Liikennemaantiede vs Valtion infra panostus strategiat vv 2007-2050

 

Talous- ja liikennemaantiede on perinteinen tutkimusala, jolla on vakiintunut teoreettinen pohja. Ytimien ja vaikutusalueiden välinen suhde liitetään usein tuotantoverkostojen vertikaalishorisontaalisiin kytkentöihin,  https://blogs.helsinki.fi/innovationgeography/2015/09/30/talouden-liikenteen-ja-saavutettavuuden-maantiede/

Tätä tieteenhaaraa on Suomessa käytetty pääasiallisesti suurten kaupunkien henkilö ja tavaraliikennekeskusten vahvistamisen todisteluun.

En ole vielä nähnyt yhtään tutkimusta, missä otettaisiin Suomen maantiede ja maantieteellisellä perustalla tehdyn liikennevolyymijaon mukaisesti optimoidut tavoitteet viiden eri liikennemoodin ( https://ec.europa.eu/transport/modes_en ) infra rakentamisiin.

+++

Faktan tarkastusta em perustein kaivattaisiin LVM:n median ja lobbareiden päättäjille suunnatussa tiedontuottamisessa  

Edellä mainitun perustein EU:ssa on jo vuonna 2011 sovittu, että maanteitten raskasta tavaraliikennettä tulisi siirtää vesille.

+++

Valtion varoilla LVM teetti ns Ahon metsäteollisuuden kehittämis raportin vv 2007-2008 https://vnk.fi/documents/10616/622954/J1908_Mets%C3%A4teollisuuden+ja+mets%C3%A4sektorin+toimintaedellytysty%C3%B6ryhm%C3%A4.pdf/e96e9fb7-8157-448d-b309-7a187814b82e?version=1.0   jossa todettiin mm:

”Kehyspäätöksessään maaliskuussa 2008 valtioneuvosto päätti pitkälti työryhmän esityksen mukaisesti parantaa puuhuollon kannalta tärkeitä tie- ja rataverkkojen sekä vesiväylästön osia lisäämällä ja kohdentamalla tähän tarkoitukseen vuosina 2008–2011 kaikkiaan 225 miljoonaa euroa. ”

Nämä rahat jaettiin väliraportin mukaisesti, ilman minkäänlaista EU tavoitteiden mukaista liikennevolyymien siirtotavoite ennakointia maanteiltä raiteille ja vesille, poliittisen omantunnon tai liikennemaantieteellisen tutkimuksen tuomaa vaihtoehtoa  :

Raide ja maantiet : 219 miljoonaa euroa.

Meriliikenneväylät : 6 miljoonaa euroa

+++

Ja siten sitten elettiin kymmenen vuotta em strategisten linjausten perusteella, jota tavaraliikenteen osalta edelleen toteutetaan samalla mallilla, niin hallituksessa eduskunnassa kuin mediassakin ilman tehokkuus tutkimuksia tai / ja  kritiikkiä .  esimerkki eiliseltä: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.1221591

+++

vv 2017 – 2018 LVM  antoi uuden strategia /visio luonnoksen tehtäväksi vuoteen 2050 – yllätys, yllätys- tutkimus annettiin työryhmälle jotas veti  sama mies, joka teki em. edellisen vision, jolla mentiin edelliset kymmenen vuotta.

Visio tehtiin jälleen täysin välittämättä, mitä EU:ssa oli sovittu tai mitä voitaisiin liikennemaantieteellisesti tutkia vaihtoehto vertailuina, joista mainittakoon mm se, että  mm VTT katsoi jo vuonna 2009 mahdolliseksiEU tavoitteet joissa   : rekka liikenteen korvaamiset tehdään osittain myös sisävesiliikenteellä.  Tässä netti tieto em. visiosta ja sen puutteista :  http://www.sisavesi.fi/?page_id=271

Eli Aho oli edelleen uuden ryhmän kanssa samaa mieltä , mitä se oli  vv 2007-2008 : Raide ja maantieliikennettä kehitetään, ja raportissa jätetään kokonaisuudessaan liikennemaantieteelliset näkökohdat esiintuomatta.

Koko raportin liikenneinfra osuuden esiintuominen perustuu lähtökohtaan että, Suomi on Saari, jossa on vain raide ja rekka liikennevaihtoehdot ruuhka suomen kehittämisiksi mahdollista ja tavoiteltavaa. Tavaraliikenteessä em lisäksi huomioidaan 1% Saimaan kanavaliikenne, mutta raportissa ei verrata yhtenäisen kotimaan liikenneverkon tuomia liikenteellisiä mahdollisuuksia lainkaan. (vs – raideliikennettä Vaasan seudun rannikko alueelta Kotkaan kehitetään miljoonien panostuksilla – radalle, jota on luvattu pitää liikennöitävänä vain vuoteen 2022) .

+++

Minusta Suomen tavaraliikenteen osalta liikennemaantieteellisesti valtakunta jaetaan kolmeen osaan Rannikko-alueet, Järvi Suomi ja Pohjois-Koillis Suomi joissa kaikissa on eri liikennemaantieteelliset perusvahvuudet joita tulisi huomioida:

ja siksi niitä pitäisi ehdottomasti tutkia kolmen mahdollisen liikenneverkon käyttöön oton mukaisesti (maantie raide ja sisävesi)  ja kunkin  verkon maksimaalisen/optimaalisen kehittämisen tuomia valtakunnallisia vaikutuksia niin kotimaan kuin vienti tuonti tavaraliikenteemme hoitoon  , kun valtakunnan liikenteellisesti vienti ja tuonti on rannikoille ja rannikoilta suurinta mutta esim. Järvi Suomesta noin kolmannes valtakunnan volyymista

+++

Nyt Liikennejärjestelmän kehittämistä tekevä toimikunta on todennut , panostaessaan pelkkään raide ja maantieliikenne infraan ,  rakentamissuunnitelmista, että:

”Suunnitelmaversion vaikutukset liikenteen CO2 -päästöjen vähentämiseen ovat marginaalisia. Tämä johtuu siitä, että liikenteen infrastruktuurin rakentamisella ja kunnossapidolla on suhteellisen pieni vaikutus liikenteen tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.”

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0ca36bc-e740-4ac4-accd-c244746849d5/21bf858a-e54c-4717-8a36-be24f0f2575a/POYTAKIRJA_20200922114820.PDF 

Joten ei varmasti mennä infra rakentamisissa ilmasto, alue eikä tehokkuus – saavutettavuus edellä…..

 

 

 

:

 

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu