista niin sille kuuluvien maantie, raide kuin meri ja sisävesiliikenteiden osalta.

Käytännössä raskaan(henkilö ja tavara ) liikenteiden infra suunnittelusta aina 2010 luvulle saakka huolehti, Rautatie – ja Merenkulkuhallitukset.

Nyt Liikenneministeriö on suunnitellut ja toteuttanut  täysin uuden toiminta malliin, jossa jo yhden liikennemuodon(raideliikenne)  perusteella suoritetetaan ilman vertailuja tehoon ja kansainvälisiin sopimuksiin , aivan valtion budjettiin nähden ,  valtavia  liikenne infra kehittämisiä

Huomattavaa on että näihin suunnitelmiin  ei löydy eduskunnassa myönnettyjä suunnittelu eikä rakennusrahoja.

Nyt on toimittu niin että  on otettu hallinto organisaatiossa seuraavat kaksi alempaa tasoa ja yksi valtion 100% omistama rahoitusyhtiö rahoitusvastuullisiksi.  Ja erikoista tässä on että nämä varat käytetään  jo suunnitteluvaiheeseen.  Ja ei ole tietoa edes miten rakentamisrahoitus hankitaan.   https://www.lvm.fi/-/valtio-ja-kunnat-sopuun-suurten-raidehankkeiden-edistamisesta-1033216

En ole havainnut, että mediassa asiaa käsiteltäisiin  lainkaan.

Vaikka voitaisiin jopa ajatella että kyseessä olisi vaikka  (-Trumpin tavoin uhkaamalla jättää jonkin kunnan muut hankkeet toteuttamatta mikäli tähän ei tule myöntävää vastausta)- vallankäytön väärinkäyttö.  Kuka tietää , onko se  mahdollista tai ei.

Mutta LVM:n johdolla on saatu  mukaan alue ja kunta verovaroilla pelaavat toimijat puhtaasti LVM:n projektiin jossa siltä loppui omat varat ja muut toimintamahdollisuudet.  He saivat omiin suunnitelmiinsa näin valitut kunnat ja alueet kehittämään Suomi on Saari liikennemallin yhtä osatekijää henkilöliikenteen joukkoliikenne osuutta sitä jota hoidetaan  raideliikenteellä.  .

+++

Asia olisi ihan ok.

Mikäli kyse ei olisi noinkin periaatteellisesta kysymyksestä mitä se on.

Ja niistä toimista millä  faktoilla  ja miten perustelu faktat ovat päättäjille vuosien saatossa syötetyt.

+++

Kyse on yli kahdenkymmenen vuoden trendistä ja useiden pääministerien (Lipponen, Aho, Vanhanen, Katainen Sipilä ),heidän pääministeri aikoinaan tekemistä päätöksistä ja pääministerikausien jälkeen vaikuttamisista Suomen liikennepoliittisiin kehittämisiin kuten Arktiseen liikenteeseen Lipponen ja Aho taas vv 2009-2018 useiden liikennepoliittisten taustaselvitysten tuottajana.

Näiden herrojen lisäksi kaikki ministerit Vehviläinen, Kyllönen, Virkkunen, Risikko, Berner ja nyt Harakka ovat olleet täysin – suuren ilmasto ja energia poliittisen linjan,  joita  EUssa on sovittu , niiden  tavoitteiden häivyttämisten  – takana – ja niiden puolesta,  jotka ovat alistetut pelkän  kotimaan Suomi on Saari liikennemallin kehittämiseen.

(Suomi on Saari ,liikennemalli jossa rannikkosatamien kautta -muualla paitsi Saimaan alueella- suoritetaan maan vienti ja tuonti laivaukset.  Muu kotimaan tavaraliikenne kehitetään pelkän raide ja maantieliikenteen varaan http://www.meriliitto.fi/?page_id=29 )

+++++

Hallitusten päätöksillä 2000 luvun vaihteessa maassa aloitettiin siirtymään käytännössä uuden liikennemallin toteuttamisiin ns Suomi on Saari liikennemalliin, kun Vuosaaren satama rakentaminen ja Kymi kanavan investoinnit laitettiin kilpailemaan keskenään ja Vuosaari liikennemalli voitti hallituksen investoinnit puolelleen.

Tämän jälkeen vuonna 2007 hallitukset keskittyivät em liikenteen ja sen infran vahvistamisiin niin suunnittelussa kuin toteutuksissaan.  Vuoden 2007 Vanhasen hallitus jätti liikennepoliittisessa osuudessa kokonaan em sisävesien kehittämisvaihtoehdon pois hallitusohjelmastaan.

Sillä olikin ratkaiseva merkitys siihen, että maassa alkoi nyt yli kymmenen vuoden ajan kestänyt pelkän raideliikenteen kehittämisbuumi, jossa on jätetty niin EU ssa sovitut liikenne strategiat kuin alueiden logistiset uuden liikennemallin huomioonottamisten mukanaan tuomat mahdollisuudet ja faktat huomioimatta.

+++

Vuonna 2010 lopetettiin Rautatie ja Merenkulku hallinnot ja sulautettiin ne Liikenneministeriön alaisuudessa toimivaan liikennevirastoon myöhemmin Väylävirasto.

Samana vuonna    perustettiin TEM_LVM yhteinen ELY järjestelmä – alue hallinto , jolle sisällytettiin maantie liikenneverkon suunnitteluvastuut ja joukkoliikenne , tarkoittaen osaa raideliikenteen kehittämisvastuusta .

Tämän lisäksi vesiliikenteen saaristo osuuden huolehtiminen jätettiin yhden – Varsinais Suomen aluehallinnon vastuulle.

Sisävesien kehittäminen jätettiin täysin keskushallinnon tehtäväksi.

+++

 

Edellä kuvatut muutokset johtivat aivan erikoislaatuiseen suuntaan menneen kehittämisvimman maahamme :

Keskushallinto jätti tietoisesti yhden  liikenne muodon pois ja se jätettiin kaiken tutkimuksen ja investointien kehittämisinvestointien ulkopuolelle niin alueellisesti kuin keskushallinnon toimenpiteistä. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/lvm-liikenne-infraa-kehitetty-jo-10-vuotta-puutteellisin-tiedoin-jatketaanko-nykytilaa-seuraavat-12-vuotta/

 

+++ Eli toisin sanoen:

Valtiovalta on luonut valtakunnan tason organisaation joka jätti vv 2007-2019 välisenä ajanjaksona yhden liikennemuodon ja sen noin 8000 km liikenne väylästön huomioimatta kun se kehitteli ex pääministerien avustuksella liikennepoliittiset selonteot ja niiden puutteellisilla tiedoilla eduskunnalta  hankitut poliittiset  päätökset, joita jo vuosikymmen on pidetty edelleen yllä samoin puutteellisin tutkimuksin ja hallinnon avulla voimassa,

Niiden huipentuma oli Sipilän hallituksen ja sen liikenneministeri Bernerin ylki 50 miljardin raideliikenne hankkeet. joita nyt toteutetaan uudella kuntiin tukeutuvalla suunnittelurahästolilla.

+++

 • Suomi rata hanke

Valtiovalta on hankkinut 26 kunnan https://www.lvm.fi/-/valtio-ja-kunnat-sopuun-suurten-raidehankkeiden-edistamisesta-1033216 tukiryhmän niin että se voi tuottaa perusteet ja suunnittelut valtion liikennebudjettien ulkopuolella.

Jotain kuvaa tästä 154,8 miljoonana euron suunnittelu hankkeesta antaa se että neljän  suurimman ja lähellä olevan kaupungin osuus tästä takamaa alueen henkilöliikenne keräys järjestelmästä raiteilla Helsingin ja sen alueen hyväksi  muodostaa valtion kanssa yli 90% hankkeen rahoituksesta.

valtion( koko Suomen veronmaksajien  suora osuus on )     51,01 %

Valtion omistaman Finavian(valtio 100% =veronmaksajat ) 10,34 %

Helsingin kaupunki (Helsingin veronmaksajat )                        14,35%

Vantaa ja Tampere (veronmaksajat )                                         7,18 %

Lahti                      ( veronmaksajat )                                              2,18 %

loput 24 kaupunkia sijoitusosuus 0,04 – 1,28%

 

Valtion ja lähikaupunkien panos on yhteensä 92 % , tarkoittaa että hanke ilmeisesti on erittäin haluttu pääkaupunkiseudulle ,johon keinolla millä hyvänsä yritetään saada valtakunnan tason sitoutumista ja hyväksyntää takamaa alue henkilökuljetuksiin..

loput 24 kaupunkia sijoitusosuus 0,04 – 1,28%  ja kuvastaa mukana oloa ei panostusta .  Se miten mukana olo on hankittu .  Sitä en tiedä eikä kabineteistä ole tihkunut julkisuuteen tietoa.

 

+++

 • Tunnin rata Turkuun

 

 • valtion( koko Suomen veronmaksajien suora osuus on )                  51,00 %

 

 • Helsingin kaupunki (Helsingin veronmaksajat )                              7,5%

 

 • Turku ja Espoo kumpikin                              10,25%

 

 • Salo Lohja ja Vihti kukin 4,84%

 

 • Kirkkonummi

 

Halvimmalla selviää Helsingin veronmaksajat tästä eli noin 9 euroa/ henkilö ja kallein tämä on Vihdin kunnan asukkaille 128 euroa.  kun kokonaikustannus  15                    km matkalle Helsingistä Turkuun kokonaishinta on 77,35 miljoonaa euroa.  Kilometriä kohden se tekee noin 51225 euroa/km suunnittelurahaa.  Kun Suomi rata Helsinki Oulu suunnittelu maksaa noin 154 miljoonaa niin sen hinta km kohden on 28644 euroa  , halvimmalla pääsee Oululaiset 4,4 euron panoksella suunnitteluun mukaan.

 

Kysymys.?

 

Onko tämä nyt uusi valtion liikenne suunnittelu malli jolla kaikki suuret liikenne investoinnit maassamme hoidetaan.

 • Hallitus tekee hallitus ohjelmat joissa hallituspolitiikan kilpailevat vaihtoehdot jätetään pois hallitusohjelmista : vrt hallitusohjelmat vv 2007-2015. nykyiseen jossa sisävesiliikenne otettu ensi kertaa vuoden 2003 jälkeen hallitusohjelmaan mukaan.
 • LVM aloittaa pitkän tähtäimen organisaatio muutokset joissa hallitusohjelma muutokset huomioidaan. (2007)
 • LVM saa valtuudet suorittaa TEM/LVM alue organisaatio uudistukset joista on sisävesien liikenteen aluehallinto pois 2010
 • 2011 EU liikenne strategiassa v 2011 sovittua maanteitten raskaan liikenteen volyymien siirtoa ei aloiteta tutkimaan aluehallinnoissa eikä muissa liikenteen tutkimuksissa LVM :n toimesta.
 • EM ex pääministerien ja muitten ex ministerien toiminta vv.2011-2015 johtaa ns ” Suomi on Saari liikennemallin raideliikenne ylipanostus ehdotuksiin joilla ministerit Sipilä ja Berner tekivät satojen miljoonien raide liikenne infra hankkeet jotka toteutuessaan eivät auta raskaan maantieliikenne volyymien siirtoja ei raiteille eikä vesille.  Vaan valtiovalta keskittyy raiteitse suoritettavan joukkoliikenne mahdollisuuden toteuttamisiin Etelä Suomessa.

+++

Jos on niin, että näin rakennettu malli on tulevaisuuden toimintamalli NIIN mitä edellytetään esim Järvi Suomen alueen  kunnilta niin että EU:ssa sovittu liikenne strategia ja ilmasto tavoite vaatimusta aloitettaisiin Suomessa tutkia.

Vosivatko uuden EU liikennestrategian mukaisen tavaraliikenne infra suunnittelun aloitteen tekijä olla LVM: sijaan kunnat ja alueet esim. Järvi Suomessa.

wikipedia määrittelee Järvi Suomen alueen selkeästi omaksi maantieteelliseksi alueeksi seuraavasti : ¨

Järvi-Suomi on Suomen maantieteellinen osa-alue, jolle on tunnusomaista runsasjärvisyys ja vaihteleva maisema.

Järvi-Suomi rajautuu etelässä, lännessä ja luoteessa Saaristo- ja Rannikko-SuomeenSalpausselkä on Järvi-Suomen etelä- ja kaakkoisraja. Se on selkeä maisemallinen raja vähäjärviseen eteläiseen Rannikko-Suomeen. Lounaassa Järvi-Suomi rajoittuu Loimaan ja Satakunnan peltoalueisiin. Luoteessa on soinen Suomenselän vedenjakaja ja koillisessa Pielisen Vaara-Suomi. Järvi-Suomi on etelästä pohjoiseen noin 350 kilometriä pitkä ja itä-länsi-suunnassa noin 350 kilometriä leveä.

 

Alueella on yhteensä ELY – työllisyys ja liikenne aluejakojen mukaisesti noin 106 kuntaa joissa asukkaita 1,7 7 miljoonaa.

 

Mikäli tämän alueen erikoispiirrettä – vesiliikenne mahdollisuutta tutkittaisiin,  nykytekniikoilla tapahtuvaan maantieliikenne volyymien siirtoon vesille  em. raideliikenne suunnittelujen tapaan niin se keskimäärin tarkoittaisi  (TURUN RATA MALLI) 55 euron panostusta / alueen asukas , mikä olisii  tutkimushankkeen loppusummasta 49% eli alueen kuntien rahoitus osuus alueen liikenne poliittisesta erillistutkimuksesta.

 

Kehotan Järvi Suomen kuntia , tehkää aloite edellä mainitun vesiliikenteen kehittämistutkimuksista, joilla parannetaan oleellisesti alueen tavaraliikenne volyymien vienti ja tuonti kustannusrakennetta ,ja minkä lisäksi valtakunnan tason sisävesimatkailu polkaistaan aivan uudelle euroopan jokiliikenne tasolle.  Testatkaa mallin toteuttaminen kaikissa olosuhteissa.  Perusteita on http://www.sisävesi.fi

Puhumattakaan siitä, että EU liikennestrategian mukaiset päästövähennykset ja niiden tarkoittamat toimet toimeenpataisiin myös valtakunnan tavaraliikenne logistiikkaan -joukkoliikenteen etelä suomen tarpeiden tyydyttämisten lisäksi  uuden infran ja uuden rahoitusmallin avulla.

 

Edellä mainittu tarkoittaisi noin 200 miljoonan euron suunnittelurahoitusta Järvi Suomen vesiliikenteen kehittämisiksi.

 

Mikä on noin 1/3 siitä summasta mitä vv 2011-2017 oin jätetty panostamatta maamme vesiliikenteen kehittämisiin EU :ssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisiksi. http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/5.5-Sis%C3%A4vesi-infran-kehitt%C3%A4misvaje-vv-2011-2017-%E2%80%93-kopio.pdf

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu