Liikenne kehittäminen : Virkahenkilövastaus vs käytännössä todistetut ja todetut faktat

 

Sain alla olevan viestin tänään LVM: stä   kahteen eri kysymykseen, mitkä tein heille kesäkuun 2022 aikana:

 • Miksi TEN_T verkoista puuttuu sisävesiliikenne verkot tällä hetkellä?

 

 • Saimaan neuvottelukunta on ainoa elin, joka käsittelee sisävesiliikenteen katastrofaalista tämän hetken tilannetta, jossa liikenne lähes seis ja maanteitten liikennemuotosiirtymät ovat suunnittelematta vesiliikenteeseen?

+++

 

Yhteenveto ja kommenttini vastaanotettuun kirjeeseen,  joka tuli sähkö postista johon ei voi vastata.,..

+++

Liikenneministeriön vastaus liikennesuunnittelun osalta oli käytännössä kirjeen toisessa kappaleessa ja ilmaistu siten, että voimassa oleva Liikenne 12 strategia ja suunnitelma on lainmukaisesti tehty liikenteen infran ja muun liikenteen kehittämiseksi seuraavan 12 vuoden ajaksi, jossa suunnitelmassa on käsitelty myös sisävesiliikennettä.

josta vain yksi kysymys jäi  auki :

Miksi sisävesiasioita käsiteltiin Liikenne 12 suunnitteluvaiheessa ns  selkeillä mutu tiedoilla vaan ei tutkituilla tiedoilla.  Korjauksia ei tahdottu tehdä, vaikka LVM:n tiedossa oli selkeästi virheitten laatu ja taso, jolla virheet vaikuttivat tehtyihin Liikenne 12 ratkaisuihin, sisävesiliikenteen kehittämisen vastaisesti.

viite: Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

+++

TEN_T verkon määrittely tehtiin EU:lle jo vuonna 1997 .  silloisiin olosuhteisiin, jossa ei ollut sisävesiliikenteen ympärivuotinen käyttö käytännön mahdollisuuksien rajoissa, laivateknisten ratkaisujen ollessa esteenä taloudellisesti kannattaville jopa Saimaan kanavaluokan sisävesialuksille, matalaväylillä alle 4,35 metriä. Jolloin alueellinen liikenneverkko määritys ydinverkon tarpeen määrittämiseksi jätettiin tekemättä.

Vuonna 2009 VTT totesi uusien ultra keveiden laivojen kykenevän ympärivuotiseen liikenteeseen korvaamaan rekka liikenne volyymejä myös matalakulkuisissa, Keitele Päijänne Kokemen joen ja Saimaan matala väylä osuuksiin, jopa ,2, 4 metrin väylillä.    LVM /väylävirasto edelleen arvottaa kehittämisten, budjetointien ja vertailujen pohjaksi 2,4 metrin syväyksiset väylät ainoastaan –  ei kaupalliseen merenkulkuun-vastoin EU sisävesiliikenne väylämäärityksiä, joten LVM ei ota huomioon muun kuin Saimaan syväväyliä sisävesien kehittämisissä.  Arctic logistics, Shipdesign and Energy efficience (e-lass.eu)

 

Erityisesti huomionarvoista on, että VTT havaitsee edellä, täysin uuden mahdollisuuden liikenteen kehittämisissä kestävän kehityksen mukaisesti.  siten että , kun suunniteltu laivamalli mahdollistaa matalien sisävesiväylien ympärivuotisen käytön ja laiva kykenee omilla lastinkäsittelylaitteillaan lastaamaan ja purkamaan niin puutavaranippuja kuin kontteja sekä bulk haketta jne… matalissa pienlaitureissa joihin rekat voivat peruuttaa ja vastaanottaa tai luovuttaa lasteja laivaan, niin tämä luo kokonaan uuden liikennemallin ja mahdollisuuden maahamme, jossa on sisävesiväyliä , mutta joiden pullonkaulana on ollut tietoisesti jäädytetty alueellinen liikennemallin tuottaminen pullonkaulojen poistamisilla.  EU tilintarkastustuomioistuin huomautti sisävesien pullonkauloista ja niiden poistamisista mm vuonna 2015

Tämä uusi yli kymmenen vuotta sitten mallisuojattu ja innovoitu liikennöintimalli minkä LVM jäädytti vuonna 2010 omalla puutteellisella raportillaan Keitele Päijänteen liikenteestä, ja on pitänyt sen hallinnollisilla kikkailuilla ja puutteellisella raportoinnilla, sisävesien kehittämisistä pois pitämällä eduskunnan valokeilan suunnattuna meriliikenteeseen ja sen avulla tehtävään sisävesiliikenteeseen.  Sisävesien uusi liikennemalli, kuitenkin mahdollistaa täysin uuden logistiikan avulla, jopa koko Järvi Suomen alueellisen vesiliikenteen sen vaikutusalueella: volyymiissa se voisi tarkoittaa jopa maksimissaan noin 30 miljoonan vuositonnin liikennettä kehittyessään suurimpaan mahdolliseen energian säästöön ja taloudellisuuteen.  Samalla tämä malli tekee sisävesien suursatamat tarpeettomaksi.

 

 

Komissio toteaa sisävesien kehittämisistä LVM:n viittaamassa dokumentissa   untitled (pitt.edu) 

 

 • että se koskee minimissään luokan 4 minimi syväys 2,5 metrin väyliä ja niiden pullonkauloja (yhdistäminen liikenneverkoksi) joilla alueellista liikennettä voidaan harjoittaa (esim. Keitele-Päijänne ja Kokemäen joen vesistöt Saimaan lisäksi) .

 

 • YDINVERKKO:   Ydinverkko on osa kattavaa verkkoa, joka peittää sen edustamaan Euroopan laajuisen liikenneverkon strategisesti tärkeimpiä solmukohtia ja yhteyksiä.

 

 • Kohdan 7 minimivolyymit / satama…. koska Suomeen innovoitu ja VTT:n tutkima uusi liikennemalli on mahdollista ,  olemme täysin uudessa järjestelmässä niin metsäteollisuuden raaka aine kuin kontti liikenteen kehittämismahdollisuuksissa ,ja siinä kohdan 7 mukaisia sisävesisatamia – ja niiden volyymi määräyksiä ei tarvita koska alueen liikenne volyymi tulee olemaan suurempi mitä TEN_T verkkojen edellyttämä satama tarvitsee.,,,, , koska laiva voi lastata ja purkaa omilla laitteillaan ja jakelu ja lastien keruu asemia /laitureita – niitä voi olla kymmeniä, laivan tekniikan mahdollistaessa pika visiitit -automaattisilla pohja kiinnityksillä ja omilla mallisuojatulla lastinkäsittelyjärjestelmällä ,lisäksi  apuna  sekä Keitele Päijänteellä, että  Saimaalla on  jo historiallinen puu raaka aine lastaus ja purkaus infra kymmenine valmiine laitureineen pikaisilla, pienillä investoinneilla mahdollistettavissa myös kontti ja muuhun sisävesiliikenne käyttöön jolla voidaan vähentää radikaalisti maanteitten ja raideliikenteen kallista liikennöintiä. .

 

Asiaan oleellisesti liittyvää perustietoa : 

 • EU liikennestrategia vuodelta 2011-jossa edellytetään massiivisia raskaan maantieliikenne volyymien siirtoja raide ja vesiliikenteeseen.
 • Meillä on viisi liikennemuotoa; maantie. lento, raide, meri ja sisävesiliikenteet, joille on EU:ssa sovittu rakennettavan ensin
  • TEN_T alueelliset liikenne verkot viidelle liikennemuodolle, joiden perusteella sitten
  •  TE N_T ydinverkot viidelle liikennemuodolle.
 • Jotka kaksi viimeistä;  molemmat puuttuvat Suomesta sisävesiliikenteen osalta, tällä hetkellä koska 1997 
  • EU:lle ilmoitettiin väärin perustein sisävesien pelkkä Saimaan kanava ydinverkko yhteys Itämereen – ei siten että olisi arvioitu koko valtakunnan sisävesiliikenne kehittäminen ja tarve vuoteen 2050 mennessä, siksi meiltä on
  • on kokonaan pois jätetty alueellinen sisävesien liikenneverkko, sen arviointi ja vaikutukset valtakunnan tason sisävesiliikenteeseen
 • VTT raportti vuodelta 2009 37/74/2009 jossa todetaan, että sisävesille suunniteltu alus on toimiva ympärivuotiseen sisävesisliikenteeseen matalilla (2,4 m ) vesillä korvaamaan rekka liikennettä.
 • Merenkulun määritelmä: merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä  Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki
 • Sisävesiliikenteen energian kulutus tavaraliikenteessä tonnikm kohden      Vesikuljetukset | Sisävesiliikenne Euroopassa (inlandnavigation.eu)

vs maantie 17%

vs raide noin 50%

 

 • LVM on viidentoista viimeisen vuoden aikana tuottanut satoja ja ehken jopa tuhansia asiakirjoja puutteellisin sisävesitiedoin-meriliikenne tutkimuksin, joilla on saatu raideliikenne hype 50-100 miljardin raideliikenne hankkeet ja samaan aikaan maamme sisävesiliikenne kehittäminen totaalisesti jäihin. Viimeksi jätettiin EU sisävesikehittäminen pelkän meriliikenteen tutkimusten varaan 9.2.2022 pidetyssä liikenne ja viestintävaliokunnan kokouksessa.   sisävesiliikenne vs meriliikenne perus ajuri erot : Vesiliikenne ajurit (sisavesi.fi)
 • Valiokunta !”valtuuttaa” lausunnossaan eduskunnan suuren salin ja hallituksen kehittämään isävesiliikennettä meriliikenne tavoitteisesti, vaikka kaikki tunnetut ja tietoon perustuvat liikenne faktat ovat kahden liikennemuodon kehittämistä yhden tiedoilla., vastaan….. kaikkea logiikkaa…LiVL 2/2022 vp (eduskunta.fi)

 •  EU tilintarkastustuomioistuimen kehotus vuodelta 2015 poistaa pullonkauloja sisävesiliikenteen kehittämisiksi.  Pullonkaula = este sisävesiliikenteen operatiiviseen tehokkuuteen. Pullonkaula esimerkki: Kokemäen joen vesistön puuttuva laivaliikenne yhteys Poriin ja  Päijänteeseen estää liikenteen aloittamista rannikolle ja merisatamiin tai suoraliikenteeseen Euroopan TEN_T sisävesiliikenne verkkoihin.  Samoin Saimaan ja Päijänteen tavaraliikenneväylien yhdistäminen edesauttaa liikenteen kehittämistä, tehostaa kaluston käyttöä jne.. viite: .Press Release Inland Waterways (europa.eu)
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu