Liikenneministerin (nyt : Timo Harakka) ja ministeriön kansliapäällikön(vuodesta 2007 : Harri Pursiainen) perinteiset työnjaot

Meriliitto ry (ministeri Harakka) vs Vesitiet ry ( kansliapäällikkö Pursiainen )

Tammikuussa 24 päivä on Helsingissä meriliiton meristrategiafoorumi, jonka avauspuheen pitää ministeri Harakka.

Ja seuraavalla viikolla 29 päivä Lappeenrannassa Vesitiepäivät, jossa on mukana  perinteinen kansliapäällikön tapaamis ja keskustelu tilaisuus seminaarin päätteeksi.

Molempien liittojen tarkoitus on edistää vesiliikennettä tuomalla esiin ja päättäjille lobaten merenkulun omia osa-alueitaan. Meriliiton meriliikennettä ja vesitiet ry:n sisävesi ja rannikkoliikennettä.

Meriliitto ilmaisee toimintansa peruslinjaksi meriliikenteen edistämisen ns. ”Suomi on Saari” liikennemallilla http://www.meriliitto.fi/?page_id=29 .
Vesitieyhdistyksen toiminta on edistää Suomen vesiliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä osana koko maan liikenneverkkoa. https://www.vesitiet.org/svy-missio-visio

Huomion arvoista on jo tässä vaiheessa todeta  että

1) Merenkulku määritelmänä tarkoittaa liikennettä sekä sisävesillä että merialueilla. Meriliikennettä on kaikki merellä tapahtuva kauppa ja huviveneitten ja laitteiden avulla tapahtuva liikenne, niin maamme rannikolla, saaristossa kuin aavalla merellä. Sisävesiliikennettä on kaikki maan sisäinen merenpinta tason yläpuolella olevissa vesistöissä tapahtuva vesiliikenne

2) Vesitiet ry hallituksessa on kolme ministeriön nimeämää asiantuntijaa

3) Meriliiton Vesitiet ry:n hallitusjäseniä on Merenkulun säätiön hallituksessa , jossa vahva ministeriöiden panos. Merenkulun säätiö jakaa merenkulun apurahat, joissa sisävesiliikenne on käytännössä pois jakoperusteista.

 

Huomiot ohjelmista

1) Merenkulun suuri linja meriliiton ohjelman mukaan : Suomi on Saari liikennemalli jossa kuljetukset maan sisällä tapahtuu (Saimaa pieni poikkeus) yksinomaan raide ja maantieliikennettä käyttäen on lähtökohta kaikille meriliiton taloudellisuus laskelmille. Vesitieyhdistys arvio koko merenkulun ympäristö faktoja
2) meriklusteri ja sen ilmastoteot vs Yleinen ilmastomuutos vesitieyhdistyksen näkemyksenä on molempien ohjelmissa
3) Vesitieyhdistys paneutuu ainoastaan olemassa olevan Saimaan syväväylän sisävesiliikenteen kehittämisiin. Eikä huomio, että maahan on jo 2008 mallisuojattu laivamalli mikä voi hyöty käyttää 2,4 metrin syväyden nykyään huvivene väyliksi luokiteltuja sisävesiväyliä (joita Suomessa useita tuhansia km.), joiden merkitys on samoin jätetty tutkimatta ja huomioimatta kaikessa liikenteen kehittämismahdollisuuksien arvioinneissa EU liikennestrategiassa mainitun tavoitteen tutkimisissa.

 

Summa Summarum

Valtakunta jatkaa median 100% tukemana vuonna 2007 aloitetun ja nyt  jo neljän hallituksen ylläpitämää EU liikennestrategian vastaista liikenteen , sen tarvitseman ekosysteemin ja liikenneinfran tutkimista ja kehittämistä.

Jossa Liikenneministeri Harakka saa edelleen viedä Meriliiton kanssa suurta ”Suomi on Saari ” merenkulun poliittista linjaa ja kanslia päällikkö Pursiainen saa edelleen pitää huolen siitä , että valtakunnan tason sisävesiliikenne intressit eivät häiritse jo vuonna 2007 valitun poliittisen linjan toteuttamista, jossa Saimaan kanava ja sen syväväylän liikenteen ja kaluston verkkainen kehittäminen ei leviä Saimaan alueelta koko valtakunnan tason sisävesiliikennemahdollisuuksien hyötykäyttöön….

bionavigaattori

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu