LVM: n tuottaman logistiikka datan käyttömahdollisuudet vs päättäjille toimitettu tieto fossiilittomaan liikenteeseen

LVm:n  Logistiikan digitalisaatio etenee dataa jakamalla | Impulssi (impulssilvm.fi)  Impulssi blogin artikkelissa todetaan mm seuraavaa:

(otsikot aiheet, vahvennukset  ja valinnat :blogistin tekemiä)

 

quote

Vaatimus

Logistiikan toimitusvarmuus ja sujuvuus edellyttävät reaaliaikaista tilannekuvaa liikennejärjestelmän tasolla ja siksi dataa tulee olla saatavilla sekä toimijoiden kesken, mutta myös liikenteen hallinnan ja infrastruktuurin kehittämisen tarpeisiin.

 

Faktat

  1. Tällä hetkellä logistiikkaketjujen tiedonkulku on osaoptimoitua, eikä digitaalinen tieto kulje saumattomasti rajojen yli. Tehokas datana kulkeva tieto on edellytys Suomen kansainvälisten kuljetusketjujen kilpailukyvylle. Toimiva datan jakaminen luo tasapuoliset toimintaedellytykset erikokoisille toimijoille ja palveluratkaisuille.
  2. Päästödataa tulee olla reaaliaikaisesti saatavilla ja päästövaikutusten laskentatapoja on yhtenäistettävä kansainvälisesti.
  3. Kehittämistyötä on vielä paljon.

 

unquote

 

++++

 

HUOMIOT

 

Eduskunnan tänä keväänä(2021)  vahvistamissa suuntaviivoissa  kun niiden perustietoa päättäjille LVM tuotti ( vv 2019-2020) , LVM jätti  sekä fossiilittomaan liikenteeseen pyrkivässä tiekartta  että Liikenne 12 perustiedon tuottamis- ohjelmissaan energian käyttö ja päästömittaus  vertailut tekemättä eri liikennejärjestelmä mallien välillä-valtakunnan tavaravienti ja tuontijärjestelmien välillä , ja siksi päättäjille ei tuotu vaihtoehtoa ja päättäjät  hyväksyivät pelkän Suomi on Saari liikennemallin tulevaisuuden liikenne infran kehittämismalliksi aina  vuoteen 2032 asti .

 

Juuri edellä mainittujen suurten perusvirheiden määrästä johtuen    Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla.  Valtioneuvoston ja LVM:n hyväksymästä ( ks etu ja takasivut – artikkelikuvasta-johon on lisätty kommentteja-otteita allaolevasta)    -Traficomin ja Väylävirastojen tiedoilla -… (uusisuomi.fi)         mm Suomen Sisävesiliitto edellytti – koska koko perustutkimustiedon puutteellisuus vaikutti ratkaisevasti päättäjien mielipiteisiin -että koko esitys hylättäisiin ja tuotettaisiin fakta ja EU perusteiset päättäjille päätösten uudelleen arviointiin   LAUSUNTO 2/2021 – sisavesiliitto.simplesite.com

 

ELI

 

LVM jätti vertailematta ja tarkastamatta, miten vaihtoehtoiset liikennemallit säästävät energiaa ilmastoa ja infran rakentamiskustannuksia (raiteille varattu jo 60-100 miljardia ja tulos 2-4% päästöjen pienentämistä) , joissa rekka liikennettä korvataan suoralla Keski Euroopan ja Sisäsuomen  välisessä tavaraliikenteessä EU ssa jo vuonna 2011 sovitun mukaisesti. (kokonaisvolyymi noin 30 miljoonaa tonnia = 1/3 koko valtakunnan tavaravaihdosta)

Alla linkeissä perustat ja laskentamalli, joilla voidaan selvittää tavaraliikenteen poltto aineen käytöt tulevaisuuden eri liikennemalleilla.

Laskenta edellyttää juuri blogissa mainittua kokonanisvaltaista, laajaa datan käyttöä ja sekä jo valmiina liikennettä odottavan vesiliikenne infran kehittämistä, että EU liikennestrategia tavoitteisesti kattavaan TEN_T   liikenneverkon mukaan oton huomioimista, myös sisävesiväylien kehittämisissä vuoteen 2050 mennessä.  niin että jo olemassa oleva sisävesiväylästö, että uusi laivatekniikka voidaan saada maksimaaliseen hyötykäyttöön yhdessä uuden, tulevaisuuteen tähtäävän logistiikan digitalisaation kehittämisen yhteydessä:

 

Suomi on Saari vs Lähin laituri liikennemalli

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/7.1-Digitali-ja-Robotisaatio-vesiliikenteess%C3%A4.pdf

 

Digitalisaatio meriliikenne vs sisävesi

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/7.2-vesiliikenne-kehitt%C3%A4mis-ajurit.pdf

 

Laskentamalli energian kulutuksesta (ja päästöistä)  Suomi on Saari vs Lähin laituri (Järvi Suomi)  sivulla 17/22

http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/15.2-Kotka-logistics-2.11.2016.pdf

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu