LVM – mikä osa 100 miljardistanne on ”Harharetkeä” ?

Valtion liikenneministeriön laatimat budjetit ovat noin 3 miljardin luokkaa.

Vuoteen 2030 tehdyt liikennejärjestelmä suunnitelmat ovat lyödyt lukkoon niin liikennemuotojen kehittämisissä kuin niiden tarvitsemien infrojen suhteen.

Valtio on nähnyt oikeaksi omien budjettipanostustensa lisäksi panostaa veronmaksajien varoja liikenneinfraan myös maakuntien, kaupunkien ja kuntien yhteisillä

Infra yhtiöillä, joiden kanssa on tehty  ja aloitettu jo noin 12 miljardin euron infra rakentamis päätökset.

EU:n liikennestrategia on jo vuonna 2011 laitettu ulottumaan vuoteen 2050

Joten työn alla on  30×3 = 90 miljardia + kuntien ja maakuntien noin 12 miljardia = 100 miljardia euroa.

Summa voi vielä nousta Tallina-Helsinki tunnelin myötä 30-50 miljardia euroa.

+++

Mikä osuus tästä sadasta miljardista on  HARHARETKEÄ ?

+++

19.11.2021 julkistettiin ja varmistettiin Norjassa,  että ensimmäinen jo telakalta ulostullut  robottilaiva lähtee vuodenvaihteessa   liikenteeseen.

Yara esittelee maailman ensimmäisen autonomisen sähköisen konttialuksen – CNA (channelnewsasia.com)

Julkistuksessa painotettiin :  

”Kyse ei ole merimiesten korvaamisesta, vaan kuorma-autonkuljettajien korvaamisesta”, Yaran jostein Braaten,

aluksen projektipäällikkö, sanoi aluksen sillalla, joka poistetaan, kun alus toimii täydellä automaatiolla.

Alus lastaa ja purkaa lastinsa, lataa akkunsa ja navigoi myös ilman ihmisen osallistumista.

Kestävän kehityksen vaateista mainittiin

”Yara Birkeland, 80 metriä pitkä (87 jaardia) niin sanottu syöttölaite, aikoo korvata kuorma-autojen kuljetuksia

Yaran Porsgrunnissa Etelä-Norjassa sijaitsevan tehtaan ja Brevikin vientisataman välillä, noin 14 kilometrin (14,7 mailin)

päässä maanteitse ensi vuodesta alkaen.

Se vähentää 1 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, mikä vastaa 40 000 dieselkäyttöistä maantiematkaa,

ja sen odotetaan olevan täysin itsenäinen kahden vuoden kuluttua.”

+++

Meillä raskaan maantieliikenne volyymien korvaaminen vesiliikenteelle lopetettiin LVM:n raportilla

Microsoft Word – 3-2010.doc (valtioneuvosto.fi)  Ja toteamuksella

 

” Työryhmä totesi, että pitkällä aikavälillä tulee tapahtumaan suuria muutoksia, joiden vaiku[1]tuksia bioenergian kuljetuksiin ei tässä vaiheessa pystytä tarkoin määrittelemään.

Näitä ovat mm. Suomen metsäteollisuuden murros, päästöoikeuden hinta, liikenteen hinnoittelun muu[1]tokset, kuljetus- ja terminaalijärjestelyt.

Työryhmä onkin tehnyt johtopäätöksensä vuoteen 2015 ulottuvalle aikavälille.

Työryhmä korostaa, että toimintaympäristön muuttuessa tilanne on arvioitava uudestaan.”

 

Vaikka VTT raportissaan 37/73/2009- mikä  oli em LVM työryhmän tiedoksi toimitettu, todennut mm seuraavaa:

Kestävän kehityksen mukaisesti ajatellen Valtio on valinnut linjan, jossa se edelleen pyrkii yhdistämään meri ja sisävesiliikenteen yhdeksi

Ja jättää erilliset sisävesien vahvuudet korvata rekka liikennettä sivuun.

+++

 

Asiaa käsitteli menneellä viikolla Eduskunnan liikenne ja viestintävalikunta kahtena päivänä.   LiVP 51/2021 vp (eduskunta.fi) ja https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Sivut/LiVP_52+2021.aspx

Saamatta kumpanakaan päivänä valiokuntaa täysilukuiseksi juuri tätä aihetta käsiteltäessä.

Vaan pitäytyy kehittämään meriliikenteen kanssa yhtenäisiä tavoitteita multimodaali liikenteen osalta.

Tarkoitta selkokokielellä sitä, että sisävesiliikenteen kehittämistä maantieliikenne volyymien korvaajana ei oteta käsittelyyn lainkaan.

Koska

Valtio ei ole vielä huomannut em . vaihtoehtoa – rekka liikenne volyymien siirtoja vesiliikenteeseen mitenkään mahdolliseksi , vaikka käytännössä jo 15 km rekka liikenne volyymejä siirretään vesiliikenteeseen.  Ja lyhyillä matkoilla ainoastaan on edellytykset fossiilivapaisiin kuljetusvolyymi siirtoihin tämän päivän tekniikkaa hyväksikäyttäen

Mahdollisuuden voi kukin -sen jälkeen kun toimittamani lausunto on laitettu nettiin lukea kohdista: https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/EDK-2021-AK-409143  ja https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/EDK-2021-AK-409142 : muutoin laajasti yksityiskohtia sivuilta  www.sisavesi.fi

Yhteenveto toimenpiteistä,  joilla nyt käynnissä olevaa HARHARETKI osuutta vesiliikenteen osalta  voi aloittaa muuttaa ja  tuoda sitä EU ssa ja kansainvälisessä liikenteen kehittämismahdollisuuksissa  hyväksi havaittuihin menetelmiin ja liikenteen tutkimuksiin.

 

 

PS

Poliittisista puolueista SDP oli viimeinen jossa päätökset liikennemuotosiirtymien tutkimisista(= sisävesiliikenteen kehittäminen)  haudattiin , nyt vasta vuosi hallitusvastuussa olon aikana tehtiin

Poliittinen_ohjelma_pk2020.pdf (sdp.fi) liikennepoliittinen ohjelma (alkaen sivulta 93) vastaamaan suoraan liikenneministeriön vuosikymmenen ajan kehittämiä  tavoitteita, ilman että olisi jäsenistöltä tullut vaateita poistaa aiemmissa puoluekokouksissa tehdyt tavoitteet sisävesiliikenteen kehittämisistä, osana liikennepoliittisia ratkaisuja. 130 (tulevaisuuskanava.fi)

Kaikilla muilla puolueilla vastaavat päätökset oli tehty jo heidän aiempien hallitusvastuiden aikana.  Vesiliikenne 2000 luvulla (sisavesi.fi) alkaen sivulta 17

 

+3
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu