Liikennepolitiikan viikko – koronan taustakohinaa . …vai rakennemuutosta?

Sisäministeri, vihreiden Maria Ohisalo ilmoitti jo helmikuussa, että vihreät asettavat yhdeksi tulevaisuuden tavoitteekseen liikenneministerin paikan saamisen itselleen  Ministeri Ohisalo SK:lle: Vihreät tavoittelee myös liikenneministerin salkkua – Autot – Ilta-Sanomat , koska se on yksi avainasemia ilmasto ja kestävän kehityksen reaalipolitiikan toteutuksessa.

Nykyinen Marinin  hallitus asetti hallitusohjelmassaan selkeät liikennejärjestelmä tavoitteet edelleenkin samoin neljälle liikennemuodolle, josta huomiot löytyy   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/276918-hallitusohjelman-sivu-109/

Tarkoittaa, että nykyinen liikenneministeri Harakka on saanut hallituksen tuella jatkaa, suoraan jo Lipposen hallituksen hiljaisesti hylkäämää sisävesiliikennekehittämättömyyden linjaa, kun vuosituhannen alussa Vuosaaren satamaprojektin avulla aloitettiin yksipuolinen panostus neljään liikennemuotoon, ns Suomi on Saari liikennemallin kehittämisillä. 5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf (sisavesi.fi) .

Tarkoittaa juuri sitä, että laivaliikennettä kehitetään ensisijaisesti rannikkosatamista tapahtuvan ulkomaan kaupan palveluliikenteen suorittamiseksi sisämaahan raide ja maatiekuljetuksin.

Vain pieni poikkeus sallitaan.  Saimaan kanavan ja Saimaan alueen syväväylät ( vastaavat noin 10% maamme tavaraliikenteeseen liikennöitäväksi mahdollistettavia sisävesiväyliä)

Valitettavasti tämä käytännössä pelkän neljän liikennemuodon varaan rakennettu liikenteen suunnittelu on tietoisesti vastoin EU ssa sovittua liikennestrategian toteutusta hallinnon taholta.

Se,  että näin on voitu tehdä jo kaksikymmentä vuotta – johtuu siitä että vuosituhannen vaiheen silloinen pääministeri  Lipposen aloittama Helsinki keskeinen liikennekehittäminen oli myös keskustan ja eritysesti vuoden 2007  hallituken  keskeisten ministerien ,    Vanhasen, Vehviläisen ja Pekkarisen mieleen,  joita sekä Lipponen että Aho pitivät LVM:n maksettuina konsultteina aina 2010 luvun loppuun asti ”ruodussa ” ja samalla linjalla,  mitä  Kataisen ja Sipilän 100% taustatuella toiminut Liikenne ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Pursiainen.

Tämä edellä mainittu Vanhasen hallitus oli juuri se, mikä uusi aluehallinnon ja teki tarvittavat TEM/ELY /LVM ratkaisut.  Joilla on ollut keskeinen rooli nykymallin EU liikennestrategian vastaisen linjan tuottamisissa.  Ja Helsinki keskeisen liikennejärjestelmän luonnissa joka tuo Helsingille sataman kautta noin 4 miljardin tulot ,suurelta osin siksi,  että viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Järvi Suomen alueesta on tehty poliittisin päätöksin -ei faktatietoon perustuen – rannikkosatamien takamaita, joilta puuttuu suorat laivayhteydet keski eurooppaan… http://www.sisavesi.fi/?page_id=340 

Jolle linjalle ilmeisesti kellot soivat nyt, kun muutosvaade on ilmeisesti niin suuri, ettei kansliapäällikkö Pursiainen enää voi jatkaa

Edelleen on otaksuttavaa, että VM johto ei enää hyväksy eikä niele purematta, kaikkea mitä LVM syöttää ja on kahdenkymmenen vuoden ajan syöttänyt… kun on päädytty yksipuoliseen, yhden liikennemuodon 60-100 miljardin kehittämishaarukkaan, joilla saavutetaan 2-4% ilmasto tavoitteiden hyöty.  Ja ei ollenkaan liikennemuoto siirtymiä rekka liikenteestä raiteille.

Ja pelkkä bioenergy /sähkö/vety  eivät ratkaise taloudellisella tavalla tavaraliikenne liikennemuotosiirtymien tavoittelua -kuten EU ssa on sovittu.

Vihreät ovat havainneet, että heilläkin on ilmeisiä eroavia tavoitteita nykylinjaan …..  kun alkoivat havitella liikenne ja viestintäministerin paikkaa.

Kansliapäällikkö Pursiainen teki omat johtopäätökset ja veti viimeisenä kansliapäällikön hakupäivänä jo sisällä olleen hakemuksensa pois.

Ja nyt sitten viikolla hallitus nimesi valittiin uudeksi kesällä aloittavaksi kansliapäälliköksi vihreiltä ja sdp :ltä tuen saava  Minna Kivimäki. Minna Kivimäki on LVM:n uusi kansliapäällikkö (iltalehti.fi) 

+++

Vanhan Lipposen/Vanhasen / Ahon /Kataisen ja Sipilän tuella kansliapäällikön junailema organisaatio ja  EU liikennestrategian vastainen liikennepoliittinen toteutus on vielä pitkään rikkomaton tabu..

Liikennejärjestelmämme korjaaminen EU kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin on iso työ.

Jopa Minna Kivimäelle.

Hänen tehtäväkseen jää arvioida miten tehdyt hallinnon organisaatiomuutokset vastaavat EU :ssa yhteisesti sovittuja liikennestrategia tavoitteita   Hallinnon tehtävänä on tuottaa tietoa siitä, miten EU tavoitteita toteutetaan , miten  EU tavoitteiden huomioiminen kotimaan liikenne strategioissa huomioidaan nyt ne ovat tehdyt neljälle liikennemuodolle tavoite on viidelle.

Varsinkin ongelmana tulee olemaan jo hyväksytty ” liikenne 12” suunnitelma,  millä edetään (jos edetään)    vuoteen 2032 https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/nyt-se-sitten-paketoitiin-liikenne-12-ei-voi-olla-totta-vai-voiko/

Linjan muutoksen suurin ongelma, mikä käytännössä estää nopeat muutokset: on se, että valtakunnan tasolla 20 vuotta on tuotettu puutteellista liikennejärjestelmä tutkimusta tässä maassa.  Ja kaikki suunnitelmat ja budjetit ovat tehdyt EU liikennestrategiasta rajusti poikkeavalla tavalla. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/bionavigaattori/valtioneuvoston-faktantarkastus-pettanyt-virheita-19-yhdeksalla-sivulla/

+++

Esimerkki siitä miten pitkälle ylin johto on valmis puolustamaan neljän liikennemuodon liikennejärjestelmää:

 ( vertaisin tätä synnytettyä tilannetta siihen, kun naapurimaassa vielä 70 vuotta sitten väitettiin biologisesti hankittujen ominaisuuksien periytyvänPolitiikka hylkäsi tutkimustiedon – tuhosi tutkijat ja määräsi suunnan | Uusi Suomi Vapaavuoro )  ja sen purkamisen vaikutukset ….

 

viite : kirjeeni  Liikenne ja viestintäministeri Timo Harakalle 22.04.2021  : 

Kiitoksia blogistanne tänään . Siinä oli paljon ja painavaa tekstiä

Olen vesiliikenne tutkimuksiin perehtyneenä kuitenkin todella ymmälläni siitä,  miten LVM: ssä ajatellaan voitavan kirjoittaa ja julkituoda EU sopimuksista erityisesti TEN_T verkoista ,

–          Kuten tänään impulssi blogissa ministeri mainitsi :

Tehot irti TEN-T-verkosta ja CEF-rahoituksesta | Impulssi (impulssilvm.fi)

 quote

 ”TEN-T-ydinverkkokäytävä laajenee Suomessa

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Network) on EU:n keskeinen liikennepolitiikan väline. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi. Sillä pyritään edistämään EU:n sisämarkkinoita ja yhteisön yhteenkuuluvuutta, koheesiota. ”

unquote

 Ministeri Harakka, Te mainitsette blogin aluksi että ” ydinverkkokäytävä laajenee” ja kaikki liikennemuodot ovat mukana ,

mutta valitettavasti on todettava, että taustahenkilöstönne on väärässä : TEN_T ydinverkko ei laajene.  ja bloginne yksityiskohtia läpikäydessä eri hankkeissa   on käytännössä havaittavissa, että  valtion työkalupakissa on yhä  vain neljä liikennemuotoa edelleenkin, sisävesiliikenteen kehittäminen ja hankkeet valtakunnan liikenne ja väylä infra tasolla puuttuvat..

 Alla faktat,  jotka puoltavat väitteitäni:

+++

EU määrittää TEN:T verkot seuraavasti.  LR_TRANSPORT_FI.pdf (europa.eu) sivu 11

Jossa ydinverkon laajentamisesta ei puhuta halaistua sanaa…. vaan siellä on aivan toinen käsite käytössä

 EU 

 Tarkoittaa, että yhteisön kansalliset viranomaiset ovat jo kymmenen vuotta sitten esittäneet kullekin valtiolle tavoiteltavat TEN_T verkot:

1) Ydinverkon, rakentaminen vuoteen 2030 mennessä jolloin ydinverkon tulisi olla valmis.

2)  Sen jälkeen siirrytään kattavan verkon rakentamisiin vuoteen 2050 mennessä, jolloin sen tulisi olla valmis.

 ++++

 Tarkoittaa, että Ydinverkko ei laajene, vaan se on vuoden 2030 jälkeenkin se sama mikä siitä on sovittu tehtävän jo alkaen vuoden 2011 liikennestrategiassa.

Ja EU strategian mukainen toteuttaminen menee EU tilintarkastustuomioistuimen mukaan kansallisen suunnittelun yli.

Tarkoittaa että kansallisessa suunnittelussa tulee ottaa EU näkemykset ja strategiat huomioon:  LR_TRANSPORT_FI.pdf (europa.eu)  sivu 12

+++

 

Tarkoittaa.  että edellä mainitun mukaan Suomi ei ole noudattanut EU liikennestrategista tavoitetta liikennemuotosiirtymien osalta  vuoden 2011 liikenne strategiasta.

Itse asiassa Suomi ei ole edes aloittanut tutkimaan mitä tarkoittaa liikennemuoto siirtymät rekka liikenteestä raide ja vesiliikenteeseen.

White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)

vaikka EU:ssa on selkeä vaatimus sille mitä valtioiden tulisi yhteisistä strategioista toteuttaa.

+++

Ja Edelleen kohdan 2 mukaiseen kattavaan TEN_T verkkoon Suomi ei ole ottanut mukaan maamme 8000 km sisävesiväylien kehittämistä lainkaan huomioon(vain Saimaan alue on huomioitu =noin 10% sisävesiväylästöstämme.

+++

Muut EU – valtiot lisäävät ydinverkon lisäksi kattavaa sisävesiliikenne verkkoa omiin maihinsa lähes tuplaten sen ydinverkkosopimus km määrän ,kuten kuvasta selviää.

+++

Huomion arvoisaa on, että Ruotsissa havaitaan kansallisen TEN_T verkon suunnittelu puutteita, vaikka siellä on jo kymmenen vuotta toteutettu liikennemuotosiirtymien tutkimista ja tukemista rekka liikenne volyymien saamiseksi pois EU tavoitteiden mukaisesti maanteiltä

sivu 39/65 LR_TRANSPORT_FI.pdf (europa.eu)

quote

” Ruotsin ylin tarkastuselin havaitsi, että kansalliset viranomaiset eivät olleet asettaneet EU-näkökulmaa etusijalle kotimaanliikenteen infrastruktuurin suunnittelussa ”

unquote

+++

Ja vuoden 2018 EU tilintarkastustuomioistuimen selvitysosa sivu  50/65LR_TRANSPORT_FI.pdf (europa.eu)   ennen liitteitä  toteaa lopuksi :

 

Suomessa ei ilmeisesti tarkasteta ( VTV ? / Eduskunnan tarkastusvaliokunta `?  ) lainkaan miten EU liikennestrategiaa toteutetaan Suomessa.

unquote.

 

 

 

+1
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu